God se kinders lewe ’n lewe van bekering

In Paulus se tweede brief aan die Korinte leer ons vyf aspekte van bekering en sien hoe om ’n lewe van bekering te lei.

deur ds. Danie Snyman

Die nuwe lewe wat jy as Christen deur die Heilige Gees leef, kan in een woord opgevat word: bekering. As Christus jou Verlosser en Here geword het, word jy ’n bekeerde. Dit klink eenvoudig om die Christelike lewe so te beskryf, maar weet jy genoeg van bekering? Jou hele lewe as kind van God moet een van bekering wees. Hier is vyf aspekte van bekering wat ons uit die Woord van God leer:


1. Bekering is ’n diepgaande verandering by ’n mens

Bekering is nie oppervlakkig nie, dit gebeur nie net bolangs met jou nie. In die Bybelse sin van die woord beteken dit dat jy vir die sonde doodgaan en dat jy heeltemal van nuuts af, vir dit wat die Here wil, begin lewe. Dit is baie moeilik! Hierdie dinge waarvoor ons doodgaan, is nie maar net een of twee slegte gewoontes wat enige mens met wilskrag kan afskud nie, dis dinge wat deel is van jou sondige natuur. Bekering is ’n radikale, diepgaande verandering van jou hele manier van dink, jou benadering tot die lewe, jou gedrag, jou gewoontes, jou alledaagse doen en late. Bekering is soos doodgaan en opstaan.


2. Bekering is ’n lewenslange proses

Bekering is nie iets wat mens in ’n oomblik afhandel nie. Dit is ’n lewenslange proses. Mense is geneig om net die begin van hierdie proses bekering te noem. Dis belangrik om te verstaan dat jou bekering nie met hierdie eerste diepe besef van geloof afgehandel is nie. In 2 Korintiërs 7 skryf die apostel oor ’n bekering wat by die Korintiërs plaasgevind het. Volgens vers 9 het hulle “tot inkeer gekom”. Dis nie hulle bekering uit die heidendom tot geloof in Jesus Christus nie, hulle was toe reeds Christene. Dis vir ons ’n bewys dat bekering moet aanhou gebeur. Jy moet elke dag daarmee besig wees. In jou lewe op aarde sal jy nooit daarmee klaarkry nie. Daar sal altyd nog sondes wees waarvoor jy moet doodgaan en gehoorsaamheid waarin jy moet opstaan.


3. Bekering begin by pyn in die hart oor sonde

Hoe begin ’n mens met die proses van bekering? In 2 Korintiërs 7:10 lees ons dat dit by droefheid begin. Dit begin by hartseer oor jou sonde, ’n besef van die verkeerde in jou lewe. God se Woord tref jou soos ’n pyl in die hart en vlek jou sondes oop. Dis ook wat by die Korintiërs gebeur het. Die gemeente is gestig toe Paulus die evangelie daar kom preek het. Nadat hy voortgegaan het met sy sendingreise het die gemeente hom begin verwerp. Hulle het egter nie net vir Paulus verwerp nie, maar vir God. In Lukas 10:16 lees ons wat Jesus gesê het toe Hy van sy volgelinge gestuur het om die evangelie te preek: “Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.” Net so het Jesus vir Paulus na die mense van Korinte gelei om sy evangelie te verkondig. Die gemeente het gesondig deur God se gestuurde te verwerp.

Paulus het ’n baie ernstige brief vir hierdie gemeente geskryf. Titus het die gemeente besoek en genoem dat dit tot ’n totale gesindheidsverandering by hulle gelei het. Hierdie verandering begin by hartseer oor wat hulle verkeerd gedoen het. Meer nog, dis hartseer oor sonde soos God dit wil hê. Paulus vertel ook van hartseer uit “wêreldse oorwegings” (2 Korintiërs 7:10). Hierdie wêreldse hartseer maak ook dat ’n mens jammer en vol selfverwyt is oor dit wat jy verkeerd gedoen het, maar dit gaan net oor jouself. Dit kom gewoonlik nie verder as ’n spytgevoel nie en lei nie tot bekering nie.
Die hartseer wat God wil hê is nie selfbejammering oor die gevolge van jou sondes nie, maar pyn in jou hart omdat jy jou hemelse Vader teleurgestel het. 2 Korintiërs 7:10 verduidelik: “droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei”. Dit maak dat jy radikaal verander.


4. Bekering gebeur volgens God se wet

Bekering is ’n proses wat jou lewe in lyn met God se wet bring. Dit beteken nie dat jy maar net aanpas by die standaarde van gewone beskaafdheid en fatsoenlikheid nie. Die lewe as kind van God is baie meer as om net goeie maniere te hê. Bekering maak dat jy doen wat God se wet vereis. Jou lewe moet een wees van absolute vertroue op en oorgawe aan God, ’n lewe van betroubaarheid, integriteit en eerlikheid. Jy moet jou hou aan God se wet en sy Woord. Die norm vir die nuwe lewe van ’n bekeerling is God se wet, nie die samelewing nie.


5. Bekering en redding loop hand aan hand

Bekering en redding is aan mekaar gekoppel. Die teksvers in 2 Korintiërs sê dat bekering tot redding lei. Bekering en redding kan nie van mekaar geskei word nie. Maar, bekering is nie die oorsaak van redding nie. Die Here red ons nie omdat ons, ons bekeer nie. Die enigste oorsaak van ons redding is die liefde van God, wat Hy in Jesus Christus duidelik vir ons gewys het. Sonder bekering kan ons egter nie gered word nie.
Bekering is die naam van die lewe van iemand wat ’n kind van God geword het, en wat op die ewige saligheid by God uitloop. Iemand wat nie ’n lewe van bekering lewe nie, is nie ’n kind van God nie. Wie as onbekeerde doodgaan, sal definitief nie in die ewige saligheid by God ingaan nie.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui