Vind jou roeping

Daar is ’n hele paar vrae wat jy kan vra om jou te help om uit te vind wat die Here se roeping vir jou is.

deur LW Bilkes

Wonder jy wat jou roeping is? Die feit dat jy hierdie vraag vra, is reeds ’n baie belangrike stap om te bepaal wat God vir jou in die vooruitsig het. In plaas daarvan om dit op jou eie te probeer uitklaar, of ander toe te laat om dit te doen, moet jy baie ernstig gaan nadink oor wat God wil hê jy moet doen.


Die Bybel se definisie van werk
God het ons geskep om te werk (Genesis 2:15). Dit maak deel uit van wat dit beteken om heerskappy te voer in die wêreld wat God gemaak het. Daar is natuurlik omstandighede soos siekte en gebreke wat sekere mense verhoed om te werk, maar selfs dan bly werk ’n baie belangrike deel van die lewe.
Die Bybelse siening van werk behels meer as net betaalde arbeid. Dit is die gekoördineerde inspanning van menslike krag, vaardighede en vernuf om God te verheerlik. Iemand wat werkloaos is of afgetree het, kan steeds werk. ’n Student werk aan sy studies en kinders moet van jongs af leer werk.
Jesus het op verskillende maniere gewerk. As gevolg hiervan, asook op grond van sy voltooide werk aan die kruis, kan gelowiges in Christus nou op ’n manier werk wat God tevrede stel.


God ken jou roeping

Jou hoogste roeping is die een wat God vir jou uitgekies het. Dit beteken nie jy moet ’n dominee of sendeling word om God te dien nie. Die beste werk wat jy kan doen, is dié werk wat Hy vir jou in gedagte het. Johannes Calvyn het gesê: “Elke man het ’n opdrag van God wat opsigself groot waarde het, maak nie saak hoe beskeie nie, want dit word van God ontvang en moet vir Hom uitgeleef word. Dus is elke individu se lewe ’n vasgestelde opdrag aan hom van die Here sodat hy nie sy dae in hierdie wêreld in onsekerheid deurbring nie.”

Is jy geroep om ’n ingenieur, boer, ma, dokter, onderwyser, visserman, besigheidseienaar, wetenskaplike, brandweerman, of ouditeur te wees? Dit is dan die hoogste roeping wat jy het. Jy moet nooit in enige opsig voel dat jou roeping in vergelyking met iemand anders s’n minderwaardig is nie.


Vrae om jou roeping te vind

1. Wat sê die Bybel?

Wanneer die Bybel iets beveel of veroordeel, moet jy dit bo alles gehoorsaam. Die Bybel sê immers hoe jy die wêreld rondom jou en jou rol daarin moet sien. Daarsonder sal jy nie goeie besluite in enige area van jou lewe kan neem nie. As God byvoorbeeld vir jou ’n vrou en gesin gee, moet jy vra of jou werk jou rol as pa gaan inperk. Watter impak gaan dit op jou familielewe hê? Sal jy steeds die rolle kan vervul wat God van jou verwag, naamlik as eggenoot en pa?

2. Wat wil U hê moet ek doen?

God het ’n roeping vir elkeen en jy moet Hom vra wat dit is wat Hy van jou verwag. Moenie vra wat jou ouers of ander wil hê jy moet doen nie. Jou soeke na werk moet op jou knieë begin: “Here, wys my, lei my, leer my en stuur my in die rigting wat U vir my geskep en bedoel het.”

3. Wat is my talente?

God het vir jou fisieke, intellektuele en emosionele talente, vaardighede en vermoëns gegee. Die Here vra nie van jou om iets te doen waarvoor Hy jou nie toegerus het nie. Maak moeite om uit te vind waarvoor jy aangelê is. Daar is oulike persoonlikheidstoetse op die internet.

4. Wat sal nuttig wees?

God wil hê dat jy dié vraag vra: Wat het die wêreld nodig? In watter area van die wêreld is daar veral Christene nodig? Waar kan die Christelike invloed van nut wees? Dalk in die besigheidswêreld of die mediese veld? Navorsing? Jy kan vra wat nuttig vir die kerk sal wees. Wanneer jy tussen twee tipes werk moet besluit, kan jy vra: Watter werk sal die nuttigste wees?

5. Waar kan ek raad vra?

Dit kan jou help as jy met ander mense soos jou ouers, onderwysers of selfs die dominee praat oor wat hulle dink jy moet kies. Jou ouers en ander mense sien soms jou vermoëns beter raak as jyself. Hulle het ook al beter kennis van die wêreld en kan aan jou leiding gee.

6. Wat begeer ek om te doen?

Jy het dalk die talent vir iets, maar jy het geen begeerte om dit te doen nie, veral nie op die langtermyn nie. Indien dit is hoe jy voel, moet jy jou afvra of jou begeertes gepas of onvanpas is. Dit is moontlik dat jy dalk net teen God se pad in opstand is, want jy begeer iets wat die Here nie vir jou wil hê nie. Tog gee God gewoonlik die talente én die begeerte.

7. Is die geleentheid daar?

Jy kan dalk droom van die een of ander tipe werk, maar jy word teleurgestel. Dit lyk of jy nooit die geleentheid gaan kry om opleiding te ontvang, of indien jy opleiding ontvang het, om dié tipe werk te doen nie. Wanneer dit gebeur dat jy dikwels voor ’n toe deur te staan kom, kan dit wees dat God jou in ’n ander rigting wil lei.

8. Sal ek tevrede wees?

Toe God die wêreld geskep het, het Hy die werk geniet. Jy mag en behoort, in dankbaarheid teenoor en afhanklikheid van God, jou werk te geniet. Hy stel jou daartoe in staat. Die boer kan genot put uit die oes wat hy kry. Net so kan ’n ma vol vreugde terugkyk op die jare waarin sy kinders grootgemaak het.


Jou hoogste roeping is dít wat God vir jou gegee het. Iemand anders kan dit nie vir jou bepaal nie. Laaste wenke om ingedagte te hou is dat die wêreld getroue leraars en sendelinge van die Evangelie nodig het, mense wat deur God geroep is met die begeerte om ander tot inkeer te bring, kerke te bou en God te verheerlik. Die wêreld het ook Christen-onderwysers nodig wat hul tyd en energie opoffer om die volgende generasie dienswerkers in God se wêreld op te voed en te vorm. Mag God gee dat jy jou roeping soek in die lig van die Skrif en dit tot sy eer en verheerliking uitvoer.


Vertaal en verwerk uit: How can I know what job God has for me to do in this world? L.W. Bilkes. Youth Messenger, Fall 2009.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui