Doen jou werk tot eer van God

Wat sê die Here oor die aard van werk? Hoe wil Hy hê moet ons oor werk dink? Kruispad kyk na wat die Bybel hieroor sê.

deur Peet van der Westhuizen

Ons almal het een of ander taak wat ons moet verrig. Ons almal het ’n werk om te doen. As jy op skool is, is jou werk in die eerste plek om jou skoolwerk te doen, en dan dalk ook om jou ouers te help met die take wat hulle vir jou het om te doen. Dalk doen jy nog iets ekstra om meer sakgeld te verdien. As jy in matriek is dan het jy die vooruitsig om volgende jaar of te gaan studeer of voltyds te werk.

Ongelukkig is werk nie altyd so lekker nie. Inteendeel partykeer is werk een van die slegste dinge om te doen. Dalk is die werk self nie lekker nie, of dalk is die mense by die werk ongeskik en word jy sleg behandel. Maar dan moet ons vra wat die Here se wil is: Wat sê die Here oor die aard van werk? Hoe wil Hy hê moet ons oor werk dink?


Wat leer die Bybel ons oor werk?

  • Werk in die sweet van jou aangesig

Die eerste gedeelte in die Bybel wat praat oor werk is Genesis 2:15 waar die Here aan Adam die opdrag gee om die aarde te bewerk en te bewaar. Dan lees ons in Genesis 3:17-19 waar die Here aan Adam sê dat omdat hy ongehoorsaam was aan God se bevel en van die boom in die middel van die tuin geëet het, is die aarde vervloek en sal hy met moeite daarvan eet. Die aarde sal dorings en dissels voortbring en hy sal in die sweet van sy aangesig brood eet.

Uit hierdie twee gedeeltes leer ons iets oor werk en die aard van werk. Ons sien dat dit reeds iets was wat die mens moes doen voor die sondeval. Adam moes die aarde bewerk en bewaar. Werk is dus nie iets wat as gevolg van die sondeval gekom het nie. As gevolg van die sondeval het daar egter verandering gekom in werk. Na die sondeval word werk moeilik en vol stryd en worsteling. Die aarde bring dorings en dissels voort wat werk bemoeilik, en slegs deur sweet en harde werk sal die mens brood hê om te eet.

  • Hou die Sabbatdag heilig

In Eksodus 20 lees ons weer iets oor werk. In Eksodus 20:8-11 lees ons dat die Here beveel dat die Sabbat geheilig moet word. Die opdrag is ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag moet jy rus. Die rede hiervoor is omdat God in ses dae geskep het en die sewende dag gerus het. Hierdie is in besonder van belang dat die Sabbat nie meer onderhou word deur ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nie omdat dit in Christus vervul is. Maar ons het steeds ’n rusdag naamlik Sondag, waarop ons rus van ons daaglikse werk. Hierdie rus is egter nie om niks te doen of leeg te lê nie. Die doel van die rusdag is dat die gelowiges in besonder met die sake van die Here besig moet wees. Ons behoort besig te wees met kerkbesoek, bestudering van die Skrif, selfondersoek ensovoorts. Vanuit hierdie gebod sien ons twee dinge, naamlik: ses dae se werk en een dag se rus. Net soos wat God die rus op een dag beveel, beveel Hy die werk op die ander ses dae.

  • Werk is ’n opdrag van God

Dat werk ’n opdrag is word duidelik uit 2 Tessalonisense 3:10-11 wanneer Paulus skryf dat die wat nie werk nie, nie moet eet nie. Mense wat weier om te werk en net ander se goedheid misbruik, moet die gevolge van hulle luiheid beleef in die feit dat hulle nie kos het om te eet nie, wat hulle weer moet dryf om hulle taak te doen en te werk.

  • Werk is deel van God se sorg

Ons doen ook altyd ons werk in vertroue op die Here. In Psalm 127 lees ons dat as die Here die huis nie bou nie, die bouers tevergeefs daaraan bou, en as die Here die stad nie bewaak nie, dan waak die wagters tevergeefs. Ons werk is dus tevergeefs as die Here nie vir ons sorg nie. Die Here gee ook aan ons wat nodig is. Die Psalm gaan verder en sê dit is tevergeefs om vroeg op te staan en laat te gaan slaap en brood van smarte te eet, want die Here gee alles aan die wat Hy liefhet in hulle slaap. Alhoewel dit nie beteken dat ons maar niks hoef te doen en kan terug sit terwyl die Here vir ons sorg nie, beteken dit dat ons wel niks sonder die sorg van die Here kan doen nie.

  • Ons werk in die eerste plek vir die Here

In Kolossense 3:22-4:1 lees ons hoe Paulus die gelowiges oproep dat die slawe onder hulle die mense vir wie hulle werk in alles moet gehoorsaam – die beginsels bly egter dieselfde vir mense wat net vir ’n baas werk. Hulle moet opreg doen wat hulle base van hulle eis. Hulle moet dit nie doen om mense tevrede te stel nie, maar in opregtheid en uit eerbied vir die Here. Hulle moet al hulle werk met ywer en geesdrif doen vir die Here in die eerste plek en dan vir hulle baas vir wie hulle werk omdat hulle ’n erfdeel van die Here as beloning sal ontvang omdat hulle in diens van God staan. Ons doen ons werk daarom in die eerste plek vir die Here en as ons Hom liefhet en wil dien behoort ons ons werk met ywer en vreugde vir Hom te doen.


Wat het ons van werk geleer?
Die Here gee voor die sondeval al aan die mens die opdrag om te werk. As gevolg van die sondeval is werk moeilik en swaar en baie kere nie lekker nie. Tog het ons steeds die opdrag om te werk in gehoorsaamheid aan die Here. Saam met die opdrag om te werk loop ook die opdrag om te rus en ons te verdiep in die Here se Woord. Al ons werk vind dan ook deurlopend plaas onder die regering van God en niks wat ons doen sal slaag as Hy nie sorg nie, en daarom doen ons ons werk in vertroue op Hom. Laastens is ons werk altyd vir die Here in die eerste plek en daarom moet ons met ywer en vreugde die werk wat ons het om te doen uitvoer, tot eer van God.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui