Die lofsang van die engele met Jesus se geboorte

Hierdie vers in Lukas 2 is baie bekend. Verstaan die dieper betekenis van die engele se lofsang wanneer Jesus gebore word.

deur ds. Brahm Robinson

Daar is ’n paar gedeeltes in die Bybel wat vertel van engele wat sing. In die Psalms (148:2 en 103:20) is daar die oproep aan die engele om saam met die hele skepping tot God se eer te sing. In Openbaring (5 en 7) sing die engele voor die troon van God. Verder hoor ons ook in Job 38:7 dat hulle by die skepping van die wêreld gesing het. Dan hoor ons ook in hierdie gedeelte, Lukas 2:8-14, wat Lukas vir ons mooi beskryf, dat die geboorte van Jesus deur engelesang gekenmerk word. Die goeie tyding kon net deur die een engel aan die herders vertel word, maar dit kom ook deur ’n menigte engele wat as ’n koor saam sing, wat deur al die herders gehoor kan word.


Die engele is die eerste boodskappers van die evangelie

God gebruik sy engele om as die eerste boodskappers op te tree om die evangelie te verkondig deur dit te sing. Dit is ’n openbaring wat so groot is dat ons in vers nege hoor dat die glans van die heerlikheid van die Here rondom die engele geskyn het. Dit is dieselfde glans van heerlikheid van God wat ons regdeur die Bybel sien as daar ’n Godsopenbaring is: By die brandende bos, by die wolk saam met die Israeliete, die verheerliking en opstanding van Christus, sowel as by Paulus se bekering. Dit is die heerlikheid van die Here wat ook daar by die skaapwagters was.

Die woord ‘evangelie’ kom van die Griekse woord euangelion af wat ‘blye boodskap’ beteken. Die woord is in daardie tyd reeds algemeen gebruik om die nuus te bring dat daar ’n kroonprins gebore is wat die koning gaan opvolg. Hier word dit gebruik om aan te kondig dat die Koning van alle tye en alle konings gebore is.


Die Seun is nie net mens nie, maar Christus
God is as mens gebore. Die Seun het die menslike natuur aangeneem. Die doel van God se koms na die aarde was nie maar bloot om mens te word nie. Dan het Hy alreeds in sy doel geslaag, maar die engele bring die nuus dat God wat gebore is as mens, die Christus is. Hy sal die verlossing van die sonde aan die mens bring.


Die engele gee die kern van die evangelie

Hoe wonderlik is die evangelie nie! Die engele vertel en verklaar wat die geboorte van Jesus inhou. Daar is twee dele waaruit dit bestaan: eerstens strek dit tot die eer van God, en tweedens die troos vir die mens. Dit is die kern van die evangelie.

Eer aan God in die hoogste hemel,

So eerstens strek die geboorte van Jesus tot die eer van God. Die engele sing nie net: ‘Eer aan God in die hemel nie’, maar met ’n seldsame uitdrukking, ‘in die hoogste [hemele]’. God moet geprys word in sy verhewe majesteit. So die menswording van die tweede Persoon in die Drie-eenheid bring ten diepste mee dat God in al sy glorie verheerlik word.

en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!

Hierop volg die tweede reël van die lied oor wat dit beteken op die aarde. Dit is opmerklik waar die evangelie oral strek. In die hoogste hemel bring dit eer aan God, en in die laagte van die gevalle wêreld bring dit vrede. ‘Vrede’ met God wat die grootste nood van die gevalle wêreld is. Daar het vir die gevalle mensdom die grootste vreugde aangebreek.

Daarom openbaar God hierdie groot oomblik juis aan die skaapwagters. Die beroep van die herders was nie ’n wonderlike beroep nie. In die algemeen was hulle oneerlik en onrein volgens die wet. Die evangelie is juis vir hulle. Dit is vir onrein sondaars vir wie Jesus gekom het.


Die engele se groot blydskap

Dan is dit verder opmerklik dat die engele ook bly is oor die boodskap. Engele weet nie alles nie. Volgens Petrus bevat die evangelie van ons redding ook “dinge waarin die engele begerig is om in te sien.” Hulle weet dus nie presies hoe God se plan vir die wêreld ontvou nie. Toe Adam en Eva in die tuin geval het, en God belowe het om hulle te red, het die engele nie geweet hoe God dit gaan doen nie. Nou het die verlossing aangebreek. Hulle kom tot daardie kennis en hulle wys ook groot blydskap.

Terwyl die engele sien wat God doen, leer hulle al hoe meer van sy wysheid. Die wêreld ontvang verlossing wat die gevalle engele nie het nie. Vir duisende jare het die engele nie geweet dit is wat God se plan is nie. Met die geboorte van Jesus sien hulle God se plan ontvou, en sing hulle:

Eer aan God in die hoogste hemel,
en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui