Mag ’n Christen met vrymoedigheid versekering hê?


Wanneer dit gaan oor versekering en geloof, kom dié vraag: Beteken dit dat ek nie genoeg op die Here vertrou as ek versekering het nie? Kry hier riglyne uit die Bybel.


deur Lida Robinson

Ons weet nie wat in die toekoms kan gebeur nie, maar ons besef dat ons moontlik skade kan ly weens verskeie redes. Versekering is een manier om ons risiko’s te verminder. Die basiese beginsel waarop versekering werk is dat ’n persoon ’n klein, vaste maandelikse bedrag betaal, inruil vir ’n potensiële groot terugbetaling in die toekoms wanneer sekere verliese moontlik kan plaasvind.


Wat is versekering?
Om ‘n goeie geheelbeeld te kry van wat die term versekering presies behels, is dit nodig om bietjie meer uit te vind van hoe verskillende tipes versekering werk. 
Daar is baie tipes versekering. Lewensversekering en ongeskiktheidsdekking betaal uit wanneer ’n persoon sterf of nie meer in staat is om sy werk/ daaglikse aktiwiteite uit te voer nie. Kritieke siekte-dekking betaal ’n bedrag uit wanneer iemand met ’n ernstige siekte gediagnoseer word. Mediese fondse dek groot mediese uitgawes wat mag opduik. Korttermynversekering dek die risiko dat ’n mens se besittings of eiendom beskadig of verlore raak. Professionele aanspreeklikheid sal uitbetaal wanneer iemand anders skade ly as gevolg van foute/nalatigheid in ’n persoon se werk.


Is dit reg om hierdie risiko’s deur versekering te dek?

Is ons nie veronderstel om blindweg te vertrou dat die Here vir ons sorg, ongeag wat met ons mag gebeur nie? Vir ’n Christen kan die volgende aspekte problematies wees wanneer ons oor versekering dink:

 • Ons vertrou dat God sal voorsien. Ons kan getuig van hoe God dit lewenslank doen. Ons wil nie ons vertroue in versekering plaas nie. Die versorging gebeur egter nie altyd op die manier wat ons verwag nie (Matteus 6:31-33). Ons is ook nie gevrywaar daarvan dat slegte goed met ons kan gebeur nie (1 Petrus 4:12).
 • Ons wil nie graag so gemaklik en gerus met ons versekering wees, dat ons nie meer bedag daarop is om mekaar se laste te help dra nie. Soms moet ons ’n medegelowige help, en soms moet ons dalk hulp van medegelowiges ontvang.
 • Versekering moet ons nie so goed versorg dat ons die begeerte om te werk verloor nie (2 Tessalonisense 3:10b). Ons word ook duidelik gewaarsku teen afgodery en gierigheid (Lukas 12:15).

Kry riglyne uit die Bybel

Alhoewel die Bybel nie direkte antwoorde oor versekering gee nie, is daar volop riglyne beskikbaar vir hoe ons oor finansies, en versekering, behoort te dink.

 • Ons kry in Genesis 41 die opdrag om goeie rentmeesters te wees. Dit sluit in om te spaar vir wanneer dit nodig sou wees. Versekering kan een manier wees om te spaar en voorsiening te maak vir swaar tye.
 • Die versorging van ons familie en kerk is baie belangrik (1 Timoteus 5:8). Versekering kan ’n baie belangrike rol speel wanneer ’n gesin byvoorbeeld die broodwinner verloor, groot mediese uitgawes moet aangaan of dalk hul huis verloor in ’n ramp.
 • In Eksodus 21:12-36 word die beginsel verduidelik dat ander vergoed moet word wanneer ons vir hul skade veroorsaak. Versekering help hiermee wanneer ons die oorsaak is van iemand anders se skade. Dit is byvoorbeeld wanneer jy in iemand anders se motor sou vasry.
 • Versekering kan ’n nalatenskap aan ’n persoon se kinders bied (Spreuke 13:22).
 • Versekering kan ’n oplossing bied om skuld af te betaal, sou daar ’n onvoorsiene verlies wees.
 • Ons word op verskeie plekke geleer om met wysheid en omsigtigheid met ons finansies om te gaan en om die nodige voorsiening te maak.
  • Spreuke 27:12 – Tref voorsorg vir teenspoed wat dalk oor jou pad mag kom.
  • Spreuke 27:23-24 – Gee die nodige aandag aan dit wat in jou lewensonderhoud voorsien.
  • Prediker 11:1-2– Diversifiseer en versprei jou risiko.
  • Lukas 14:28 – Doen berekeninge oor wat jy benodig.
  • 1 Tessalonisense 4:11-12 – Voorsien aan jou eie lewensonderhoud so ver moontlik.

Soos enige ander besluite in ons lewe, groot of klein, bly die vraag oor of en hoeveel versekering ons benodig ’n saak tussen ons en God (Jakobus 1:5). Ons moet altyd streef daarna om God te verheerlik met al ons finansiële besluite.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui