Wys só jou liefde vir God

Hoe wys jy jou liefde vir die Here? Johannes 21 en ander gedeeltes in die Bybel begelei jou om jou liefde aan God onder die vergrootglas te sit. 

Deur Brahm Robinson

Die gedeelte in Johannes 21:15-19 is baie waardevol vir gelowiges, want daarin sien ons die groot liefde: nie die liefde wat ons vir Jesus Christus het nie, maar die liefde wat Hy vir ons het.

Elke keer as daar ‘n teksvers genoem word, kan jy op die skakel klik om dit oop te maak by die hoofstuk in bybel.co.za.

1. Lees Lukas 24:34, 1 Korintiërs 15:5 en Johannes 20:19-21. Hoeveel keer het Jesus aan Petrus verskyn na sy opstanding?

2. Lees Johannes 21:1-14 deur en vergelyk dit met Lukas 5. Lys die ooreenkomste en verskille tussen die twee gedeeltes. Kyk na die plek, hoekom hulle daar is, die uitkoms, ensovoorts.

3. Hoekom herhaal die Here die opdrag spesifiek tydens  hierdie geleentheid aan Petrus?

4. Lees Matteus 16:18. Wat noem Jesus hier vir Petrus. Wat beteken dit?

5. Hoe verskil Jesus se aanspreekvorm van Petrus in hierdie gedeelte met die bogenoemde aanspreekvorm in vraag 4?

6. Lees Matteus 26:31-35. Hoekom vra Jesus vir Petrus (Johannes 21) of hy meer lief is vir Hom as die ander?

7. Lees Matteus 26:69-75. Hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloën?

8. Hoeveel keer vra Jesus nou die vraag aan Petrus of hy Hom lief het?


WOORDE VIR LIEFDE
Die dialoog tussen Jesus en Petrus bevat twee verskillende woorde vir liefde. Sommige meen dit is van besondere waarde. Die woorde is agapao (die werkwoord van die selfstandige naamwoord agape) en phileo (die werkwoord van die selfstandige naamwoord philia).
Die dialoog klink soos volg:
Jesus vra: “Het jy my agapao?”
Petrus antwoord: “Ek phileo u.”
Jesus vra: “Het jy my agapao?”
Petrus antwoord: “Ek phileo u.”
Jesus vra: “Het jy my phileo?”
Petrus antwoord: “Ek phileo u.

Sommige vertaal agapao as waarlik lief en phileo net as lief. Op grond hiervan meen hulle dat dit op Jesus se genadige neerbuig tot op die vlak van Petrus dui, as die vlak waarop Petrus bereid was om te antwoord. Die algemene opvatting is dat hierdie twee werkwoorde onderskeidelik in die evangelie gebruik word, en daarom is daar nie besondere betekenis daaraan nie. Beide word ook gebruik om die Vader se liefde vir Jesus te beskryf.


9. Lees Openbaring 2:2-6. Wat doen die gemeente wel alles? Wat is die aanklag van die Here teen hulle?

10. Wat sien ons in die feit dat Jesus nie vir Petrus vra hoekom hy Hom drie keer verloën of drie keer ontken het nie, maar slegs of hy Hom lief het?

11. Wat het in Jesus Christus se lewe gebeur, van die vorige keer wat Petrus Hom verloën het?

12. Wat beleef Petrus in die vergifnis wat hy ontvang het?

13. Wat sê Jesus vir Petrus moet hy doen om sy liefde vir Hom uit te leef?

14. Hoe moet ons, ons liefde vir die Here wys?


Ons sien die groot liefde en genade van die Here vir die mens in hierdie gedeelte in Johannes. Petrus se verhouding met God word herstel deur die liefde en verdienste van Christus. Hy word weer in die diens van God aangestel. Die beste manier om ons liefde vir die Here te wys, is om vir ander lief te wees.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui