Sien en verstaan die waarheid van die Bybel

Voel jy soms dat die Bybel onduidelik is? In hierdie artikel gee Kruispad praktiese raad wat jou sal help om die Bybel beter te verstaan.

deur Philip Wepener


Dikwels word gesê dat die Bybel onduidelik is. Die Bybel op sigself is egter nie onduidelik nie; trouens, dit is volkome duidelik. Die probleem lê by óns! Hier is drie redes waarom die Bybel soms onduidelik vir ons is:

1. Ons almal is sondige mense (Prediker 7:20; Romeine 3:23).
Die sonde verblind ons oë en verduister ons verstand om die Bybel duidelik te verstaan. Dit verdraai ons begrip en maak dat ons die Bybel na ons eie smaak en voorkeur interpreteer.

2. Ons lewe in 2023 n.C.
Die Bybel is meer as 2000 tot 4000 jaar terug geskryf. Die tyd, kultuur, die tale en gebruike is baie anders as ons s’n vandag. Daarom is sekere dinge vir ons soms onduidelik en selfs vreemd

3. Die Bybel bevat verskillende soorte literatuur – narratief (geskiedenis), wette, liedere, poësie, profesieë, briewe en apokaliptiese literatuur.
Elke literatuur kan en moet nie op dieselfde manier geïnterpreteer word nie. Dit skep net verwarring en misverstande! Sommige literatuur is duidelik, maar ander soos poësie en profesieë het nie so ’n duidelike verklaring nie. Of soms is iets net baie moeilik om te verstaan.


Die Here word gevra om die Woord duidelik te maak

Die onduidelikheid lê nie by die Bybel nie, maar by óns. Maar nie net by ons vandag nie! In die Bybel kry ons enkele voorbeelde waar daar gesmeek word dat die Here sy Woord duidelik maak – en dat Hy dit dan doen. Kyk byvoorbeeld na hierdie verse:

 • Maak oop my oë, sodat ek die wonders uit u wet kan raaksien. Ek is ‘n vreemdeling op aarde; moet u bevele nie vir my verborge hou nie. My lewe kwyn die hele tyd weg van verlange na u beslissings (Psalm 119:18-20).
 • Toe Hy alleen was, het die omstanders saam met die twaalf Hom uitgevra oor die gelykenisse … En Hy sê vir hulle: “Begryp julle nie …? … Deur baie sulke gelykenisse het Hy die boodskap op so ‘n manier aan hulle vertel dat hulle dit kon verstaan (Markus 4:10, 13, 33).
 • Daarna het Hy vir hulle gesê: “Dit was my woorde wat Ek tot julle gerig het toe Ek nog saam met julle was, dat alles wat in die Wet van Moses en die Profete en die Psalms oor My geskryf is, vervul moet word.” Daarop het Hy hulle [dissipels] verstand daarvoor geopen om die Skrifte te verstaan, … (Lukas 24:44-45).

Wat kan jy doen om die Bybel te verstaan?

As Christene moet ons die Bybel wil reg verstaan! Maar wat kan ons doen om van die onduidelikheid ontslae te raak? Hier is vyf praktiese riglyne – riglyne wat ons kan help om die waarheid van die Bybel te sien en te verstaan:

1. Jy moet bid – aanhoudend bid

Ons moet die Here biddend vra dat Hy deur sy Gees ons oë verlig en ons verstand verhelder. Die Gees maak vir ons die Woord duidelik en verstaanbaar.

Onthou ook dat die Gees dit nie altyd so maklik maak nie, want Hy wil hê dat ons die Woord deeglik moet ondersoek. So sal ons die rykdom daarvan ten volle ontdek. Hou aan bid soos die psalms en vertrou op die Heilige Gees se lering en leiding.

2. Maak jouself klein en nederig

Deur ons sonde en foute te erken en dit voor die Here bely, maak ons onsself klein en nederig. Verder moet ons die Here prys omdat Hy groot en goed is!

3. Gee jou eie voorveronderstellings en idees prys

Hierdie is dikwels ’n moeilike stap om te neem, maar ons moenie toelaat dat ons eie voorveronderstellings en idees ons verstaan van die Bybel bepaal of oorheers nie. Hier is hoe ons dit kan doen:

 • Ons moet onsself aan die Bybel onderwerp, want dit is gesagvol en lewend.
 • Luister na wat die Here in sy Woord sê en openbaar.
 • Probeer en streef om die kultuur waarin die Bybel geskryf is, te herken.
 • Neem die verskillende soorte literatuur in ag.

4. Gebruik hierdie maklike metodes wanneer jy Bybel lees

’n Metode wat ons kan gebruik wanneer ons ’n Bybelboek of -hoofstuk lees en oordink:

 • Gebruik verskillende Afrikaanse Bybelvertalings en indien moontlik ook ander tale soos Engels.
 • Gebruik ’n Bybel met verklarende aantekeninge en teksverwysings.
 • Gebruik goeie kommentare, handleidings, handboeke, belydenisskrifte en atlasse vir verdere studie.
 • Maak ’n lys van vrae waarop jy geen antwoorde kon kry nie. Bespreek en deel dit met jou predikant, Bybelstudieleier of vriende – tot jy dit verstaan.

5. Vra hierdie vrae vir jouself wanneer jy Bybel lees

Die volgende vrae kan ons help om ’n beter verstaan te kry wanneer ons ’n Bybelhoofstuk of -gedeelte lees en oordink:

 • Wat openbaar die Here van Homself en van sy optrede?
 • Deur wie, en vir wie openbaar Hy dit?
 • Hoekom openbaar Hy dit?
 • Wat is die agtergrond (konteks) waarbinne dit staan?
 • Hoe konkreet en relevant is dit vandag – ook in jou persoonlike lewe?
 • Wat is die opdrag? Wat moet ons doen?

Die Bybel is al meer as 2000 jaar in die hande van gelowiges en geleerdes. Deur die eeue is die Bybel bestudeer en ook deur baie mense op hul eie maniere geïnterpreteer. As ons die waarheid van die Bybel wil sien en verstaan, moet ons die Here ken en Hom aanroep want Hy is die Outeur daarvan. Deur die Bybel praat Hy direk en duidelik met ons vandag.


Laat ons bid en aanhoudend bid dat die Here ons oë verlig en ons verstand verhelder, sodat ons die rykdom van sy Woord ondersoek en ontdek!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui