Wie is Jesus Christus?

Petrus noem Jesus “die Christus, die Seun van die lewende God”. Kruispad kyk na wat die Bybel ons oor Jesus Christus vertel.

deur ds. Werner Brotherton

In die Kerstyd fokus ons op die geboorte van Jesus Christus, ons verlosser. Dit is natuurlik ook die ideale tyd om ander mense te vertel waaroor Kersfees gaan. Dit gaan oor Christus. Die belangrike vraag is dan: Wie was Christus? Christus vra self in Matteus 16:15 aan sy dissipels wie húlle dink Hy is. Petrus antwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

In Matteus 16:18 lees ons dat Christus sê: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou …” Baie mense wil glo dat Christus hier na Petrus as die rots verwys, maar eintlik is dié rots die belydenis van Christus. Ons geloof in Christus gaan gepaard met ’n belydenis van Christus. Met ander woorde, wat ons van Hom glo. Waar kry ons hierdie belydenis? In die Bybel natuurlik! Die Bybel is die betroubare Woord van God en daarom kan ons die Bybel nader om te leer wat die Ou en Nuwe Testament ons van Jesus Christus leer.


Hoe weet ons Christus is God?

Johannes 1:1-3

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Johannes 1:14

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Dié gedeelte van Johannes klink baie soos Genesis 1 waar God geskep het deur sy Woord. Dit is omdat dit so was. Hier word gesê dat die Woord vlees geword het. Wanneer ons die vers op sy eie lees kan dit baie vrae laat ontstaan, juis daarom gebruik ons ook ander dele van die Bybel.

In Hebreërs 1:1-3 staan die volgende:Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte …”

Uit hierdie gedeeltes sien ons die volgende:

  • Getuie oor Christus as die Seun van God (Petrus)
  • Getuie oor die Woord wat God self is, en die Woord het mens geword (Johannes 1)
  • Getuie dat God in die laaste dae (vandag) deur die Seun praat (Hebreërs)

Die Seun word dus God se Woord. As God dan vandag praat, en dit is deur sy Seun is die Woord in Johannes 1 Christus self!


Kan ons Christus in die Ou Testament sien?

Baie duidelik! Gaan lees die boek Hebreërs, dan sal jy sien dat dit eintlik ’n preek is wat oor Psalm 110 en Psalm 2 gaan. Hierdie Psalms word netso op toepassing van Christus self gemaak. Die Psalms is vol van Christus. Kyk na Psalm 22:2, dit is die kruiswoorde van Christus. Lees Jesus se kruisgebeure saam met Psalm 22 en kyk hoe dit ooreenstem.

Ons lees baie in die Ou Testament van die Engel van die Here. Dink aan Genesis 22 waar Abraham sy seun Isak moes offer. Daar verskyn die Engel van die Here aan Abraham en keer hom om sy seun te offer. Daardie Engel is Christus. Dink aan Genesis 32 waar Jakob met die Engel worstel. In vers 30 noem Jakob self hierdie Engel God. Hoe kan ’n engel God wees? Hoe kan God wat nie ’n mens is nie teen Jakob baklei? Dit is omdat dit Christus was. Net een Persoon in die Drie-Eenheid het mens geword, en dit is Christus.

Filippense 2:5-8
Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.”

Christus, wat God is, het mens geword, sodat Hy vir ons sondes kon sterf. Ons sien hier Christus was werklik God. Hy het ook nie eers begin bestaan toe Hy mens geword het nie. Uit Johannes 1 leer ons dat God deur Christus geskep het. Christus was die Woord waarmee geskep is. Christus het ons dus geskep, en Hy word mens om ons weer te verlos en te herskep deur sy Gees.Wat sê Christus oor Homself in die Woord?

Jesus openbaar aan ons in Johannes deur die sewe “Ek is”-uitsprake wie Hy is:

  • Die brood van die lewe (Johannes 6:22-59)
  • Die lig van die wêreld (Johannes 8:12-43)
  • Die deur en die goeie herder (Johannes 10:1-21)
  • Die opstanding en die lewe (Johannes 11:1-44)
  • Die weg, die waarheid en die lewe (Johannes 14:1-31)
  • Die ware wynstok (Johannes 15:1-27)

Wie is Christus? Hy is die Seun van die Lewende God. Hy is die Lam wat vir ons geslag is (Openbaring 5). Hy is ons Verlosser en ons Saligmaker en aan Hom behoort ek in lewe en in sterwe.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui