Die kerk as huisgesin van God

Verstaan jy die beeld van die kerk en sy roeping as die huisgesin van God? Lees hier wat dit vir ons beteken, en hoe Waarheid die gemeente kenmerk.


deur ds Jan-Louis Lee

Die Here gebruik in die Skrif ’n mag der menigte beelde om die kerk en haar roeping aan ons te verduidelik. Ons lees onder andere:

 • Christus is die Hoof, ons is die liggaam
 • Hy is die Wingerdstok, ons is die lote
 • Hy is die Herder, ons is die skape
 • Christus is die Bruidegom, die kerk is sy bruid.

’n Pragtige beeld, wat nie heeltemal so bekend is nie, vind ons onder andere in 1 Timoteus 3:15 en verder, en Efesiërs 2:19: Die huisgesin van God.

Die kerk is God se huisgesin

Die gedagte dat die kerk God se huisgesin is, is werklik besonders, omdat ’n mens dadelik ’n verwysingsraamwerk het van wat dit beteken om deel van ’n gesin te wees. Elkeen van ons vorm deel van ’n bepaalde gesinstruktuur: daar is ’n pa en ’n ma, kinders. 

Boonop is die huisgesin daardie plek waar kinders die eerste lewenslig aanskou, groei en ontwikkel. Normaalweg is die huisgesin die plek van geborgenheid, waar maskers wat voor ander opgesit word, weer afgehaal kan word en ’n God-welgevallige lewenswyse gekweek word sodat kinders in wel-aangepaste en Godvrugtige volwassenes ontwikkel.

Die lede van ’n huisgesin

’n Huisgesin bestaan uit verskillende lede, met verskillende persoonlikhede (en natuurlik giere) en vermoëns. As ’n mens nou ’n treë verder gee; dan moet ons besef dat ons gemeentes uit verskillende gesinne saamgestel word – sodat die gesin as’t ware die bousteen van ons gemeentes is. En soos jy met verskillende gawes in individuele huisgesinne sit, so het die kerk in haar midde die rykdom van verskillende (meerdere) gawes wat tot eer van die Here, en tot uitbreiding van die koninkryk, ingespan kan word. Saam vorm ons een groot huisgesin!

Wat maak van ons ’n huisgesin?
Dit wat ons saamvoeg as huisgesin, is nie waar en wanneer ons gebore is nie, maar Wie ons Vader is. Omdat ons in Christus naby aan die Here gebring is, en nou medeburgers van die koninkryk is, is ons ook lede van die huisgesin (Efesiërs 2:19). Ons behoort aan Jesus Christus, duurgekoop deur sy bloed.

Die kerk behoort vir ewig en altyd aan God

God laat ons duidelik verstaan dat die kerk nie iets is wat deur mense uitgedink is nie: Dit is nie ’n instituut nie; nie ’n sosiale klub of ’n museum nie. Die kerk is nie ’n geestelike winkel waar ek my spirituele behoeftes kom bevredig nie. Die kerk is nie sommer net ’n goeie manier om my gewete op ’n Sondagoggend stil te kry of ’n uitstekende manier om my oggend te spandeer nie.

Letterlik beteken die woordjie kerk “[hulle] wat aan die Here behoort”. Sy besitting. Waarvan Hy die Meester, die Eienaar of dan, die Besitter is. Die kerk is hulle wat aan die Here behoort omdat Hy ons met sy bloed duurgekoop het. Die lidmate van die kerk is die eiendom van Christus.

Boonop bely ons oor die kerk dat dit van die begin van tyd af bestaan, dat dit tot die einde sal bestaan en dat Christus Ewig Koning daarvan is. Die lede van die kerk behoort aan die lewende God, wat sy kerk versorg en dit in stand hou.


Die huisgesin as gemeente

In hierdie huisgesin, het ons nie net God as ons Vader nie, maar ons is broers en susters. Ja, inderdaad mense wat anders as ek optree, anders as ek dink – meer van sekere goed hou as ek en minder van ander. Soms dinge vanuit ’n hele ander hoek benader as wat ek sou en steeds … deel van God se huisgesin, saam met my.

Die woord wat Paulus gebruik in 1 Timoteus 3:15, om hierdie belangrike gedagte tuis te bring, is “gemeente”. Die Griekse woord hiervoor is “Ekklesia”, wat letterlik beteken: uitgeroeptes. Ons sou dit ook met uitgenooides kon vertaal. God het ons geroep om sy kinders te wees; Hy het ons as sy kinders aangeneem – uit elke volk en taal en kultuur. 

Daar is geen verlossing buite die kerk nie

En nou moet ons mooi hoor wat ons oor die kerk bely. Artikel 28 van die Nederlandse Geloofsbelydenis maak dit in hierdie verband baie duidelik: Hierdie heilige vergadering – of dan, in die woorde van 1 Timoteus – gemeente (dis presies dieselfde woord) is ’n versameling van hulle wat verlos is in Christus se bloed. 

Daarbuite is geen verlossing nie. Met ander woorde – ek kan nie sê ek is ’n Christen, maar ek sien nooit die binnekant van ’n kerkgebou nie. Ek kan nie sê ek dien Christus maar ek is nie deel van die huisgesin nie. Ek kan nie sê ek glo, maar Sondag is my dag nie, ek het soveel dinge in die week gehad om na om te sien so ek kan vandag maar ‘afvat’ nie. Daar is nie so iets soos ’n lone ranger as dit by ons geloof kom nie.

Timoteus verduidelik die praktiese deel van kerkwees

Om seker te maak dat ons dit mooi verstaan – gee die Here vir ons riglyne sodat ons sal weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God (1 Timoteus 3:15). Daardie woordjie “gedra” kan ons mooi vertaal met: Om te weet binne watter grense jy kan beweeg. Dit is dan ook waaroor die hele 1 Timoteus gaan! In Timoteus kan jy onder andere die volgende leer:

 • Wat is die plek van gebed?
 • Hoe behoort die verhouding tussen mans en vroue te lyk?
 • Wat word van ouderlinge en diakens verwag?
 • Wat is die gevaar van afvalligheid?
 • Hoe is jy ’n goeie dienaar van die Here?
 • Hoe vermaan gelowiges mekaar?
 • Wat van die weduwees?
 • Wat van die slawe?
 • Hoe moet mens geld sien?
 • Hoe staan mens vas in die geloof?

Kenmerke van God se huisgesin

Laastens moet ons opmerk, dat soos elke gesin waaruit jou gemeente bestaan verskillende voor- en afkeure vir dinge het, soos hulle verskillende tradisies en gesegdes het, net so gaan dit in die huisgesin van God! Net soos ’n mens partykeer net na ’n kind kan kyk en sien wie sy of haar ouers is, want die gelaatstrekke maak dit onteenseglik duidelik – so ook met God se gesin!

As gesin van God het ons duidelike kenmerke, ons kan sê dit is die gelaatstrekke waardeur dit duidelik word dat ons aan mekaar verwant is. As ons deel is van God se huisgesin, dan word ons deur die waarheid gekenmerk. Ons kan dit só stel: die gelaatstrekke van God se waarheid is sigbaar in die lede van die huisgesin se lewens.

Hoor hoe stel die Here dit in hierdie Skrifgedeelte:

Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.

1 Timoteus 3:15, 1983-vertaling

Waarheid as die kenmerk van die huisgesin van God

Die gemeente word letterlik as die pilaar en fondament van die Waarheid beskryf. Ons word gekenmerk en ons is herkenbaar deur ons omvattende en allesoorheersende liefde vir die Waarheid.

Weet jy wat hierdie waarheid is? Dit is die Evangelie – of dan die Goeie Nuus van Jesus Christus ons Here. Ons ken die Waarheid nie net as ’n begrip nie, maar as Jesus Christus, die Mensgeworde Woord. Nou sê God dat die grootste kenmerk van sy huisgesin is, is dat hulle ’n pilaar en fondament vir die waarheid is.

Ons word as God se gemeente, as sy huisgesin geroep om die Waarheid vas te hou. Om soos ’n pilaar seker te maak dat die Waarheid hoog gehou word dat alle mense dit kan sien. Ons word as huisgesin geroep om vir alle mense ons ouer Broer, Jesus Christus te wys.

Want dit is slegs deur Hom wat ons deel is van God se huisgesin. Dit is slegs deur Hom wat enigeen deel kan wees van die huisgesin en ’n ewige verhouding met God kan kry.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui