Christus se hemelvaart moet jou in verwondering laat lewe!

Jesus Christus se hemelvaart is deel van sy verlossingswerk op aarde. Lees hoekom Jesus se hemelvaart ons in verwondering moet laat lewe, en meet jou lewe hieraan.

deur ds. Johan Nel

Elke jaar herdenk ons die wonder en die genade van Christus se hemelvaart. Glo jy met jou hele hart dat Christus se hemelvaart ’n baie belangrike deel van sy verlossingswerk is? Die getuienis wat ons in die Bybel oor Christus se hemelvaart kry is gesagvol en waar. Dit is baie belangrik dat dit ook elkeen van ons as gelowiges se getuienis is. Lees van die getuienisse in die Bybel en dink aan jou eie getuienis oor Jesus Christus se hemelvaart.


Getuienis oor die hemelvaart in die Bybel

 • Die eerste getuie is Christus self (Johannes 16:16).
  ’n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ’n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na my Vader gaan.” Hierdie getuienis is die woorde van Jesus Christus, die Seun van God, self.
 • Die twee manne in wit klere (Handelinge 1:11).
  Lukas beskryf in Handelinge dat terwyl die dissipels na die hemel gestaan en kyk het hoe Jesus opgevaar het, daar skielik twee manne in wit klere by hulle gestaan het. Hierdie twee manne, engele, het getuig dat Jesus in die hemel opgeneem is.
 • Die dissipels is oog- en oorgetuies is (Johannes 14:2).
  Johannes het self gesien hoe Jesus na die hemel opgevaar het. Hy het ook Christus se woorde in sy weergawe van die Evangelie neergeskryf: “In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.”
 • Die apostel Paulus (Kolossense 3:1).
  In sy brief aan die gemeente in Kolosse het Paulus geskryf dat Jesus Christus in die hemel aan die regterhand van God is.
 • Die Heilige Gees (2 Petrus 1:21).
  Die Heilige Gees het elkeen van die Bybelskrywers gelei om oor Jesus se hemelvaart te skryf. Dit is dus in werklikheid die Gees wat getuig dat Christus na die hemel opgevaar het.

Die hemelvaart laat jou verwonderd oor Christus se almag

Ons het die waarheid van Christus se hemelvaart (Handelinge 1:9) en die waarheid van sy belofte om tot aan die voleinding by ons te wees (Matteus 28:20). Met die eerste oogopslag lyk dit of hierdie twee waarhede in God se Woord teenoor mekaar staan. Dit kan tog nie wees nie! Hoe is Christus God en mens gelyk?

Dit is hier waar ons werklik verwonderd kan wees oor Christus se almag. Dié almag dat Hy tegelyk God en mens is. Christus is van ewigheid af God. Hy het deur ’n almagtige wonder mens geword: Hy is ontvang van die Heilige Gees en is gebore uit die maagd Maria. Hy is ware God en ware mens tegelyk. Omdat Christus almagtige God is, kan Hy in die hemel en op die aarde tegelyk wees.

Net so kan Christus se twee nature, sy Goddelike natuur en sy menslike natuur, nooit van mekaar geskei word nie. Sy Godheid en sy mensheid moet altyd met mekaar verenig bly en mag nooit van mekaar geskei word nie. Met hierdie waarheid in God se Woord en daarom ook in ons belydenisse, staan elke gelowige voor die onbeskryflike en onbeperkte almag van God.


Die genade van Christus se hemelvaart laat my waarlik lewe

 • Christus is ons Voorspraak in die hemel: Hy tree vir ons by sy Vader in.

Ek lewe onder Christus se gebed – en dit is ware lewe! Hierdie is ’n aangrypende waarheid: Christus, my Verlosser bid vir my in die hemel. Hy noem my naam vir sy Vader. Dit gebeur in die hemel. Dit is onbeskryflike genade. Leef dan deur die Heilige Gees met ’n dankbare en geruste hart onder Christus se sorg, terwyl Hy vir jou by sy Vader intree.

 • Hy is as mens in die hemel: Hy is ons waarborg dat Hy ons na Hom toe sal neem.

Christus ons Verlosser is besig om vir ons plek te berei in sy Vader se hemelwoning. Hy kom weer terug om ons na Hom toe te neem, sodat ons sal wees waar Hy is. Ek leef dus met die sekerheid van my eie hemelvaart – en dit is ware lewe! Lewe jy met sekerheid en verlange na jou hemelvaart?

 • Hy het sy Gees na ons gestuur, deur Wie ons soek wat daarbo is: Die ewige skat in die hemel en nie die skat hier op aarde nie – en dit is ware lewe!

Ons kan maklik deur die huidige tydsgees beïnvloed word waar mense skatte op aarde bymekaar maak. Die vraag is of jy teen die tydsgees veg en lewe vir die dinge daarbo waar Christus is. Lewe deur die Heilige Gees vir Christus wat na die hemel opgevaar het en aan sy Vader se regterhand sit. Dit is ware lewe!


Hierdie artikel is ’n verwerking van ’n preek van ds. Johan Nel van die Gereformeerde Kerk Akasia. Kry die volledige preek hier.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui