God Drie-enig verlos met water

deur Kruispad-redaksie

Water speel ’n baie belangrike rol in die Bybel. Die Here gebruik water op verskeie maniere in sy kinders se lewens. Dink daaraan hoe die Here sy verlossingswerk deur water vir ons bevestig. Lees hier hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees se werk met water verband hou.


1. Ons Vader sonder mense vir hom af deur water

In die dae van Noag het God die sondvloed gestuur (Genesis 6 tot 8). Die water was die teken van God se toorn oor die verskriklike sonde van die mens. Dieselfde water was ook die teken van God se verbond met Noag.

God gebruik water (tydens die sondvloed) om skeiding te maak tussen hulle wat Hy red en hulle wat verlore gaan. Die apostel Petrus noem die doop die teenbeeld van die sondvloed (1 Petrus 3:21). Die sondvloed is vir ons ’n prentjie, ’n verduideliking van wat met die doop gebeur.

Dieselfde is waar van die tweede groot watergebeurtenis waarvan ons in die Ou Testament lees, naamlik die deurtog deur die Rietsee. In Eksodus 14 lees ons wéér van verdrinkingswater. Dieselfde water wat farao se leërmag verdrink het, hulle watergraf geword het, het ’n pad gemaak vir die Israeliete. Die deurtog deur die Rietsee word ook met die doop verbind. God die Vader gebruik dus water om mense vir Hom af te sonder.


2. Die Seun was en bedek sondes deur sy bloed

Die volgende wat ons van water in die Bybel lees, is dat dit skoon was. In die Levitiese wette word water vir rituele wassings gebruik, byvoorbeeld Levitikus 15:13. Wanneer iemand van ’n velsiekte genees is, moet hy sy hele liggaam en al sy klere was – dan sal hy rein wees, wat beteken dat hy weer die heiligdom mag binnegaan. Die persoon wat op die Groot Versoendag die sondebok die woestyn injaag, moet bad en sy klere was, en dán eers mag hy in die laer inkom.

Die feit dat water skoon was – hoe dit ook al aangewend is, selfs simbolies gesprinkel is – herinner ons veral aan die werk van ons Here Jesus Christus wat ons sondes afwas, soos water die vuilheid van die liggaam afwas. Jesus maak self daardie verbinding wanneer Hy sy dissipels se voete was. Hy sê daardeur dat Hy die hele persoon reinig.


3. Die Heilige Gees wat die nuwe lewe in ons bewerk

Die derde funksie van water is die wonderlikste, want dit vertel van lewe. Sonder water kan jy nie lewe nie. In die Bybel word die werk van die Heilige Gees deur drie goed voorgestel: vuur, wind, en water. Dis veral deur water wat ons die Heilige Gees as lewenswekker leer ken – as dié Een wat lewe in dooie harte wek; wat jou en my dor bestaan in ’n lushof – vol kleur en vol vreugde – omskep. Werklike geestelike groei kom wanneer jy soos “’n boom geplant is by ’n waterstroom” (Psalm 1).

Verlossing, en veral die Heilige Gees se werk van lewevernuwing, word deur water uitgebeeld. Die Heilige Gees word deur water voorgestel, lewende water, wat uit ’n fontein opborrel. Wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, leer ons dat die water ook uit óns opborrel – uit elke ware gelowige – om aan ander die lewe te gee.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui