Waar is Jesus Christus nou?

Ons moet die hemelvaart aan ander mense kan verkondig. Daarom moet ons weet waar Jesus is en hoe Hy waarlik God én waarlik mens is.

deur ds. Janré van Jaarsveld

Die meeste van ons word van kleins af geleer wat Jesus se Hemelvaart beteken. Ongelukkig is daar baie mense wat nie ’n idee het wat Hemelvaart is en waaroor dit gaan nie. Dit is daarom ons werk as Christene om vir almal wat nie weet nie te vertel wat Jesus se Hemelvaart beteken. Met Hemelvaart herdenk ons en glo ons dat Jesus na die hemel opgevaar het.


Jesus het werklik opgevaar na die hemel

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.

Handelinge 1:9

Lukas gee in sy Evangelie en in Handelinge baie aandag aan die feite rondom Jesus se Hemelvaart. Jesus het sy dissipels uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën is Hy in die hemel opgeneem. Dit is ’n kort en kragtige verhaal. Sy dissipels het sy Hemelvaart gesien en dit beleef, hulle is getuies daarvan.

Daarom kan ons – en moet ons – vandag van Jesus se Hemelvaart getuig, want ons het die dissipels se getuienis in die Bybel. Deur die oë en ore van die apostels en deur die kragtige werk van die Heilige Gees kan ons vir die wêreld verkondig: Jesus Christus het regtig opgestaan en opgevaar na die Hemel!


Jesus is ook by ons op aarde

… leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Matteus 28:20

Ons weet Jesus Christus het na die hemel opgevaar en dit is vir ons duidelik, maar Jesus belowe tog in Matteus 28:20 dat Hy by ons is tot in lengte van dae. Maar hoe kan dit waar wees as Hy dan na die hemel opgevaar het? Dit laat ons wonder waar Jesus Christus nou op hierdie oomblik is en wat beteken dit vir ons vandag?

Die Heidelbergse Kategismus leer ons baie mooi hieroor in Sondag 18 vraag en antwoord 47. Die vraag lui soos volg: “Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy belowe het nie?

Dan bely ons in antwoord 47:

Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie, maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref gaan Hy nooit meer van ons af weg nie.


Jesus is waarlik God en waarlik mens

Ons bely dat Jesus twee nature het. Hy is waarlik God en Hy is waarlik mens. Dit verduidelik vir ons hoe Hy regtig by ons is. Jesus is die Seun van God en Hy het ’n Goddelike natuur wat al die deugde en eienskappe van God die Vader deel. Hy is alomteenwoordig, alwys en alwetend, ensovoorts (Johannes 1:1). Maar Jesus is ook die seun van Maria en Hy het ’n menslike natuur wat al die eienskappe van die mens deel soos ’n menslike verstand, siel en liggaam (Lukas 23:46 en Johannes 1:14).

Jesus se Godheid is alomteenwoordig en is nie tot een plek beperk nie. Daarom is sy liggaam en Godheid bymekaar daar waar Hy as mens is. Maar, sy Godheid is nie beperk tot die plek waar Hy liggaamlik is nie. Jesus is mens en as mens is Hy nou in die Hemel. Maar Hy is ook God! As God is Hy altyd by ons. Hy is altyd by jou en sy koninklikheid en sy genade is die hele tyd rondom ons. Deur die Heilige Gees is Hy permanent by ons.

Jesus se Goddelike natuur maak dat Hy altyd by ons is. Hy is alomteenwoordig as die seun van God. Dit hou dan vir ons in dat ons met Hom kan praat maak nie saak waar ons is nie.


Wat beteken dit vir ons as ons weet Jesus het opgevaar en dat Hy nou in die hemel is?

Weet vandag in die eerste plek dat Jesus ons koning is; Hy regeer oor alles. Hy regeer oor jou lewe. Jy kan weet dat Jesus jou nooit in die steek sal laat nie, en jou nooit, maar nooit alleen laat nie. Hy is ons voorspraak by ons Hemelse Vader. Jesus is ons groot Hoëpriester. Hy pleit en bid vir ons, en is ons betroubare waarborg.

Soos Hy nou daar by ons Hemelse Vader is, so sal Hy ons, sy mede-erfgename wanneer Hy weer kom tot Hom neem – sonder enige twyfel! Hy stuur ook sy Gees (die Heilige Gees) na ons toe vanuit die Hemel, sodat ons oë nou op die hemel gerig is. Ons het nou ander prioriteite in die lewe omdat die krag van Jesus se Gees in ons werk.


Ons bely en glo dat Jesus opgestaan het en opgevaar het na die Hemel. Erken, glo en weet dat Hy hier en nou vanuit die hemel regeer. Bely dat Hy elke dag vir jou sorg en voorsien en oor jou hele lewe waak. Dáárom kan ons nou ons hele lewe as ’n lofoffer vir Hom gee. Mag die Here jou ook gebruik dat jy van sy Hemelvaart kan getuig, en aan almal om jou kan vertel waar Jesus nou is. Onthou, Hy is by jou al die dae tot die voleinding van die wêreld.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui