Is jy bekommerd oor die regte dinge?

In Matteus en Lukas kry ons die bevele om ons nie oor aardse dinge te bekommer nie. Ons moet eerder na die koninkryk van die Here soek – dan sal die Here ons ryklik seën – na liggaam én siel.


deur ds. Daniël Myburgh

Saam met Matteus 6:19-34 leer Lukas 12:22-34 vir ons dat ons ten volle op God kan staatmaak. In hierdie twee teksgedeeltes kry ons nie maar net goeie raad van ’n gelowige nie, ons hoor hoe Jesus Christus, sélf, met sy navolgers praat. En Hy praat ook nie maar net oor die algemeen met hulle nie – Hy gee verskeie opdragte aan hulle. Deur sekere bevele te gee, leer Jesus Christus vir gelowiges dat hulle oor die régte dinge bekommerd moet wees.


Moenie jou oor jou aardse besittings bekommer nie

Ons Here leer dit vir gelowiges omdat Hy weet dat ons nie anders kan as om onsself te bekommer nie. Alle mense is besorg oor iéts, maar wat die Here ons hier leer, is dat ons onsself oor die régte dinge moet kwel. Nadat Jesus vir sy dissipels ’n gelykenis van ’n ryk dwaas vertel het, wat op sy aardse besittings vertrou het, wys Hy ons daarop dat gelowiges ánders as hierdie dwaas moet optree. As ons so behep met ons aardse besittings raak dat ons daaraan vasklou, dan kan ons vertroue op God al minder raak. Want wat sê ek eintlik as ek myself kwel en bekommer oor aardse goed, soos my selfoon of nuwe iPad? Wanneer ek myself té veel oor aardse goed bekommer, dan sê ek daarmee dat ek nie my volle vertroue in God stel nie. Wanneer ek bekommerd is as my aardse besittings ewe skielik nie meer daar is nie, dan beteken dit dat ek al te afhanklik daaraan geraak het. Sonder dat ek dit regtig agter gekom het, het daardie fisiese besitting die plek van God in my lewe ingeneem.


God sorg vir sy hele skepping

Daarom leer Christus ons om, elke nou en dan, na die natuur te kyk en weer opnuut raak te sien hoe wonderlik Hy vir sy hele skepping sorg. As Hy die kraaie – wat as onrein diere gesien word – só goed versorg, hoeveel te meer sal die Here nie vir sy kinders sorg nie? As God die blomme van die veld so pragtig laat groei, hoeveel te meer sal Hy nie vir ons sorg nie? Die lelies van die veld se blomme is net vir ’n paar dae mooi en steeds laat die Here hulle elke jaar blom. Die grasse op die heuwels en in die vlaktes is so weerloos en so tydelik, en tóg sorg die Skepper elke dag vir hulle. Dít is hoe belangrik die diere en die plante vir ons Here is. Hoeveel belangriker is ons, mense, nie vir die Here nie? Hoeveel meer werd is jy nie vir die Here nie – jy wat deur die Here uitverkies is tot die ewige lewe?


Moenie kleingelowig wees nie
Ons moet erken dat ons nie áltyd besef hoe wonderlik die Here vir ons sorg nie. Ons glo nie altyd in die Here se getrouheid en dat Hy in totale beheer van ons lewens is nie. Jesus Christus noem sulke mense “kleingelowiges”. Wanneer ek byvoorbeeld vir die Here vra dat Hy my in die eksamen moet help, maar ek vertrou nie dat Hy my gebed sal verhoor nie, dan tree ek kleingelowig op. Wanneer ons nie ten volle op die Here staatmaak nie, en heeltyd wonder of Hy werklik ons situasie kan verander, dan is ons kleingelowig.


Soek na die koninkryk van God

Verder beveel Jesus Christus ons om ánders as die wêreld op te tree en nie dinge te soek waarmee ons, ons eie koninkryke kan bou nie (vers 29 en 30). Volgens die samelewing moet ons hard werk, en goed presteer, sodat ons ons kan “byhou” en “inpas” by die mense rondom ons. Maar die Here vra juis van ons om op Hóm te vertrou – selfs tot so ’n mate dat ons hoofsaaklik sý belange soek. Ons Verlosser gee aan ons die wonderlike belofte dat die Vader ons met die noodsaaklike sal seën wanneer Hy ons beveel om sy koninkryk te soek. Dit beteken egter nie dat ons allerhande wêreldse goed as beloning daarvoor sal kry nie. Dit beteken wél dat die Here vir ons na liggaam én siel sal sorg – daaroor hoef ons nie bekommerd te wees nie.


Wat beteken dit om God se koninkryk te soek?

Dit beteken dat ek myself vir God se koninkryk sal beywer. Dit is om God se wil na te jaag en alles te doen wat vir Hóm goed en aanneemlik is. Dit is om op God se wil ingestel te wees en om my gedagtes dáárop te fokus. Om God se koninkryk te soek is om, onder andere, te lewe volgens dit waartoe God my geroep het. Vra jouself gereeld af: “Is dit wat ek nóú doen, aanvaarbaar vir God?” “Bou dit werklik Gód se koninkryk of bou dit dalk my éie koninkryk?” “Leef ek soos ’n burger van God se koninkryk of leef ek soos ’n burger van ’n wêreldse koninkryk?” “Is ek ’n voorbeeld vir my vriende?” “Kan hulle sien dat ek ’n kind van die Here is?”


In Lukas 12:22-34 leer Jesus Christus, sélf, vir ons dat ons nie oor alledaagse dinge bekommerd hoef te wees nie. Wanneer ons ons wél bekommer, kan ons eerder ons energie gebruik vir dinge wat vir Gód belangrik is. Dit wat vir ons belangrik is – dáároor sal ons bekommerd wees (vers 34). Is ons, as gelowiges, oor die régte dinge bekommerd?  


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui