Wat wil die Here hê moet ek met my tyd doen?

Elke sekonde van ons tyd behoort aan die Here. Lees hoe ons as gelowiges, volgens Efesiërs 5, in die lig van die Here moet lewe.

deur ds. Werner Brotherton

Dit is ongelooflik belangrik dat jy jou tyd goed en reg gebruik. Ons kan so maklik ons tyd met onbenullighede misbruik. Die Bybel gee vir ons riglyne oor hoe ons as Christene ons tyd moet gebruik. In Efesiërs 5:8 skryf Paulus: “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.” Ons lees verder in Efesiërs hoe ons in die lig van die Here moet lewe.


Wat ons nié met ons tyd moet doen nie

… en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak.

Efesiërs 5:11 (1983-vertaling)

Hierdie vers gee ons ’n goeie idee van wat ons as gelowiges nie met ons tyd moet doen nie. Ons moet niks met die duisternis, dit is die sonde, te doen hê nie. Ons moet van dit wegvlug. En tog sê Paulus iets vreemd: Waar ons aan die eenkant niks met die sonde te doen moet hê nie, moet ons tog iets met die sonde doen: ons moet dit bestraf en ontbloot.

Dit is iets van bly weg, maar ook nie! Ons mag ons nooit in die sonde verdiep nie. In alle tye, waar jy jou ookal bevind, moet jy jou tyd so gebruik dat jy as ’n wyse optree en nie onwys nie. Die lig van God moet altyd deur ons straal.


Straal die heerlikheid van God uit as voorbeeld

Hoe jy optree het ’n geweldige invloed op die wêreld. Dit is baie keer vanweë mense wat sê hulle is gelowiges, maar nie so optree nie, dat mense sê hulle wil eerder niks met Christenskap te doen hê nie. Christus se lig moet so op en deur ons skyn dat ons ’n aantrekking vir ander is.


Wat moet ek met my tyd doen?

As jy in een sin wil weet wat jy met jou tyd moet doen, is dit dié: Doen alles wat met God se Woord ooreenstem. As jy sê dat jy ’n gelowige is dan gebruik jy altyd jou tyd roepingsgedrewe. Dit beteken nie dat jy net moet werk nie. Dit beteken wel dat wanneer jy rus, en kuier met jou vriende, doen jy dit nie soos die wêreld nie, maar soos die Here dit van jou verwag.

Om ’n gelowige te wees beteken dat jy altyd in beheer is van jouself. Daarom moet jy ook in beheer van jou tyd wees.

Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is.

Efesiërs 5:16 (2020-vertaling)

In die 1983-vertaling word dit geskryf: “Maak die beste gebruik van elke geleentheid …” Dit beteken dat ons nie moet wag vir ’n geleentheid om van die Here te getuig nie. Ons moet elke geleentheid gaan soek, en dit gebruik.

Elke oomblik moet ons die tyd uitkoop, want ons tyd is nie ons eie nie. Elke sekonde wat ons het behoort aan die Here. Daarom moet jy jou tyd tot eer van God se Naam en uitbreiding van sy Koninkryk gebruik.

Wanneer jy werk, moet jy jou beste tot God se eer gee. Wanneer jy kuier, moet jy dit as ’n verantwoordelike burger van God se koninkryk doen. As gelowiges weet ons dat die duiwel slinks is. Hy wys ons baie dinge wat ons eerder kan doen met ons tyd, wat nie goed is in God se oë nie. Hy verlei ons maklik na dinge wat onskadelik lyk, maar tog skadelik is.


Gebruik jou tyd reg

Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ’n goddelose tyd.

Efesiërs 5:15-16 (1983-vertaling)

Ons moet oplet hoe ons die tyd gebruik, juis omdat ons in ’n goddelose tyd lewe. Die wêreld om ons beïnvloed hoe ons lewe en wat ons met ons tyd doen. Moenie dat die wêreld se manier van doen jou verlei nie. Die sonde kan nooit die beloftes gee wat deur ons geloof aan ons beloof word nie.

Die beloftes van die ewigheid, die beloftes van die Here kom wel na ons toe, dit is werklik en betroubaar. Gebruik jou tyd tot eer van God se Koninkryk.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui