Hoe weet ek dat ek vervul is met die Heilige Gees?

Deur ds. Wilhan Jobse

Jy hoef nie in ongewone tale te begin praat, of om te val en te ruk om met die Heilige Gees vervul te wees nie. Jy moet geloof hê, wat die Heilige Gees in jou hart werk.

Voor sy hemelvaart gee Jesus aan die dissipels – en aan ons – die belofte van die Heilige Gees. As Hy opvaar om aan die regterhand van God te sit, stuur Hy die Heilige Gees om in ons en alle gelowiges se harte te woon. Die Bybel stel op geen plek dat dit ’n vereiste is om ’n buitengewone gawe te besit of aanskoulike tekens te verrig as bewys dat ons met die Heilige Gees vervul is nie. Daar staan op geen plek in die Bybel dat jy in ongewone tale en klanke kan praat, of dat jy omval en aan die ruk gaan, en dan met die Heilige Gees vervul is nie. As jy in Jesus Christus glo as jou Enigste Verlosser en Saligmaker, het jy die Heilige Gees. Dit is immers die werk van die Heilige Gees in jou hart wat jou tot hierdie geloof bring.

Dwaalleer oor die Gees

Daar word in wye kringe verkondig om met die Heilige Gees vervul te word, beteken dat jy en ek oor die een of ander buitengewone gawe moet beskik, byvoorbeeld: spreek in vreemde tale en klanke, die gawe om deur gebed iemand gesond te bid, selfs visioene oor die toekoms. Sommige Christene verwag en soek in ons tyd na aanskoulike tekens wat die vervulling met die Heilige Gees vergesel, byvoorbeeld: jy moet omval en aan die ruk gaan of jy moet sonder ophou uitbundig lag of so iets. Hulle meen dat alleen wanneer jy oor hierdie besondere gawes beskik, en die aanskoulike tekens plaasvind, het jy die Heilige Gees en dat dít vervulling is.
Die gevolg van hierdie dwaalleer is dat talle gelowiges begin twyfel of hulle die Heilige Gees het of nie. Opregte kinders van die Here word onnodig mislei om te dink dat hulle nie met die Heilige Gees vervul is nie. Soos met alle vrae moet ons gaan kyk wat die Bybel oor die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees sê.

Vervulling met die Gees

Die Here se Woord sê in Efesiërs 5:18: “Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul …” Hierdie vers leer ons dat om met die Heilige Gees vervul te word, beteken om volledig onder die heerskappy, die invloed en die leiding van die Heilige Gees te staan. As Christene moet ons nie toelaat dat alkohol ons verstand beheer nie. God wil dat sy Heilige Gees in beheer van ons doen en late moet wees. Om met die Heilige Gees vervul te wees, beteken om aan sy gesag en invloed onderworpe te wees. Hy bestuur en rig ons lewe volgens God se Woord.

Die Bybel word lewend

Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God” (1 Korintiërs 2:4-5). Dit is gans onmoontlik vir iemand om iets van God se Woord of van God self te verstaan, indien hy of sy nie die Heilige Gees het nie. Vir die ongelowige (wat nie die Heilige Gees het nie) is God se Woord dooie leë woorde. Vir gelowiges wat vervul is met die Heilige Gees is die Bybel die Lewende Woord van God. Deur die Woord bring die Gees ons tot dieper insig in die kennis van God. Die Gees leer ons nie alleen die Woord van God verstaan nie, Hy leer ons ook die God van die Woord verstaan.

Bewyse van vervulling
’n Duidelike bewys en sekerheid dat ons die Heilige Gees het, is die vrug van die Gees (Galasiërs 5:22-23). Die Heilige Gees is die bewerker van geestelike vrug in die lewe van die gelowige. ’n Lewe wat vol is, wat vervul is met die Heilige Gees, vertoon die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie vrug kom spontaan voort deur die kragtige werking van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige.

Vervulling verg geloof en gebed

Om met die Heilige Gees vervul te word geskied deur geloof en gebed. Galasiërs 4:6 stel: “En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun (dit is die Heilige Gees) in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader!” As ek in die Here glo, het ek die Heilige Gees. Christus belowe aan sy dissipels en aan ons die Heilige Gees wanneer Hy na die hemel opvaar.
Ons moet bid vir die vervulling met die Heilige Gees (Lukas 11:13). Elke dag stry ons teen ons sondige vlees, ons begeertes en die duiwel. Hierdie drie vyande wil ons laat sonde doen. Slegs wanneer ons vervul is met die Gees sal ons kan weerstand bied. Ons moet vra dat die Heilige Gees ons gedagtes, doen en late beheer sodat ons kan lewe tot eer van God.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui