Jesus gee die opdrag: Kom tot bekering!

In Matteus 4:17 lees ons: “Bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom!” Lees hier wat dit beteken dat die koninkryk naby gekom het.

deur Prof Koos van Rooy

Niemand het ooit naastenby sulke magtige dade gedoen en sulke magtige woorde gesê as ons Here Jesus nie. En van al die magtige woorde wat Hy gesê het, staan hierdie woorde bo die ander uit:

Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom!

Matteus 4:17

Wat beteken hierdie woorde dat God se koninkryk naby gekom het? Was die koninkryk van God dan nie altyd daar nie? Ja, dit was altyd daar. God regeer! Lees net die bevestiging daarvan in dié Psalm: “Die Here regeer; Hy is met majesteit beklee … U troon staan vas van vroeg af; U is van ewigheid af” (Psalm 93:1-2; 2020-vertaling).

Maar as dit so is en as dit nie betwis kan word nie, waarom begin sowel Johannes die Doper (Matteus 3:2) as onse Here Jesus dan hul openbare prediking met die woorde: “Die koninkryk van God het naby gekom”? Die antwoord lê in die woord “naby”.


Die koninkryk voor en na Jesus aarde toe gekom het

Voor die koms van die Here Jesus het die Bybel die fokus op God se grootheid, sy majesteit, en sy onbereikbaarheid gestel. Hy het in donderslae gepraat, met vuur en swawel en bliksems, en met droogtes gestraf. Dit was asof God van ’n afstand af alles gesien en regeer het. Selfs sy beheer en sy ingrype in die geskiedenis is uit die hoë hemel gedoen.

Toe God in Jesus mens geword het, het dit alles verander. God het in Jesus persoonlik tussen ons kom woon – “sy tent tussen ons opgeslaan,” sê Johannes. Hy het in die moederskoot van Maria gelê, aan haar bors gedrink, saam met sy familie geëet, geloop, gewerk, geslaap.


God regeer van ver en van naby

Johannes sê in sy eerste brief dat hy skryf oor wat hy self gehoor en gesien het, Jesus, wat hy met sy eie hande aangeraak het en op wie se bors hy gelê het. In Jesus het God Homself vir ewig aan ons menslike geslag verbind. Hy regeer nie meer van ver af nie, Hy het tussen ons ingekom.

Ook nadat Jesus na die hemel opgevaar het en sy troon in die hemel bestyg het, het Hy as God nie van ons weggegaan nie; inteendeel, Hy woon binne-in ons as die Here, die Heilige Gees. Met die uitstorting van die Heilige Gees het God sy koninkryk in sy gemeente opgerig. Sy troon staan nog in die hemel, dis waar, maar dit staan ook in die hart van die gemeente.

Wat beteken dit dan dat die koninkryk naby gekom het? Dít is wat dit beteken as Johannes en Jesus sê: “Die koninkryk van God het naby gekom.” Dit het naby gekom, omdat Jesus gekom het. Dáárom sê sowel Johannes die Doper as die Here Jesus self: “Bekeer julle!”

  • Die fondament van hulle boodskap is: “Die koninkryk van God het naby gekom!”
  • Die gebou wat hulle op daardie fondament oprig, is: “Bekeer julle!”

Dit geld nóg meer vir ons, wat die volle evangelie tot ons beskikking het, en van ’n gemeente in wie die Gees van die Here woon. Omdat die Here naby gekom het, móét jy jou bekeer; omdat die Heilige Gees uitgestort is, kán jy jou bekeer.


Waarvan moet jy jou bekeer?

Daar word nie gesê wat presies verkeerd is, en waarvan ons ons moet bekeer nie. Hoekom nie? Omdat alles verkeerd is. Ons word almal as vyande van God gebore. Voordat ons die Koning kan ontvang en die koninkryk van God kan binnegaan, moet daar baie in ons verander.

’n Onbekeerde mens aanvaar nie die koninkryk nie

Ons is van nature sondaars, rebelle teen die Koning. Voordat jy wedergebore word en jou bekeer, wil jy God en sy koningskap nie aanvaar soos wat Hy is nie. Jy sal miskien gewillig wees om Hom te aanvaar, maar dan moet Hý verander en Hy moet jou aanvaar presies soos wat jy is. As Koning Jesus van jou verwag om jou eie voorkeure en vooroordele en ambisies en griewe prys te gee, dan bly jy liewer sonder Hom.

Selfs wanneer die koninkryk naby kom, wil ons nie verander nie. Ons wil dieselfde bly. Daarom kan ’n onbekeerde mens nie die koninkryk van God aanvaar nie: omdat hy God nie as Koning, as Here van sy lewe kan aanvaar nie. Hy moet eers verander. Dáárom sê Johannes en Jesus: “Bekeer julle!”


Wat beteken dit om jou te bekeer?

Die woord wat hier vir “bekering” gebruik word, beteken ’n verandering van gesindheid, ’n verandering van jou hart.

As jy na die vorm van die werkwoord kyk wat Matteus hier gebruik, dan sien jy dit is in die teenwoordige tyd. Die Griekse taal is in hierdie opsig baie noukeurig. Hier is dit uit die vorm duidelik dat hier nie van ’n eenmalige bekering gepraat word nie, maar van daaglikse bekering.


Johannes die Doper sê: “Bekeer julle!”
Onse Here Jesus, die Koning self, sê: “Bekeer julle!”
Die Heilige Gees sê – en Hy sê dit vir my: “Bekeer jou elke dag! Bekeer jou! Bekeer jou!”


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui