Hoekom is die erediens op ’n Sondag?

deur ds. Marnix Boersema

Die Sabbat is op die sewende dag, as ’n feesdag en ’n verbondsteken, gevier. Shabbat beteken rus. Shabbat, in die Ou Testament is dus die rusdag. Op dié dag wil die Here sy volk in hulle onrus van sy rus verseker. Hulle moet terugdink aan die rus wat daar in die Paradys was. Hulle moet ook verlang na die rus wat kom, wanneer die slang se kop finaal vermorsel sal word (Genesis 3:16). In die Nuwe Testament, sien ons egter dat gelowiges op die Sondag hulle rusdag het en vergader om eredienste te hou. Kyk onder andere na die gebeure van Johannes 20:1,19. Die vroeë gelowiges het op die eerste dag bymekaargekom – die dag van Jesus se opstanding, na sy kruisiging en begrafnis. Sommige van die vroeë kerkvaders het ook gepraat van die Sondag as ’n “dag van eredienste”.


Die Sabbat is vervul

Die Sabbat, as ’n verbondsteken, is in Christus vervul, net soos die besnydenis en die Pasga. Die gelowiges van die Nuwe Testament het dit onmiddellik verstaan en besef, alreeds vroeg na Jesus se opstanding uit die dood. Tog, al het die dag waarop ons eredienste vier, verander, bly die inhoud van die Sabbat voortleef in die Sondag van vandag. 

Christus is nou ons rus

Gelowiges kom in die erediens op ’n Sondag saam, omdat Christus die vervulling van die Sabbat is. Hy is die Rus wat vir ons aangebreek het. Hoewel ons nou kerk toe gaan op ’n Sondag, is die inhoud van ’n Sondag ook “rus”. Ons rus van ons aardse werk, ons sonde en ons gaan rus in die verlossingswerk en weldade van ons Here Jesus Christus. Hy het werklik opgestaan, op die eerste dag, dit is, ’n Sondag! So sal ons ook opstaan om eendag ewig te rus.


Wat moet ek op ’n Sondag doen?

Kom ons gaan ietwat verder en maak vir onsself uit hoe ons ’n Sondag moet inrig. Hoe kan ek shabbat op ’n Sondag?

1. Sondag is ’n dag van rus

Die “rus” van die vierde gebod beteken nie ledigheid nie. Dit beteken rus soos God gerus het van sy werk. Dit is rus met die oog op jou kultuurmandaat. Dit is rus van die wêreld, ons eie sonde en aardse dinge. Rus met die oog op die ewige rus wat wag.
Christus se verlossingswerk bewerk vir ons die rus waarna die Sabbatsdag verwys het. Sondag is nou die dag waarop ons herhaaldelik weer gaan rus in sy werk, terwyl ons vooruit verlang na die ewige rus wat kom.

2. Sondag is ’n toerustingsdag

Dit is ’n dag wat ek uitsit sodat die Heilige Gees in my sal werk deur die Woord, gebede en die samekoms met die heiliges. Die dag is die eerste van al die res van my weeksdae. Dit is die dag waarop ek voorberei word vir die week wat kom. Gesinne moet ook die dag as toerustingsdag inrig. Gesels byvoorbeeld saam oor die prediking en die erediens, lees ’n gedeelte saam uit die Bybel, bid saam, ensovoorts.

3. Sondag is erediensdag

God het Sondag as verbondsteken gegee en daarom bepaal Hy die inhoud van die teken, en so die inhoud van die dag. As ons ’n ander inhoud vir die dag gee, is dit nie meer die verbondsteken wat dit moet wees nie. Dit is hoekom Sondag, in lyn met die gelowiges van die Nuwe Testament, die erediensdag is. Dit is ’n feesdag – ’n dag van blye samekoms en aanbidding. Dit is die byeenkoms waarvan Hebreërs 10:25 praat: “en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.” Ons word uitdruklik beveel om met die gelowiges byeen te kom en saam weer ons rus in Christus te vind. Sondag is vir ons ’n 24-uur teken van God se verbond met ons! Ons moet in die erediens toegerus word deur die Woordverkondiging, versterk word deur die gebede, getroos word deur die sakramente, en mekaar help in ons materiële nood.

4. Sondag is ’n dag van toewyding aan die Here en nie pligpleging nie

Sondag is ’n dag wat radikaal anders moet lyk as die ander dae, want dit is ’n dag wat ons aan die Here toewy. Dit is ’n dag van fisiese rus, maar dit is ook ’n dag van toegewyde diens aan die Here. ’n Dag van besig wees met sy Woord en sy mense.  


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui