Verstaan só die hart van Christus

Dink jy soms as gelowige God se geduld gaan opraak met jou, of reeds opgeraak het? Lees hier wat Jesus se woorde in Matteus 11:28-30 vir jou beteken.


Deur ds Jaco Lemmer

In Matteus 11:29 praat Jesus oor sy hart. Hierdie gedagte van Jesus se hart is iets wat ons nie noodwendig oor praat nie. Dit gaan nie hier direk oor wat Jesus aan die kruis gedoen het nie, maar eerder oor hoe Christus se hart teenoor die sondaar is. Dit gaan oor die liefde van Christus.

Jy’t dalk al vir ander vertel van sy oneindigende liefde, maar self voel jy eintlik Hy kyk na jou soos ’n stiefkind. Hy verdra jou net. So ons wil kyk wat die Bybel te sê het oor die hart van Christus, en dan verstaan hoe hierdie waarhede op ons lewens van toepassing is.

Ons vra dus in hierdie artikel nie wat Jesus gedoen het nie, maar wie Hy is, en ook: Wie is Hy soos Hy aan die regterhand van die Vader sit?


Weet jy wat Jesus van jou dink?

Ons almal verstaan dat Jesus gesterf het aan die kruis en in ons plek betaal het met sy bloed, maar weet ons wat sy hart is. Wat is sy gevoel teenoor ons selfs in ons sondigheid nou nadat ons gered is en as sy kinders lewe?

Dink aan ’n man en vrou wat lank getroud is. Die vrou kan jou baie dinge vertel van haar man: sy gunsteling kleur, waarvan hy hou en nie hou nie, ensovoorts. Maar as hulle twee in ’n restaurant sit en hy kyk vir haar met daardie spesiale kyk wat oor jare se saamleef en se saam gesels oor duisende dinge en saam vriende wees, dan weet sy wat is sy hart teenoor haar.

So dit is een ding om klomp goed van iemand anders te kan verduidelik, maar ’n baie dieper ding om sy hart teenoor jou, sy diepste gevoelens en liefde teenoor jou te beskryf. So wil ons agterkom met Jesus wat Sy hart vir ons is…


Jesus praat oor sy hart

In die vier Evangelies is daar net een plek waar Jesus iets oor sy hart noem. Hierdie woorde van Jesus in Matteus 11:28-30 is miskien die mooiste woorde wat al ooit oor enige mens se lippe gekom het:

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.

Van al die dinge wat van Jesus van sy hart kon sê, sê Hy dat Hy sagmoedig en nederig van hart is. Hy is nie eerstens hoog van hart of bly in sy hart of enige so iets nie, maar sagmoedig en nederig van hart. 

Kom ons kyk so bietjie wat die terme in hierdie verse beteken.

Jesus se hart

Wanneer die Bybel oor die “hart” praat verwys dit nie soos ons sal sê na ons gevoelens nie. Dit is die sentrum van jou hele wese. Jou hart is die dryfkrag vir alles wat jy doen. Dit is wat jou laat opstaan in die oggende. Die hart is die sentrum van alles wat jy is en wat jy doen. 

Salomo sê daarom in Spreuke 4:23:

Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.

So wanneer Jesus sê Hy is sagmoedig en nederig van hart dan is dit ongelooflik. Dit wat Jesus dryf en die kern van wat vir hom belangrik is, is sagmoedigheid en nederigheid. Dit is die kern van wie ons Verlosser is. 

Jesus se hart is sagmoedig

Hierdie Griekse woord kom net 3 keer in die res van die Bybel voor (Matteus 2:15, Matteus 5:5 en 1 Petrus 3:4).

So Christus se natuurlike postuur is nie ’n wysende vinger nie, maar ope arms. Hy reageer nie sommer in woede nie. Hy reageer meestal in sagmoedigheid.

Jesus se hart is nederig

Hierdie woord het oorkruising met sagmoedig, maar word as nederig vertaal in ander gedeeltes soos Jakobus 4:6:

Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.

Hierdie woord word egter meeste gebruik in die konteks van mense wat nederig en onderdruk is deur lewensomstandighede, byvoorbeeld in Lukas 1:52. Die woord verwys eintlik na mense wat deur die samelewing uitgewerp en terneergedruk is. Die mens wat as hy by ‘n partytjie aankom nie die lewe van die partytjie is nie, maar eerder nie daar gehê wil word nie. 

So as Jesus van Homself praat as nederig beteken dit dat Hy ongelooflik toeganklik, in Engels “approachable”, is. In al sy heiligheid en perfeksie is Hy tog die mees toeganklike persoon in die heelal. En mens sien hierdie ongelooflike toeganklikheid in vers 28 van Matteus 11. Die mense wat kwalifiseer om na Jesus te kom is “almal wat uitgeput en oorlaai is …”


Jy kan na Jesus toe kom – en Hy wil hê jy moet

So Christus se hart is sagmoedig en nederig. Hy is sag, Hy is verwelkomend, Hy verstaan, Hy is gewillig om jou juk te vat. So wie is Jesus? Hy is sagmoedig en nederig van Hart. ‘n Wonderlike redder. 

Om na Jesus toe te kom vra geen betaling of status of enigiets nie. Net die las wat jy het kwalifiseer jou! So die mens wat uitgeput is van probeer om jou lewe te laat glad verloop, maar jy kry dit net nie reg nie. Die mense wat oorlaai is met een of ander sonde of omstandighede wat jou rug wil breek. Hierdie mens is welkom by Jesus. Jesus wil hê so mens moet na Hom toe kom. Hy wil rus gee. Hy wil vrede en vreugde gee. 

Dis nie vir almal nie

Ons moet wel sê dat Jesus nie as Hy sê Hy is sagmoedig en nederig van hart die beeld wil skep dat Hy swak is en Hy jou speelmaatjie is nie.

Hy is net sagmoedig en nederig van hart vir die wat na Hom toe kom. Vir die wat Hom waardig ag om hulle las te neem. 

Vir mense wat nie na Hom wil kom nie sê Hy in Matteus 11:21-24:

Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou, Betsaida! As in Tirus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar Ek sê vir julle: Vir Tirus en Sidon sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle … En jy, Kapernaum … jy sal tot in die doderyk afdaal … Maar Ek sê vir julle: Vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou.


Rus vir jou siel – nie jou liggaam nie

Die hele Bybel is vol daarvan dat die lewe van die Christen swaar is, en dit is hoekom Jesus in Matteus 11 nie belowe om rus vir jou liggaam te gee nie, maar jou siel. 

Sielsrus is die belofte wat Jesus hier belowe. So die manier wat die Christen lewe en al hoe dieper in Christus lewe is om al hoe meer van die sagmoedigheid en nederigheid van Jesus te drink en te beleef en te soek en na toe te vlug. 


Jesus se juk is een van sagmoedigheid en nederigheid

’n Juk is natuurlik daardie houtbalk oor osse se nekke wat swaar voorwerpe sleep. Maar Jesus sê dat elkeen wat na Hom toe kom sy juk gaan ontvang. Sy juk is eintlik geen juk nie, dit is ’n juk van sagmoedigheid en nederigheid. Dis soos iemand wat verdrink en jy gooi die reddingsboei na hom.

Hy moet daardie juk van die reddingsboei aansit maar dit is entlik geen juk nie. Dit is vrede en redding en lewe. Jesus word nooit moeg om ons juk op Hom te neem nie en sy juk aan ons te gee nie. Hy raak nooit moeg om ons in sy liefdevolle arms en omhelsing te ontvang nie, en ons is nooit een te veel vir Hom nie.


Ons is geneig om nie so oor Jesus te dink nie. Hy is so groot en heilig en perfek dit is natuurlik om te dink dat Hy ontoeganklik en ver af is. Maar Hy is juis die teendeel. Hy is sagmoedig en nederig en liefdevol en aanloklik vol liefde en vrede en vreugde vir moeë sondaars. Hy nooi jou uit na Hom. Gaan gerus, gaan nou dadelik!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui