Sien jy Christus as Seun van God raak?

In Markus 9 besef die dissipels nog nie dat Christus waarlik die Seun van God is nie. Lees hier hoe God ons oë oopmaak, en ons daarvoor moet vra.

deur ds Peter Venter


Die fokus van die hele evangelie volgens Markus is die lydende Messias, Jesus Christus, wat Homself as die Seun van God openbaar. Dit is omtrent ’n mondvol. Wanneer ons Markus lees, sien ons dwarsdeur hoe mense se begrip te skort skiet en hulle Christus nie sien vir wie Hy regtig is nie.

Het jy al gedink dat dit makliker sal wees om te glo as jy Jesus voor jou sien staan? Baie van die mense waarvan ons in die Bybel lees het Jesus regtig gesien. Tog het baie van hulle nie geglo nie, al kon hulle Hom sien. In Markus 9:2-8 lees ons hoe Jesus Homself as Christus voor sy dissipels openbaar. En steeds het hulle gesukkel om te verstaan wie Hy is!


Lees die hele gedeelte van Markus 9:2-8 waneer jy hierdie artikel lees. Dit is belangrik om hierdie gedeelte binne die hele prentjie van Christus se werk op aarde te beskou, om dit beter te kan verstaan.


Jesus se verheerliking op die berg

Markus 9 se eerste gedeelte gaan oor Jesus se verheerliking op die berg. Ons lees daar hoe Christus en drie van sy dissipels, Petrus, Jakobus en Johannes, die berg opgaan. Daar word duidelik genoem dat hulle alleen is. Skielik verander Christus se voorkoms voor hulle oë:

Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie.

Markus 9:2b-3

En dan, asof dit nie genoeg is nie, verskyn Moses en Elia en hulle praat met Jesus. Dink jouself in die vrees wat die drie dissipels moes ervaar!

Dis verstaanbaar dat die dissipels vreesbevange staan en kyk na die gebeure wat voor hulle afspeel. Hulle leermeester verander heeltemaal. En asof dit nie genoeg is nie, verskyn die groot profeet Moses voor hulle, en Elia – die profeet wat die teken is van die eindtyd waarvan Maleagi 4:4 praat.

Dit is hier baie duidelik dat Christus nie ’n normale mens is nie. Daar is goddelike kragte wat werk in hierdie tyd op die berg. Al hierdie gebeure speel voor die dissipels af. Christus word duidelik voor hulle oë bevestig as Jesus Christus, die gesalfde, die Seun van God!


Besef die dissipels dat hulle die Seun van God sien?

Drie keer in die evangelie word aan die dissipels gevra: “Wie sê julle is Ek?” In Markus 8:29 antwoord Petrus met oorgawe “U is die Christus”. Hy antwoord baie duidelik, en dit lyk of Petrus verstaan. Maar wanneer Petrus in Markus 9 uiteindelik weer sy woorde agtermekaar kry, verklap hy iets van sy onkunde. Hy spreek Jesus weer as Rabbi aan, as leermeester.

Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”

Markus 9:5

Petrus praat namens Johannes en Jakobus en wil hutte bou. Net ’n week vroeër het hy opgewonde bely dat Jesus die Christus is, maar nou wanneer die realiteit fisies voor hom verskyn waar Jesus as die Christus geopenbaar word, dan twyfel Petrus.

Petrus se onkunde verklap ’n paar elemente van sy gebrek aan begrip van wie Jesus is:

  • Hy verstaan nie Christus as God, en as Seun van God nie.
  • Hy stel Jesus gelyk aan Moses en Elia.
  • En, hy sien Jesus as ’n aardse verlosser wat in ’n aardse gebou vasgevang kan word.

Dan word Petrus geantwoord, maar nie deur woorde nie:

Daar het toe ’n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar ’n stem gekom: “Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.”

Markus 9:7

Soos met Christus se doop word die stem van God duidelik gehoor. God self sê dat Christus sy Seun is. Hy gee ook die opdrag – luister na Hom!

Direk na hierdie gebeure sien die dissipels net vir Jesus:

En meteens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle.

Markus 9:8

Nog gaan die dissipels se oë nie oop nie

Ons sou dink dat hierdie openbaring op die berg genoeg was om aan die dissipels perspektief te gee, om hulle geloof só te verryk om werklik te besef dat Jesus die Seun van God is. Dit is egter nie die geval nie. Soos wat ons verder in die hoofstuk en die res van Markus lees, sien ons dat die dissipels steeds nie verstaan nie.

Op die berg sien die dissipels ná die openbaring vir Jesus alleen. Aan die kruis sien hulle hom weer, alleen. Maar ook Godverlate. Die Seun van God word byna wees agtergelaat aan die kruis. Eers wanneer die man wat verander is op die berg, aan die kruis hang, kom die begrip dat Jesus werklik die Seun van God is.

Dit is eers in Markus 15:39, ná Jesus se kruisiging dat iemand begrip toon. Daar verklaar die Romeinse soldaat dit wat Markus in sy hele skrywe wil duidelik maak:

Hierdie man was werklik die Seun van God.


Wie sê jý is Christus?

God praat nie met ons deur die aandwind in die tuin nie. Hy praat nie meer met ons deur die brandende bos nie. Hy verskyn nie voor ons op ’n berg nie. Maar ons het die Woord van God.

Die Woord van God wat vir ons ’n baie voller prentjie gee van wie Christus is.

Is Christus vir jou ’n voorspoedsgod wat net moet seker maak dat alles goed sal gaan? Roep jy Hom net aan wanneer dit met jou sleg gaan? Of, is Hy vir jou werklik die Seun van God? Hy is die Een wat verneder is deur aan die kruis te sterf, maar deur die almag van die lewende God opgewek is uit die dood en opgevaar het na die hemel!


Die wêreld is nie altyd tevrede met wie Christus is nie. Hulle poog om Hom te verander en selfs om minder van Hom te maak as wie Hy werklik is. Maar menslike pogings verander nie wie Christus is nie. Dit staan vas: Hy is die gesalfde Een. Hy is die Seun van God.

Ons moet bid dat die Heilige Gees ons harte so verander dat ons oë sal oopgaan om die Seun van God te sien vir wie Hy werklik is. Bid dat jou oë sal oopgaan wanneer jy Bybel lees, en jy sal sien van Wie jy lees: Hy is Jesus Christus. Die gesalfde. Die Seun van God.


Laai die volledige preek van ds. Venter hier af.Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui