’n Christen as sout en lig

Voel jy soms of jy van die gebroke wêreld wil weghardloop? Gaan dan weer die opdrag in Matteus 5 na dat Christene die sout van die aarde en lig vir die wêreld moet wees.

deur ds. Coen Vrey

Wanneer mens na die gebrokenheid van die wêreld kyk, voel jy maklik oorweldig: Waar pas jy as Christen in? Maak wat jy doen ooit saak?
Wanneer mense so deur die wêreld oorweldig is, voel dit vir hulle asof hulle kan weghardloop. Maar as Christen het jy opdragte gekry vir hoe om te lewe. Ons kyk na die opdragte in Matteus 5:13-16 dat ons die sout van die aarde en lig van die wêreld moet wees.


Moet Christene hulle uit die wêreld onttrek?

Daar is Christene wat meen dat hulle net heilig vir die Here kan lewe as hulle hulself van die vuilheid van die wêreld afsonder. Maar dit is nie hoekom Christus mense verlos het van hul sonde en die oordeel van God nie. In Matteus 5 lees ons wat Jesus oor die burgers van God se koninkryk sê. In die saligsprekinge vertel Hy hoe hulle moet wees, en dan wat hulle moet doen. Jesus sê verder dat die burgers van God se koninkryk vervolg en beledig sal word, maar dat hulle geroep word om dié einste wêreld te dien. Die Christen se reaksie op die haat en leuens van die wêreld is liefde en waarheid.


“Julle is die sout van die aarde”

Wanneer dit by kos kom, gebruik ons sout om smaak te gee en om vleis of vis te behandel dat dit nie sleg word nie. Net soos sout kan keer dat kos verrot, gryp die Here soos sout in om ’n samelewing van verrotting te red. Die Here keer nie dié verrotting deur middel van wette en ’n polisiemag nie, maar deur sy mense wat Hy verlos en geregverdig het. Die Here gee die kerk en individuele gelowiges as die sout sodat ’n samelewing nie ten gronde gaan nie.
Wanneer ’n samelewing versleg, is dit maar eie aan die aard van sondaars. Daarom kan mens nie die samelewing kwalik neem nie, maar eerder vra: Waar is die gelowiges wat daardie verrotting moes gekeer het?

Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal ‘n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe” (Markus 9:50).

Gelowiges kan net die verrotting in ’n samelewing teëwerk as hulle anders as die samelewing is. Wanneer sout met onsuiwerhede meng, kan dit nie meer die werk doen wat dit behoort te doen nie. Gelowiges moet deur die geloof innig aan die Here verbind bly. Deur sy Gees en Woord kry hulle wat hulle benodig om soos sout vir die samelewing te wees.


“Julle is die lig van die wêreld”

Sonde veroorsaak nie net dat mense en ’n samelewing al slegter word nie, dit maak alles donker. Jesus noem Homself die lig van die wêreld en die mense wat Hom volg sal nie in die donkerte loop nie maar in die lig (Johannes 8:12). Gelowiges is mense wat so deur die Here se Gees en Woord verander is dat hulle veranderde lewens helder sigbaar is.

’n Mens steek mos ook nie ’n lamp op en sit dit onder ’n maatemmer neer nie. Jy sit dit op ’n plek waar dit vir almal in die huis lig kan gee. Die Here maak mense gelowiges sodat hulle lig kan maak vir die mense rondom hulle. Dié lig is die weerkaatsing van die heerlikheid van die Here. Ander mense moet juis die heerlikheid en grootheid van die Here in die lewe van die gelowige raaksien en daardeur aangetrek word.

’n Gelowige wat egter die lig in hom wil toehou, sal dit nie kan volhou nie. Net soos ’n lamp suurstof nodig het, is die Heilige Gees die suurstof, en die Woord die brandstof vir die gelowige. Gelowiges moet aanhou om te bid daarvoor dat hulle die heerlikheid van die Here in die wêreld kan laat skitter.


Wat die Heilige Gees ons leer

1. Daar is ʼn groot verskil tussen Christene en nie-Christene

Soms sien mens iemand wat ’n mooi beskaafde lewe lei en goed doen aan ander mense, en kom dan met ’n skok agter dat hy nie ’n Christen is nie. Ander kere is daar Christene wat dinge doen en sê wat maak wat jou laat aflei dat hy seker nie ’n Christen is nie. Tog is daar diep binne-in ’n groot verskil tussen Christene en nie-Christene. Hierdie verskil is so groot soos die verskil tussen lig en donker, tussen sout en verrotting. As ons bely dat Jesus Christus ons verlos het van ons sonde en die oordeel van God, beteken dit dat ons heeltemal anders as die ongelowiges moet lyk en lewe. Christene se invloed moet in die samelewing sigbaar wees.

2. Omdat Christene anders is moet hulle die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar

Wanneer mens besef wat die werk van sout en lig is, staan die verantwoordelikheid van die gelowige uit. Die behoud van die samelewing rus op die gelowiges se skouers. Onthou wat God vir Abraham oor Sodom gesê het: Selfs as daar net tien regverdiges in die stad is, sal die Here nie die stad verdelg nie. Daarom moet ’n gelowige wees wat die Here hom gemaak het. Deur die verlossing wat Christus volbring het, het die Heilige Gees die mens uit die ryk van die duisternis in die ryk van die lig gebring. Deur jou verbintenis aan die Here moet jy lig wees. Jy moet jou lig skyn en nie wegsteek of verdof as gevolg van sonde, luiheid of vrees nie.

3. Christene moenie magteloos voel nie

Hierdie oproep vir die gelowige om te wees wat God van hom gemaak het, is relevant vir elke gelowige en in besonder vir die jongmense. Die samelewing is soos ’n groot masjien wat net voortgaan. Soms voel veral jongmense magteloos – jy val maar net in by die pas of jy word vertrap en agtergelaat. Hulle wil gehoorsaam aan die Here wees, maar alles is oorweldigend. Dis juis dan wanneer ’n gelowige jongmens liefde, vrede en vreugde moet uitleef. ’n Gelowige is nie magteloos nie. Christus is sy Verlosser en aan Hom behoort al die mag in die hemel en op aarde.

4. Die Christen se invloed is tweeledig

Die werking van sout en lig is verskillend. Sout moet verrotting keer, terwyl lig verligting in die donkerte bring. Die invloed van die Christen in die wêreld is ook tweeledig. Christene moet soos sout die verrotting van die sonde teëwerk deur nie stil te bly wanneer onreg plaasvind nie. Die verkeerde dinge wat gedoen en gesê word, moet veroordeel word. Niemand hou daarvan om vermaan te word nie, maar sonder vermanings gaan dit net slegter gaan.
Langs die bytende werk van die sout, kom die werk van die lig wat gesond maak. Dit is goed om die verkeerde en bose dinge uit te wys, maar daar kan mens nie ophou nie. Dit wat waar en reg en goed is moet gesê word. Die gelowige moet as lig die regte pad en manier van lewe wys en dit self doen.


As Christen kan mens jouself nie uit die wêreld onttrek nie. God het mense uit die mag van die sonde en die Satan verlos deur sy Seun te stuur. So stuur God dan ook dié mense wat Hy verlos het die wêreld in. Hy wil die wêreld behou omdat Hy die wêreld liefhet. Gaan uit en wees die gestuurde van God. Wees die sout van die aarde en die lig vir die wêreld!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui