Bid dat jy met die Heilige Gees vervul sal word

Vervulling met die Heilige Gees is nie ’n eenmalige gebeurtenis nie. Daarom moet jy bid om vervulling, sodat jy werklik onder Christus se heerskappy kan leef.


Uittreksel uit Prof Koos van Rooy se preek oor vervulling van die Heilige Gees.

Bid jy om die Heilige Gees, of klink selfs die vraag vir jou vreemd? Dink jy dis nodig om vir die Heilige Gees te bid? Voel jy in jou lewe hoegenaamd die behoefte aan die krag van die Heilige Gees? Die Heidelbergse Kategismus Sondag 45 Vraag 116 gaan oor hoekom Christene gebed nodig het. Die antwoord sê dan onder andere dat ons om die Heilige Gees moet bid. Verstaan jy wat dit beteken? Weet jy hoekom jy die Heilige Gees nodig het?Hierdie waarheid, dat ons om die Heilige Gees moet bid, het ongelukkig in die teologie vir driehonderd jaar stof vergader. Die Heidelbergse Kategismus leer dit, soos ons hier bely, dat “God sy genade en die Heilige Gees alleen aan hulle gee, wat Hom met hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank”. Dit is tog wat die Here ons duidelik in sy Woord leer. Guido de Brès, die opsteller van die Nederlandse Geloofsbelydenis, skryf net voor sy teregstelling uit die tronk aan sy vrou dat hy die Heilige Gees het, en dat hy vervul is met ’n vreugde wat geen mens kan uitspreek nie. Maar sedert die sewentiende tot die vroeë twintigste eeu het die skriftuurlike leer oor die Heilige Gees agtergebly, tot groot skade vir die kerk van Christus.


Ken jy die werk van die Heilige Gees?

Daar word dikwels net toegespits op die een aspek van die Heilige Gees se werk, dat die Gees ons tot nuwe lewe bring en ons in heiligmaking lei. Dit is die werk van die Gees in ons; dit is Hy wat ons tot nuwe lewe wederbaar en die geloof in ons hart werk, en ons oë en ore vir die Woord van God oopmaak, en ons heilig maak. Dit is alles waar, maar dit is nie spesifiek tot die Nuwe Testament beperk nie, dit is nog steeds die Ou Testamentiese werking van die Heilige Gees hierdie.

Die gelowiges in die Ou Testament is ook tot geloof gebring, anders sou hulle nooit in God geglo het nie. Hulle was immers nie van nature minder dood in hulle sonde as ons nie. Maar nogtans sê die apostel Johannes dat in daardie tyd “die Gees nog nie daar was nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie”.

Die Heilige Gees se toerustende werking
In die Nuwe Testament het die Gees op ’n nuwe manier gekom; by die wedergeboorte en geloof het Hy ons veel meer gawes kom gee. Dit kan in een woord genoem word: die toerustende werking van die Heilige Gees. Omdat Jesus nou verheerlik is, en ons geroep is om sy koningskap te verkondig, het ons die toerusting met die krag en verligting en leiding van sy Gees nodig, anders is ons magteloos om ons roeping uit te voer.


In Lukas 24:49 lees ons hierdie woorde wat Jesus aan sy dissipels gesê het:

Julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle met krag van bo toegerus is.


Is jý toegerus met die krag van die Heilige Gees?

Met sy Hemelvaart sê Jesus aan sy dissipels: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… tot aan die uithoeke van die aarde” (Handelinge 1:8). Besit jy daardie krag? As jy ’n gelowige is, en iemand vra jou of jy die Heilige Gees ontvang het, dan kan jy sonder huiwering antwoord: “Ja!”

Die belofte van die Here Jesus in Johannes 14:16 aan sy dissipels is baie duidelik:

Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.


Op Pinksterdag verkondig Petrus die evangelie, en die mense vra radeloos wat hulle moet doen. Petrus antwoord dan: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en julle sal die Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep” (Handelinge 2:38-39). Die belofte van die Gees is “vir almal”, dit beteken: vir almal wat Jesus Christus in die geloof aangeneem het – ook vir jou.

In Romeine 8:9 sê Paulus, “As iemand nie die Gees van Christus het nie, dan behoort Hy nie aan Christus nie.” Daarom, as jy ’n opregte gelowige is, dan het jy die Heilige Gees ontvang.


Is jy vol van die Heilige Gees?

Die eerste Christelike gemeente het geleef vanuit die volheid van die Heilige Gees. Dit was vir hulle ’n daaglikse werklikheid. Paulus skryf in Efesiërs 5:18, dat ons nie van wyn dronk moet word nie, maar met die Gees vervul moet word. Die werkwoord wat hy hier gebruik, druk dit uit dat ons gedurig met die Gees vervul moet word. Dit is nie ’n eenmalige gebeurtenis nie, dit is ’n proses wat nooit in die lewe van ’n gelowige en ’n gemeente moet eindig nie.

Ons kan alleen vanuit die vervulling met die Gees werklik onder die heerskappy van Christus leef. Ons is van nature geneig om altyd weer Christus se juk af te gooi, en ons van die heerskappy van die Gees te distansieer. Daarom moet ons elke oomblik weer opnuut met die Gees vervul word. Ons kan nie van gister se manna leef nie; gister se manna is net genoeg vir gister; ons moet elke dag weer ons kruik volmaak met God se genadekrag.


Dáárom bely ons dat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan hulle skenk wat Hom met hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui