Gee aanneemlike offers aan die Here

Volg die gee van offers van Maleagi tot die Nuwe Testament. Lees ook ses maniere hoe ons vandag onsself as offers aan die Here kan gee.


deur Philip Wepener

In die tyd van Maleagi het Israel in baie moeilike omstandighede gelewe. Ekonomies was Israel letterlik op hulle knieë. Daar was droogte, armoede en hulle landerye was met sprinkane geteister (Maleagi 3:8-11). Polities was Israel nie meer ’n onafhanklike volk nie. Hulle het nie meer ’n koning nie. Hulle staan nou onder die regering van die Persiese Ryk (Maleagi 1:8).


Die volk bring slegte offers!

Israel het soveel probleme in die gesig staar, en die ergste van alles is dat hulle geestelik agteruit gegaan het. Hulle het die Here nie meer so liefgehad nie (Maleagi 1:2).

Dit kom duidelik tot uiting in die offers wat hulle vir Hom bring het (Maleagi 1:6-14). Hulle het blinde, lam en siek diere as offers gebring, terwyl die Here duidelik in sy Wet sê (vgl. Lev. 22:18-25) dat Hy nie sulke slegte offers soek nie.Sulke slegte offers op sy altaar is onaanvaarbaar (Maleagi 1:10).

Die offers wat Israel gebring het, het die Here so bedroef dat Hy eerder wou hê die tempeldeure toegesluit moet word, aangesien hulle soveel minagting vir Hom het. Geen offers is veel beter as slegte offers.

Dit is nie as gevolg van Israel se gebrek aan kennis van die Wet nie, maar dit was ’n hartkwessie. Hulle harte was verwyder van die Here. So ver verwyder dat die Here ook sê dat hulle bloot die offers gebring het omdat hulle moes.

Maar die Here is lankmoedig en genadig teenoor Israel. Hy is lief vir hulle (Maleagi 1:2)! Daarom deur die diens van Maleagi roep Hy hulle op om hulle tot Hom te bekeer. Hulle harte en die offers wat hulle voor sy aangesig bring moet aanneemlik wees!

Waarom aanneemlike offers?

Vir ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges, hoekom het die offers in die Ou Testament vir die Here so saak gemaak? Ons kan drie redes uitlig:

  • Israel moes aanneemlike offers bring omdat die Here heilig is. Hy het van hulle geïes om Hom met heilige offers te eer – offers sonder enige gebrek en siekte.
  • Israel moes aanneemlike offers bring om hulle toewyding aan die Here te bewys. Dit was deel van hulle aanbidding en gehoorsaamheid aan Hom. ’n Slegte offer was ‘n teken van ondankbaarheid en ongehoorsaamheid.
  • Soos ons later in die Nuwe Testament lees (Kolossense. 2:17) en wat ons in Artikel 25 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely, die offers was ’n voorskou van die koms van die Volmaakte Offer wat God eendag gaan stuur.


Die offers wat ons vandag moet bring

Israel moes die Here eer met aanneemlike offers. Hierdie offers is in ons Here Jesus vervul. Ons hoef nie meer ’n dier of ’n lam te bring om geoffer te word nie. Die beginsel om offers te bring bly steeds dieselfde. So wat is die offers wat ons vandag vir die Here moet bring? In Romeine 12:1 skryf Paulus:

En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.

Hier is ons antwoord! Goed, maar nou weer ’n vraag:

Hoe lyk dit prakties om onsself as lewende en heilige offers vir die Here te bring?

Daar is baie maniere en dit gaan van gelowige tot gelowige verskil. Kom ons gee ses voorbeelde ter wille van duidelikheid:

1. ’n Aanneemlike offer aan die Here is ons tyd.

Ons sal saamstem dat tyd waardevol is. Hoekom tyd hier van belang is, is omdat ons dikwels beplan en uitsny wat meer belangrik is en wat nie. Ons weet dat die Here belangrik is, maar hoe dikwels is Hy nie so dringend nie? Hoe besig ons lewe en die nuwe jaar ook al raak, ons moet genoeg tyd vir die Here afsonder. As ons dit nie doen nie, dan verag ons Hom. Laat ons ons tyd so bestee dat ons die beste deel van ons tyd aan die Here gee.

2. ’n Aanneemlike offer aan die Here is ons heiligmaking.

Ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie (Romeine 12:2). Ons moet wegbreek van die sonde. Daarom moet ons onsself afsonder deur gehoorsaam en heilig voor die Here te lewe.

3. ’n Aanneemlike offer aan die Here is ons aanbidding.

Die Here het Israel streng aangespreek oor hulle hartkwessie en formaliteit. Die boodskap van die Here is net so gerig en geldig vir ons vandag. Hoe dikwels sit ons soms in die kerk met koue harte? Die erediens voel so outyds, verveeld en dood. Of hoe dikwels gaan ons kerk toe bloot omdat ons daar moet wees? Sulke gesindhede is veraglik voor die Here. Ons moet opgewonde wees wanneer ons kerk toe gaan en vreugdevol in die erediens deelneem! Want in die erediens is ons as volk in die heilige teenwoordigheid van die Here. Ons bid en aanbid die Here omdat Hy groot en goed is (Psalm 100:5; 107:1)!

4. ’n Aanneemlike offer aan die Here is die prediking.

Die prediking van die Woordbedienaar moenie slordig, koud en gevul wees met emosionele stories en slim praatjies nie. Dit besoedel die altaar van die Here. Die prediking moet wees: “So sê die Here.” Die Here moet aan die Woord wees.

5. ’n Aanneemlike offer aan die Here is ons betrokkenheid.

As lewende lede in die kerk van ons Here Jesus moet ons op een of ander manier betrokke raak om die Woord aan te hoor en uit te dra. Raak betrokke by die aksies van die kerk, soos die eredienste, byeenkomste, seminare of toerustingsgeleenthede, kampe, uitreike, kleingroepe, ens.

6. ’n Aanneemlike offer aan die Here is ons liefdegawes en bydraes.

Hierdie offer vat aan ’n mens sak. Dit raak nou persoonlik, miskien ongemaklik. Dit moet egter nie so wees nie. Ons gee liefdegawes soos vir die instandhouding van ons eredienste, ons kerkverband en om ons naaste wat in nood is te help en te versorg. En, ons gee bydraes sodat ons die Woordbedienaar(s) kan onderhou en ondersteun.


Gee jou beste offer!

Ons moenie vir die Here die oorskiet gee nie. Terselfdertyd moet ons ook nie gee bloot omdat ons moet nie. Ons gee opreg ons liefdegawes en bydraes as deel van ons dankbaarheid en gehoorsaamheid aan die Here.

Die Here soek en verdien ons offers. Hy alleen is waardig van ons allerbeste offers, omdat Hy ons liefhet (Romeine 5:8)! Laat ons bid dat die Here deur sy Gees ons sal help en begenadig, sodat alles wat ons gee en doen aanneemlik vir Hom sal wees.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui