Liefde is die belangrikste

Waarom is die liefde so belangrik in ’n Christen se lewe? Kruispad kyk na 10 redes uit die Bybel.

Waarom is die liefde so belangrik in ’n Christen se lewe? Kruispad kyk na 10 redes uit die Bybel.

1. Die hele wet van die Ou Testament kan in een woord saamgevat word: liefde!

Jy mag nie wraak neem of ’n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here” (Levitikus 19:18).

2. In die Nuwe Testament som die woord liefde al jou verantwoordelikhede as gelowige in een woord op!

Al die gebooie: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,’ of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’” (Romeine 13:9).

3. Alle gelowiges word saamgebind deur die liefde. 

Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind” (Kolossense 3:14).

4. Liefde kom uit ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof.

Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit ’n rein hart, ’n goeie gewete en ’n opregte geloof kom” (1 Timoteus 1:5).

5. Liefde is die bewys dat jy ‘n kind van die Here is. 

As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Johannes 13:35).

6. Jy kan baie goeie goed doen, maar as jy nie liefde het nie, beteken dit niks.

Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks” (1 Korintiërs 13:1-3).

7. Alle gawes vergaan maar die liefde bly vir ewig.

En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!” (1 Korintiërs 13:13).

8. Ons word opdrag gegee om selfs ons vyande en vervolgers lief te hê.

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê , en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg,” (Matteus 5:44).

9. Christus is jou eerste liefde wat altyd die belangrikste moet wees.

Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie” (Openbaring 2:3-4).

10. Alle verhoudings, selfs met jou vyande, moet deur liefde gekenmerk word.

Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word” (Lukas 6:27-28).

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui