Hoekom is dit belangrik om die Ou Testament te lees?

Het jy al gesukkel om die geskiedenis van die Ou Testament te lees, en gewonder hoe dit op jou geloof vandag van toepassing is?

deur ds. Brahm Robinson


Vinnige redes om die Ou Testament te lees

 • Die Ou Testament beslaan ’n driekwart van die Bybel, sowat 75.55%!
 • Die Ou Testament vertel van die skepping en wie ons is en waar sonde vandaan kom.
 • Die Ou Testament was Jesus se enigste Bybel.
 • Die Ou Testament het ’n groot invloed op ons verstaan van die Nuwe Testament.
 • Die Ou Testament stel die fondasie vir die vervulling. Die Wet is daarin saamgevat, en het ’n groot invloed op hoe ons verstaan dat Jesus dan kom om die wet te vervul.
 • Die Nuwe Testament vervat baie kruisverwysings na die Ou Testament. Kyk net in jou Bybel hoe dikwels daar na die Ou Testament terugverwys word.
 • Die Ou Testament leer ons van die karakter van God en hoe God nooit verander nie.

Ons belydenis oor die Ou en Nuwe Testament
Die Ou Testament is ’n belangrike deel van ons belydenis. In die artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, wat al in die 1500’s deur Guido de Brès opgestel is, is daar verskeie verwysings na die Skrif. Artikel 4 beskryf byvoorbeeld dat die Skrif in twee dele saamgevat is, die Ou en die Nuwe Testament. Die sewende artikel praat weer oor die volkomenheid van die Heilige Skrif en sê dat ons glo dat dit “die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word.” Hierdie artikels is ’n opsomming van wat ons glo en bely.


Ooreenkomste tussen die Ou en Nuwe Testament

 • Dit is dieselfde God wat deur die Ou en Nuwe Testament met ons praat. Lees byvoorbeeld Hebreërs 1:1 wat sê: “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.”
 • In Eksodus 34:6-7 praat die Here van die geslagte wat kom en sy barmhartigheid wat vas bly staan: “Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: ‘Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.’”
 • Kyk die ooreenstemming van God se oordeel in die Ou en Nuwe Testament, en die kruisverwysing na Deuteronomium in Romeine. “Ek straf en Ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Die dag van hulle ondergang is naby; wat oor hulle besluit is, kom gou’” (Deuteronomium 32:35). “Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: ‘Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,’ sê die Here” (Romeine 12:19).
 • Dieselfde evangelie word in die Ou en Nuwe Testament verkondig. Galasiërs 3:8-9 verwys terug na Genesis: “Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: ‘In jou sal al die nasies geseën word.’ Dit is dus dié wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word.”
 • Beide verbonde verkondig die opdrag van liefde. Die ou verbond sê: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag” (Deuteronomium 6:4-5). Die verwysing in die Nuwe Testament is: “Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod” (Matteus 22:37-38).


Wat sê Jesus Christus van die Ou Testament?
Jesus self sê dat die hele Ou Testament na Hom wys. In Lukas 24:27 lees ons: “Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê”. As jy soveel as moontlik van die Bybel wil leer en Jesus so verhewe moontlik wil sien, moet jy die Ou Testament ook lees. In Johannes 5:46-47 sê Jesus self: “As julle Moses geglo het, sou julle in My geglo het, want hy het van My geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?


Die Ou Testament is vervul, nie vernietig nie

In die Nuwe Testament lees ons hoe die era van die ou verbond tot ’n einde gekom het. Romeine 6:14 sê: “Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade”, en Galasiërs 5:18: “Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.” Ons moet egter dit nie verkeerd verstaan nie. Jesus het nie gekom om die wet van die Ou Testament te vernietig nie. Hy kom om dit te vervul!

Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry” (Matteus 5:17).


Wat sê die Nuwe Testament van die Ou Testament?

 • Die apostels in die Nuwe Testament beklemtoon dat die skrywers van die Ou Testament vir ons geskryf het: “Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (Romeine 15:4).
 • 1 Korintiërs 10:11 vertel dat ons ag moet slaan op die Ou Testament: “Hierdie dinge het oor hulle gekom as ’n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ’n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef.”
 • Skrywers van die Nuwe Testament gebruik gereeld die Ou Testament as basis vir Christelike vermaning. Kyk byvoorbeeld na 1 Korintiërs 9:8-12, Efesiërs 6:2-3, 1 Timoteus 5:18 en 1 Petrus 1:14-16.
 • Paulus bely aan die Efesiër-ouderlinge in Handelinge 20:26-27 hoekom ons die geheel van God se verlossingsplan volgens die Skrif moet verkondig: “Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie.”
 • Paulus beveel aan dat Timoteus die Ou Testament moet preek om teen afvalligheid te waak: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek …” (2 Timoteus 3:16).

Deur die Ou Testament saam met die Nuwe Testament te lees, kry jy die volledige prentjie van jou geloof. Só kan jy regtig verstaan hoekom die mens, in sy sondige bestaan, in dankbaarheid moet staan dat God sy enigste Seun gestuur het om vir ons te sterf. Sonder die Nuwe Testament sal ons nie van Jesus se vervulling van die wet lees nie. Terselfdertyd kan ons dit eers ten volle begryp as ons die aanloop in die Ou Testament lees.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui