Om te honger en dors na geregtigheid

deur ds Werner Brotherton

Wanneer ons honger of dors het is dit ons liggaam se manier om vir ons te sê dat ons kos of water nodig het. Om hierdie gevoel weg te kry gaan jy kombuis toe en maak vir jou iets te ete en kry vir jou iets om te drink. Destyds was dit nie altyd so nie. Christus se hoorders het geweet wat dit beteken om honger en dors te wees. Honger en dors op die randjie van die dood.

Dit is om met jou hele wese te smag na iets om te eet of te drink. Dit neem jou hele wese oor, en dit is al waaraan jy kan dink. So sê ons Here Jesus moet ons honger en dors na geregtigheid: met ons hele wese. Dit moet ons hoogste begeerte wees. Maar wat is hierdie geregtigheid waarvan ons Here Jesus praat?


Die geregtigheid waarvan Jesus praat

Wanneer ons dink aan geregtigheid wat moet geskied dink ons aan die moordenaar, die verkragter, die korrupte plunderaar, ensovoorts, wat vir hulle oortredinge moet boet. En dit is goed, sonde moet gestraf word. En dit is presies waar die verskil lê. Die wêreld wil net hê dat dit wat nou verkeerd gedoen word gestraf moet word en dit is hoe ver die verstaan van geregtigheid gaan.

Geregtigheid gaan wel baie verder. Wanneer die Bybel van geregtigheid praat word dit altyd bedoel in die verband van ’n verhouding. Dit gaan oor ons verhouding, of gemeenskap, met die Here. Staan ek verdoem buite Christus of verlos en skoongewas in Christus?

As gelowiges is ons hoogste prioriteit om alles in die lig van God se Woord te sien en te beoordeel. Die Bybel leer ons baie mooi dat ongeregtigheid nie maar net ’n manifestasie of ’n vorm van sonde is nie. Dit is nie die groot probleem nie. Die groot probleem is sonde self en sonde is opstand teen God.


Hoekom moet ons na geregtigheid dors?

Daarom wanneer daar ongeregtigheid is word ons nie omgekrap omdat dit teen ons is nie, maar omdat ongeregtigheid eerstens aan God gedoen word. Dit is juis wanneer ons al die onreg in die wêreld sien wat ons smag dat geregtigheid moet geskied.

God se geregtigheid vereis dat die sonde gestraf moet word. Wanneer Jesus ons dus leer om te honger en dors na geregtigheid leer Hy ons om met ons hele wese te begeer dat God se regverdige oordeel moet geskied. Ons verlang daarna met die wete dat ons ongeregtighede in Christus gestraf is. Ons ontvang Sy geregtigheid. In ruil daarvoor het Hy ons ongeregtighede op Hom geneem.


Wat beteken dit om na geregtigheid te dors?

Om die geregtigheid van die Here te begeer beteken verder dat ons nie wil hê die Here moet ons sien soos ons is nie, want ons is vol sonde. Ons kan baie maklik dink dat geregtigheid en regverdigheid dieselfde is.

Geregtigheid sluit egter heiligmaking in. Om heilig te wees beteken dat ons niks met sonde te doen het nie. Dit is wat dit beteken om tot geregtigheid gereken te wees: sonder sonde. Die honger en dors na geregtigheid is om daarna te smag om totaal en al vry te wees van die sonde in al sy vorms, want sonde skei ons van God.

Om te smag na geregtigheid beteken om daarna te smag om reg te wees met God. Ons wil los wees van die mag en die krag van die sonde. Daar is dus drie dele hierin. Ons wil los wees van:

  • Sonde
  • Die mag van sonde
  • Die begeerte om te sondig.

Geregtigheid en die mens wat die saligsprekinge nastreef

Die persoon van die saligsprekinge besef dus dat die sonde baie erg is, maar hy besef wat nog erger is, en dit is dat hy so baie die sonde geniet. Hy wil dus heeltemal los kom van die gif van die sonde.

Dit is ’n smagting na heiligheid. Na ware vryheid. ’n Ware koninkryksburger se grootste begeerte is dat die vrug van die Gees en die saligsprekinge duidelik in sy lewe sigbaar moet wees.

Sy hoogste begeerte is dus om soos Christus te wees. Hy wil in die volle gemeenskap met die Drie-Eenheid leef en God ten diepste ken. Is dit jou smagting? Indien dit is, hoe kan hierdie honger en dors gevul word?


Hoe kan ons die honger en dors stil?

Soos ons self weet gaan honger en dors nie vanself weg nie. Hierdie honger en dors maak soms seer, seer tot die dood. Dit moet egter daarna lei dat ons desperaat soek na ons geregtigheid, en dit nie in onsself nie, maar buite onsself in Christus.

Dit is om saam met die Psalmdigter van Psalm 42 te sing dat jy met alles dors na die Here. Daar lê egter iets ontsettend mooi en vertroostend daarin om te smag na geregtigheid. Want dan smag ons na die Here Self. Jeremia 23 sê dat die Here Self ons geregtigheid is. Trouens, dit gaan nog dieper, Jeremia sê dit is ’n Naam van die Here, want die Here is Sy name. Die Here is geregtigheid.

Deel van hierdie smagting kan nie anders wees as om te honger en dors om te doen wat die Here se wil is nie. Natuurlik kan dit nie anders nie! Ek het tog nou gesien in myself is niks goed nie. Ek rou oor my sonde. En, ek is nou sagmoedig. Daarom smag ek na die Here, my geregtigheid. Dat Hy my wil sal doodmaak en Sy wil in my lewend maak.


Wanneer word ons honger en dors gestil?

Christus beloof in die saligspreking dat wanneer ons na geregtigheid honger en dors, ons versadig sal word. Hy is ons gelukkigheid, Hy is ons seën. Maar wanneer? Dadelik! Ons Here Jesus sê nie dat hulle wat honger en dors na geregtigheid eendag salig sal wees nie, maar hulle is salig. Nou reeds. Wanneer ek weet, glo en met my hele hart bely dat Christus vir my gesterf het kry ek hierdie volle saligheid.

Paulus sê dit ook in Filippense 3. Aan die een kant skryf hy dat ons dit nog moet bereik, dat dit iets is waarna ons jaag. Aan die ander kant skryf hy dat ons reeds volmaak is in vers 15. Ons is dus reeds versadig, maar ons kan nie genoeg kry nie. Ons wag nog op die volheid daarvan. Kan jy sien? Ons is versadig, maar ook nie.

Ons proe iets van die heerlikheid wat kom, en wag daarop met volharding. ’n Gelowige is iemand wat altyd diep bewus is van sy nood, maar ook diep bewus is van sy verlossing in Christus. Ons moet ook nie dink dit is ’n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is deel van die daaglikse bekering. Die Heilige Gees werk elke dag kragtig in ons sodat ons die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek.


Die Heilige Gees help ons om ons honger en dors te stil

Ons kan nie uit eie krag lewe nie, maar net deur die krag van die Heilige Gees. Dit is Hy wat my elke dag al hoe meer heilig tot en met die dag wat Christus weer kom. Daar waar die ewigheid ons sal oorklee. Waar ons liggame in ’n oogwink verander sal word.

Dan is ons volkome vry van die sonde, die mag van die sonde en die begeerte om te sondig. En tog, tot dan werk ons aktief om van die sonde los te kom. Ons bid en veg. Ons weet ons is reeds in Christus volmaak, maar wag nog met volharding daarop.

Christus is ons Son van Geregtigheid wat vir ons opgekom het (Maleagi 4:2). Met sý lewe het Hy betaal sodat ons geregtigheid kan sien. Sodat geregtigheid kan geskied. God se geregtigheid eis dat die sonde gestraf moet word, en dit is gestraf, maar aan Christus. Kan jy sien hoe Hy ons volle geregtigheid is? Smag na Christus, jou geregtigheid. Word vervul met Christus, ons bruidegom.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui