Die gebeure van Jesus Christus se hemelvaart

Wat vier ons met Hemelvaartsdag? Lees meer van die spesifieke gebeurtenis in die Bybel en wat dit vir ons beteken.

deur ds Dirk Meijer

Presies veertig dae nadat ons Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood, het Hy opgevaar na die hemel. Om hierdie rede herdenk ons hemelvaartsdag presies 40 dae na Paasfees. Jesus Christus se hemelvaart was die hoogtepunt waarop sy bediening as ons Verlosser tot nou toe uitgeloop het.
Om hierdie rede het sy hemelvaart alles met ons in die hede, en ons verwagting vir die toekoms, te doen. Daarom vier ons Jesus Christus se hemelvaart met groot blydskap en ’n heerlike verwagting.


In die Bybel word die hemelvaart vir ons in min woorde, maar met besonderse duidelikheid beskryf. Gaan lees hoe die hemelvaart vir ons beskryf word in Markus 16:19-20, Lukas 24:50-53 en Handelinge 1:9-14.

Die hemelvaart is ’n koninklike troonbestyging

Op die dag van Jesus se hemelvaart het Hy sy dissipels na ’n dorp met die naam Betanië geneem (Lukas 24:50). Betanië was geleë teen die Olyfberg, van waar af Jesus na die hemel opgevaar het (Handelinge 1:12).

Dit is opmerklik dat ons op al drie plekke waar die hemelvaart beskryf word lees dat Jesus in die hemel “opgeneem is”. Daar staan nie “Hy het opgevaar” nie, maar “Hy is opgeneem”. Dit beteken die Vader het Hom opgeneem. Die Vader neem Hom in die hemel in.

Die betekenis hiervan is groot. Christus se hemelvaart is niks anders as sy koninklike troonbestyging nie. Hy het sy werk op aarde volbring. God die Vader bevestig: dit is waarlik volbring. Jesus het alles op die aarde oorwin, en daarom gee die Vader aan Hom dat Hy nou vanaf sy regterhand koninklik sal heers oor alles wat is en wat was en wat sal wees. As Koning regeer Hy besonders oor ons as sy kerk, en versorg ons met alles wat ons nodig het (vergelyk Heidelbergse Kategismus Sondag 19).


Vanuit die hemel ontvang ons ’n heerlike seën

Jesus het egter nie net na die hemel opgevaar as ons Koning nie, Hy het ook opgevaar as ons ewige Hoëpriester. In die Ou Testament lees ons dat dit die werk van die priesters was om die Here se volk te seën (Numeri 6:23). Die laaste ding wat Jesus gedoen het voor Hy in die hemel opgeneem is, is dat Hy sy hande opgehef en sy dissipels geseën het (Lukas 24:50). Omdat Hy klaar aan die kruis vir ons gesterf en uit die graf opgestaan het, ontvang elke gelowige sy genade en vrede.

Wat egter opvallend is, is dat ons in Lukas 24 nie lees dat Jesus sy hande weer laat sak het nadat Hy sy dissipels geseën het nie. Inteendeel, daar staan “terwyl Hy hulle seën”, is Hy in die hemel opgeneem. Soos wat Hy opgevaar het, het Hy nooit opgehou seën nie. Soos wat Hy nou aan die regterhand van die Vader sit, hou Hy steeds nie op om ons te seën nie.

Dit is nie nadelig vir ons dat Jesus nie meer liggaamlik by ons op aarde is nie. Inteendeel, dit is tot ons voordeel. Vanaf die Vader se regterhand seën Jesus ons steeds. Hy seën ons met sy genade en vrede. Hy seën ons veral met sy Gees wat Hy gestuur het om ons Trooster te wees (Johannes 16:7).

Wanneer jy op ’n Sondag in die erediens sit en sien hoe die predikant sy hande oplig en die gemeente seën, dink dan terug aan Jesus se hemelvaart, hoe Hy ons geseën het en steeds seën.


Die hemelvaart gee ons die bemoedigende belofte van Jesus se wederkoms

Al seënende is Jesus opgeneem in die hemel in. In Handelinge 1:9 word meer spesifiek aangedui dat ’n wolk Hom voor sy dissipels se oë weggeneem het. In die Bybel gaan ’n wolk dikwels oor die heerlikheid van die Here (vergelyk Eksodus 40:34; 1 Konings 8:11). Christus word in heerlikheid verwelkom wanneer Hy sy troon bestyg. Sy dissipels word aan sy heerlikheid herinner wanneer Hy van hulle af weggaan.

Daar word beklemtoon dat Jesus “voor sy dissipels se oë” weggeneem is. Hierdie sigbare hemelvaart het hulle met ’n bemoedigende belofte gelaat. Nadat Jesus opgevaar het, was daar twee engele by die dissipels wat vir hulle belowe het dat Jesus net so sal terugkom soos wat hulle Hom met hulle eie oë sien weggaan het.

Jesus se hemelvaart laat ons met ’n belofte van sy wederkoms. In Openbaring 1:7 word dit vir ons bevestig: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien”. Christus se hemelvaart in die verlede laat ons met opgewondenheid uitsien na die toekoms.


Wat word van ons verwag tussen Jesus Christus se hemelvaart en wederkoms?

Tussen die verlede en die toekoms leef ons nou in die hede. Ons dink terug aan die hemelvaart, en ons sien uit na die wederkoms. In die hede word ons opgeroep om dienend in God se koninkryk besig te wees. Die dissipels se reaksie op Jesus se hemelvaart is in al drie Skrifgedeeltes vir ons beskryf:

  • hulle het “uitgegaan en oral gepreek” (Markus 1:20)
  • “Hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap” (Lukas 24:52)
  • “Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking” (Handelinge 1:14).

In die hede word ons tot dieselfde opgeroep. Christus moet verkondig word as Koning wat aan die regterhand van God sit. Ons doen ons daaglikse werk met groot blydskap. Ons volhard om deur Christus tot ons Vader te bid, wat ons in alles versorg. Die hemelvaart van Christus laat ons met groot blydskap – dit kan nie anders nie!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui