Jesus Christus vervul die Ou Testament

Bestudeer deur hierdie Bybelstudie die profesieë oor Jesus Christus in die Ou Testament en die vervullings daarvan in die Nuwe Testament.

Christus se geboorte is ʼn wonderlike gebeurtenis wat plaasgevind het! Dit is tog wat ons met Kersfees vier: Christus se menswording. In hierdie Bybelstudie gaan ons kyk hoe Christus die Ou Testament vervul het. Die Ou Testament wys tog heen na Christus, en dit wat vaag is in die Ou Testament word in die Nuwe Testament deur Christus duidelik gemaak. Ons gaan elke keer eers kyk na die Ou Testamentiese teks, en daarna kyk na die Nuwe Testamentiese teks wat wys hoe die Ou Testament vervul is.


Profesie: Genesis 3:15

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.”

 • Hierdie vers staan as die moederbelofte bekend. Waarom sou dit die naam van hierdie belofte wees?
 • Lees Openbaring 12:17 en bespreek wat die invloed hiervan is op ons verstaan van eerstens die sondeval, en tweedens die belofte van Genesis 3:15.

Vervulling: Hebreërs 2:14-15

“Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy (Christus) dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel— en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.”

 • Wat is die wonderlike troos van die vervulling wat ons in hierdie gedeelte kry?
 • Wat het hierdie vervulling in gemeen met ons viering van Kersfees?

Profesie: Jesaja 7:14 & Matteus 1:23

“Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”

Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.”

 • Waarom is hierdie teken ʼn vreemde teken in die oë van mense?

Vervulling: Lukas 1:39-45

“En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na ‘n stad van Juda; en sy het in die huis van Sagaría gekom en Elisabet gegroet. En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees en het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot! En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.”

 • Waarom glo ons as gelowiges aan die maagdelike geboorte en wat is die invloed daarvan as ons dit sou ontken?

Profesie: Hosea 11:1

“ Toe Israel ’n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.”

Vervulling: Matteus 2:13-15

“En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ’n engel van die HERE in ’n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

 • Hierdie profesie kan op twee maniere verstaan word. Bespreek hoe dit aan die een kant verstaan kan word aan die hand van Israel, en tweedens aan die Hand van Christus wat gebore is.

Profesie: Numeri 24:17

“Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ’n ster kom te voorskyn uit Jakob, en ’n septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.”

Vervulling: Matteus 2:2 & Openbaring 22:16

Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.”

“Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.”

 • Lees ook Psalm 2 en 110 en kyk hoe mooi loop die lyne van die profesie van Christus ook deur die Psalms.

Ons het nou ʼn idee gekry van hoe profesie en vervulling in die Bybel werk. Kyk of julle nou self die volgende profesieë se vervulling kan opspoor.

Vind die vervulling:

 • Jesaja 53
 • Psalm 48
 • Genesis 14:18

Vind die profesie:

 • Johannes 19:23

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui