Geseënde Kersfees

Deur Harry L. Reeder, vertaal en verwerk deur Kruispad-redaksie.

As jy dié jaar die Kersgroet gebruik wéét dat jy elke keer die Evangelie verkondig.

Geseënde Kersfees. Dit is die Kersgroet wat ons elke Kerstyd hoor wanneer Christene die geboorte van Christus vier. Hierdie Kersgroet is nie deur mense uitgedink nie. Christene volg doodeenvoudig die voorbeeld van die engele wat met die eerste Kersfees aan ons voorgehou is. Hulle het verkondig dat die Verlosser gebore is. Daarna het hulle die Drie-enige God van heerlikheid met ’n lofsang geprys.


Vertel van ’n geskenk

Ons Kersgroet is ’n boodskap wat van ’n unieke gebeurtenis vertel. Dié tyd toe ons grootste hoop vervul is. Sondaars kan op ’n wonderbaarlike wyse met God herenig word. Dit is ’n geskenk van genade wat uit die onverdiende liefde van God vloei. Die Seun van God het “Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word” (Filippense 2:7). In liggaam, siel en verstand was Hy waarlik mens. Hiermee het Hy net een doel voor oë gehad: Om sy volk van hul sondes te verlos tot verheerliking van God die Vader en deur die krag van God die Heilige Gees. Daarom beveel die engel vir Josef, en deur Josef ook vir ons, om Hom Jesus te noem. Dit beteken Jahwe red. Deur dié redding ontvang jy die grootste geskenk.


Wys die pad na God

God het ’n weg gebaan waar daar geen weg vir sondaars was nie. Volgens reg staan almal onder sy ewige en heilige oordeel. Niemand is in staat om hulself deur ’n wilsbesluit, ritueel of godsdiens te red nie. Jesus Christus is “die weg en die waarheid en die lewe” (Johannes 14:6). Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur Hom nie. Verder is daar die Bybelse belofte dat almal wat na Hom toe gaan van hul sonde gered sal word en vir alle ewigheid met die Vader herenig sal word. Kersfees herinner ons aan die enigste weg na God vir volkome vrede.


Ons sal Christus sien

Die Seun van God het Homself verneder om die Seun van die mens te word. Daarom het ons nou ’n nuwe Adam. “Aangesien die dood deur ’n mens (Adam) gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ’n mens (die tweede Adam, Christus) gekom” (1 Korintiërs 15:21). Christus word die Seun van die mens om sondaars tot die verheerliking van God te red. Vandag en tot in ewigheid is Hy volkome God én volkome Mens. Dié wat op Hom alleen vertrou sal Hom eendag as hul Here en Verlosser in die ewigheid sien.


Verkondig ’n reis wat red

Christus is gebore om vir ons te sterf en het die oorwinning aan die kruis behaal. Sy dood was nie ’n martelaarsdood nie, maar ’n reddende dood. Christus het uit vrye wil en vasbeslote op die reis na Jerusalem gegaan. Daar sou Hy in ons plek onder God die Vader se regverdige oordeel sterf. Christus het in sy groot liefde vir ons op ’n onverbiddelike reis na die kruis gegaan. Hierdie reis van geregtigheid word in die Evangelies beskryf. Dit begin by die geboorteverhaal wat die wonderbaarlike boodskap bevat van die Christus wat gebore is om vir ons sonde te sterf. Die krip word by die kruis verduidelik en sonder die krip is die kruis betekenisloos. As Christus nie vir ons sondes betaal het nie, sou ons nie Kersfees gehad het nie. Hy is Immanuel. Die Naam beteken God by ons.


Sy geboorte is vervulling

In die geboorteverhaal vier ons die boodskap van Christus se geboorte en sy verlossende dood. Die linnedoeke waarin Hy toegedraai word en die geskenke wys vir ons na sy dood.

Linne Het jy al ooit aan die belang van die linnedoeke gedink? “En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê” (Lukas 2:12). Dit was ’n Goddelike teken dat hulle die Christus in doeke toegedraai sou kry. Later sou sy liggaam weer in linnedoeke toegedraai word. Die vroue kry die linnedoeke in die graf nadat Hy opgestaan het.

Wyse manne Die wyse manne bring geskenke wat die profesie vervul. Die goud is die bevestiging van sy koningskap. Die wierook is die bevestiging van sy goddelikheid. Die mire wys na die dag wanneer hulle sy liggaam vir die graf gesalf het. Hierna het Hy as ons triomferende Verlosser opgestaan.


Ons deel vreugde uit

Die Kersgroet is ’n seëngroet wat sê dat die Verlosser gebore is. Dit is ons boodskap van vaste hoop. Afgodery, herhalende rituele, selfstandige oplossings en die arrogansie van menslike godsdienste is leeg van hoop. Ons het die heerlike hoop dat God waarlik mens geword het om vir ons sondes te sterf. Hy is gebore en in ’n krip neergelê, om later aan die kruis gehang te word en in oorwinning uit sy graf op te staan. In heerlikheid het Hy opgevaar van waar Hy weer sal kom as Here van almal en Verlosser van dié wat deur geloof en berou na Hom toe kom en Hom vertrou deur hulle aan Hom te onderwerp. Wees bly. Die Here het gekom. Hy bevry ons van ons sondes en vrees. Vreugde vir die wêreld. Dít is waarom ons mekaar en die wêreld met woorde wat beide ’n viering en ’n uitnodiging is groet.

Geseënde Kersfees!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui