8 vinnige vrae om verbonde te verstaan

Kruispad antwoord al die grootste vrae oor verbonde in die Bybel. Lees die vrae en antwoorde hier.

deur Philip Wepener

1. Wat is ’n verbond?

Die verbond word nie uitdruklik op een bladsy in die Bybel geleer en saamgevat nie, maar dit is ’n sentrale onderwerp en patroon regdeur die Bybel. ’n Verbond is ’n vaste verbintenis tussen twee partye, naamlik God en die mens. Uit genade kom God na die mens en gee hom of haar beloftes en eise. Die mens moet in God se beloftes glo en sy eise volkome gehoorsaam.


2. Wat is die tipe verbonde wat bestaan?

Die verbond is God se manier hoe Hy Homself aan die mens openbaar en verbind. Wanneer die verbond in die Bybel ondersoek word, vind ons dat daar twee tipe verbonde is, naamlik: die verbond van werke (of die werkverbond) en die verbond van genade (of die genadeverbond).

Die werkverbond het God met Adam vóór die sondeval opgerig (Genesis 2:16-17; Hosea 6:7). Maar weens Adam se ongehoorsaamheid het God die genadeverbond ná die sondeval opgerig. Onder die genadeverbond is daar sewe verskillende verbonde, naamlik Adam self (Genesis 3:14-15), Noag (Genesis 8:1-9, 17), Abraham (Genesis 15 en 17), Moses (Eksodus 19-24), Israel (Deuteronomium 29-30), Dawid (2 Samuel 7) en die nuwe verbond (Jeremia 31:31-34).

Verbonde kan ook voorwaardelik of onvoorwaardelik wees. Voorwaardelike verbonde berus op sekere vooreistes. As die vooreistes nie gehoorsaam word nie, is die verbond verbreek. Onvoorwaardelike verbonde berus ook op sekere vooreistes, maar ongeag of die vooreistes gehoorsaam word of nie, God sal dit uiteindelik vervul. Die voorwaardelike verbonde is Moses en Israel, en die onvoorwaardelike verbonde is Adam, Noag, Abraham, Dawid en die nuwe verbond.


3. Wat is die verskil tussen God se verbonde en sy beloftes?

’n Verbond is die werksaamheid tussen twee partye: beide God en die mens tree aktief op. Met ander woorde, God kom na die mens en Hy sluit ’n verbond wat bepaalde beloftes en eise het. Die mens neem die verantwoordelikheid om God se beloftes te ontvang en sy eise te gehoorsaam.

’n Belofte is slegs die werksaamheid van een party, naamlik God. God tree aktief op en die mens passief. Met ander woorde, God gee sy beloftes wat Hy sal doen en die mens ontvang dit.


4. Wat is die verskil tussen ’n verbond en ’n kontrak?

Verbond en kontrak is nie sinonieme. Kyk na hierdie tabel om die verskille te verstaan:


5. Hoe is ’n verbond in die Ou Testament gemaak?

Die woord verbond in die Bybel beteken “om te sny” of “om te verdeel”. In die Bybelse/antieke tyd was diere middeldeur gesny en die twee partye het tussen die stukke vleis van die diere geloop. Só is ’n verbond verseël. Indien een van twee partye misluk het, sou daar gevolge gewees het, soms die dood.

’n Voorbeeld van so ’n verbondshandeling is in Genesis 15:1-21 opgeteken. In hierdie gedeelte het God Abraham beveel om sekere diere middeldeur te sny en Abraham het so gedoen. Dit is van kardinale belang om na verbondshandeling van Genesis 15:1-21 te kyk. As ’n verbond tussen twee partye was, sou albei tussen die stukke vleis van die diere loop om die verbond te verseël. God het egter Abraham laat slaap en Hy alleen het tussen die diere gegaan.

God self het die volle verantwoordelikheid geneem om die verbond te onderhou, sonder om van Abraham te vereis om sy beloftewoord op dieselfde vlak te onderhou. Hy het Abraham se sondigheid en swakheid as ’n mens geken, en daarom Homself ten volle daarvoor verantwoordelik gemaak. Hoekom? Want Hy is getrou en die mens is nie.

God het ook in die Ou Testament ’n verbond met tekens bevestig. Die reënboog (Genesis 9:12-16) en die besnydenis (Genesis 17:10-14) is twee voorbeelde hiervan.


6. Kan ’n mens na die Ou Testament as die Ou Verbond verwys, en die Nuwe Testament as die Nuwe Verbond?

Ja, ons kan. Die woord testament is ontleen van die Latynse woord wat “verbond” beteken. Beide die Ou Testament en Nuwe Testament word vandag as titels gebruik om die twee dele van die Bybel aan te dui en te onderskei. In die Bybel self word oor die Ou Verbond en die Nuwe Verbond gepraat (Jeremia 31:31, Lukas 22:20, Romeine 9:4, 11:26-27; 2 Korintiërs 3:6, 14; Galasiërs 4:24; Hebreërs 8:6-7, 13; en 9:15).

7. Waar lees ons die eerste keer van ’n nuwe verbond?

Die eerste keer waar daar oor ’n nuwe verbond gepraat word, is Jeremia 31:31-34. (Die tweede keer is in Esegiël 36:26-27). Israel het die verbond van Moses (ook bekend as die Sinaï-verbond) verbreek. Omdat Israel die verbond verbreek het, sal God in die toekoms (“Kyk, die dae wat kom, …”) ’n nuwe verbond oprig.

8. As Jesus ’n verbond volbring het, hoekom moet ons nog daarvan weet?

Die nuwe verbond is met die volk Israel en met die hele mensdom gesluit. In die nuwe verbond het God belowe dat Hy sy wet op hulle harte sal skryf, Hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees, hulle almal sal Hom ken en Hy sal hulle sondes vergewe. Die bloed van ons Here Jesus Christus is die bevestiging van die nuwe verbond. Hy het die nuwe verbond verseël en die genadeverbond, met al sy beloftes en eise daarvan, vervul.

Die verbond is ’n teken dat ons God se eiendom is. Ons behoort aan Hom. In die verbond is die kragtige beloftes van God, veral die versoeningswoord van ons sondes en die geloof in ons Here Jesus Christus. God gee vir sy verbondskinders die geloofsekerheid dat Hy vir hulle sorg en gee aan hulle die ewige lewe wat Hom gehoorsaam.


Het jy nog vrae oor verbonde? Stuur dit gerus vir Kruispad e-tydskrif per e-pos.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui