3 Kenmerke van geestelike onvolwassenheid

Elke Christen moet daarna streef om geestelik te groei om geestelike volwassenheid te bereik. Lees hier wat Hebreërs daaroor sê.


deur ds Marnix Boersema

Dit is te verwagte en normaal dat elke nuwe Christen ’n “geestelike baba” sal wees. Maar, wat baie problematies en kommerwekkend is, is as ’n Christen nie verder geestelik groei nie! Dit gebeur dat Christene vir baie jare lank gelowiges is, maar geestelik kleuters bly. Dit is juis hieroor wat die skrywer van Hebreërs 5 waarsku:

Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. ’n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie.

Hebreërs 5:12

Drie kenmerke van iemand wat geestelik onvolwasse is

1. Onervare in die leer van ons verlossing

Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.

Hebreërs 5:13 (1953-vertaling)

Hebreërs 5:13 wys onder andere dat geestelike kinders nog onervare is in die “woord van geregtigheid”. Met ander woorde: onervare in die basiese Christelike leer van ons verlossing deur geloof in Christus. Die 1983-vertaling sê dat so iemand nie kan “saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog ’n kind”. Geestelike onvolwassenes is onhandig met die Woord, en sukkel om basiese Christelike beginsels en leerstellings te artikuleer, en leer nog om dit te verstaan.

Vir hierdie rede, sê Paulus ook in Efesiërs 4, val geestelike kinders maklik vir elke ander lering. Hulle kan maklik rondgeslinger word van een dwaalleer na ’n ander.

Alle nuwe Christene is onervare. Dit is normaal – geen skande daarin nie! Ons moet egter verder gaan en groei in Christelike ervaring! Daarom moet jong Christene hande vol gesonde, Bybelse lering ontvang, sodat hulle stewig en sterk mag opgroei.

2. ’n Onvermoë om te onderskei

Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.

Hebreërs 5:14

Geestelike onvolwassenes het veral ’n onvermoë om te onderskei tussen reg en verkeerd (Hebreërs 5:14). Hulle het nog nie ervaring daarin nie en het dit nog nie ‘n gewoonte gemaak nie. Hulle is onseker oor wanneer iets reg of verkeerd is. Wysheid ontbreek.

’n Mens kan verwag dat daar nog heelwat wêreldse maniere van dink en doen in die geestelike onvolwassene se lewe kan wees, totdat hy of sy geleer het om te onderskei wat behou moet word en wat afgelê moet word.

Mense wat nog jonk is in die geloof, moet deur mede-gelowiges gelei en geleer word. Jesus gee immers die opdrag:

… leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.”

Matteus 28:20

3. ’n Behoefte om te leer

Geestelike kinders het dikwels baie onbeantwoorde vrae. Hulle is onseker oor baie dinge en moet daarom ’n stewige dieet uit die Woord van God ontvang, en ook onder die waaksame oog van getroue Christen-leiers wees. Ouderlinge speel hierin ook ’n baie belangrike rol!

Ironies genoeg, sê Paulus in 1 Korintiërs 8:1-3, dat sommige geestelike onvolwassenes nogal geneig kan wees om te dink dat hulle baie weet! Vir so iemand is daar nog baie groeiwerk oor:

Ons weet dat ons almal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. As iemand meen hy het kennis van iets, het hy nog nie die kennis wat ’n mens behoort te hê nie.”

1 Korintiërs 8:1-3

Gelowiges moet mekaar opbou

Dit is ’n paar kenmerke van geestelike onvolwassenheid. Ons moet in die kerk na mekaar omsien, sodat elkeen geestelik sal groei om uiteindelik geestelike volwassenheid te bereik:

… totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus.”

Efesiërs 4:12-13

Hierdie artikel het eerste op Scriptura verskyn en is verwerk vir Kruispad. Kry die oorspronklike artikel hier.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui