Die Chrislam

Deur Karel Steyn

Kan die Christelike geloof en die Islam een geloof wees?

Het jy al ‘n mengsel van olie en petrol in ‘n motor gegooi en probeer om daarmee te ry in plaas van skoon petrol? Olie en petrol het baie ooreenkomste – altwee is vloeistowwe, altwee word van grondstowwe gemaak en altwee word in motors gebruik. Maar maak ‘n mengsel daarvan en gebruik dit as brandstof in jou kar en jy sal heel moontlik ‘n groot gedeelte van jou motor se enjin moet vervang! Dit is bykans wat met ‘n “nuwe” godsdiens aan die gebeur is … die Chrislam!

Die Chrislam het in Nigerië in ‘n dorpie met die naam Bauchi ontstaan toe ‘n imam (‘n Moslem priester), genaamd Shamsuddin Saka, probeer het om vrede tussen die Moslems en die Christene in die dorpie te bring. Volgens hom het hy tydens ‘n pelgrimstog na Mekka van Allah ‘n visioen ontvang om vrede tussen die Moslems en die Christene te bring. Ander voorstaanders van hierdie nuwe geloof gebruik die ooreenkomste tussen die Christelike geloof en die Islam as motivering, byvoorbeeld dat daar 25 keer in die Ko’ran na Jesus (of “Isa”) verwys word en dat liefde ‘n gemeenskaplike beginsel in beide die Christelike geloof en die Islam is. Alhoewel hierdie nuwe godsdiens in Nigerië ontstaan het, het dit ook nou reeds na ander lande versprei.

Alhoewel daar verskeie ooreenkomste tussen die Christelike geloof en die Islam is, net soos daar ook verskeie ooreenkomste is tussen die Christelike geloof en die Joodse geloof, beteken dit egter nie dat hierdie twee gelowe een geloof kan wees nie! Dit is ook nie moeilik om te wys hoekom hierdie twee gelowe nie een geloof kan wees nie! As Christene glo ons vas dat Jesus Christus werklik die Seun van God is (Matteus 16:16) en dat Hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dit is slegs omdat Hy in ons plek aan die kruis gesterf het dat ons weer in ‘n verhouding met God kan staan (1 Johannes 1:5-2:2) en dit is net deurdat Hy werklik God is wat Hy in ons plek God se oordeel kon dra (1 Johannes 5:20).

Die Islam glo hierteenoor dat Jesus net ‘n profeet was wat die pad gereed gemaak het vir Mohammed om te kom. Vir die Moslems is dit selfs godslasterlik om na Jesus as die Seun van God te verwys (Sura 5:17) en alhoewel Isa (die Jesus van die Ko’ran) deur Allah uit die dood opgewek is, het hy nie aan ‘n kruis gesterf nie (Sura 5:157-158).

Die verskil tussen Jesus Christus en Isa word veral duidelik in dít wat Mohammed oor Isa leer. Volgens Mohammed gaan Isa met sy weerkoms aan die kant van die Islam veg en die Christelike geloof vernietig! In die Sunan Abu Dawud (27:4310) word dit só gestel: “(Isa) will fight for the cause of Islam. He will break the cross, kill pigs, and abolish the poll tax. Allah will destroy all religions except Islam.” Met die kruis word daar na die Christelike geloof verwys en die vernietiging van die poll tax verwys na die jihad, die heilige oorlog van die Islam, wat gaan opvlam. Hoeveel duideliker wil ons die verskil tussen Jesus Christus en Isa sien as in hierdie leerstelling van die Moslems?

Deel van die Chrislamitiese eredienste is om van die gebede van die Islam te bid, onder andere die Al-Fatihah, wat ongeveer 17 keer per dag deur ‘n Moslem gebid moet word. In hierdie gebed, wat natuurlik in Arabies gebid moet word, word daar onder andere gebid dat die gelowige gelei sal word in die geseënde weg van Allah en nie in die weg van dié wat deur Allah veroordeel sal word nie of wat afgedwaal het nie. Moslem geleerdes is dit egter eens dat dié wat deur Allah veroordeel is na die Jode verwys en dié wat afgedwaal het, verwys na die Christene. Hier “bid” die Chrislamiete dus spesifiek dat dié mense, wat in Jesus Christus as die enigste Verlosser glo, sal “bekeer” en weer getrou sal wees aan die weg van Allah.

Wanneer daar met van die Christene wat hierdie nuwe godsdiens voorstaan gepraat word, is hulle van mening dat dit ons plig as Christene is om “ons naaste lief te hê soos onsself” (Matteus 22:34-39) en dat hulle juis om hierdie rede saam met die Moslems aanbid!

Die vraag is egter, wat is die definisie van “liefde” vir ‘n Christen – veral as jy jou naaste moet liefhê soos jouself? Liefde wat ons aan ons naaste moet bewys, is nie maar net ‘n warm gevoel hier binne my nie. Dit is ook nie maar net om met mekaar oor die weg te kom en só vêr agteroor te buig dat ek al my waardes, beginsels en selfs geloofsoortuigings prysgee nie. Liefde, soos God ons leer, is nie die liefde wat ons vir mekaar het of selfs wat ons vir God het nie, maar dit is die liefde wat God vir ons het deurdat Jesus Christus ons deur sy dood en opstanding weer in ‘n verhouding met God gebring het (1 Johannes 4:10).

Dit is juis hierdie liefde wat ek aan my naaste – en ook aan mense van ander gelowe – moet bewys. Dit is om só teenoor mense op te tree dat ek die beste gebruik sal maak van elke geleentheid om te getuig van die liefde van God vir die verlore mens deurdat Jesus Christus, sy enigste ware Seun en ware God, vir elkeen gesterf het as ‘n versoening vir ons sondes (Kolossense 4:5-6; 1 Johannes 2:2)!

Met dit in gedagte: kan die Christelike geloof en die Islam een geloof wees? Verseker nie! Soos met petrol en olie is daar sekere ooreenkomste, maar in die hart daarvan is daar massiewe verskille!

Webtuistes met meer inligting oor die Chrislam:

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui