Jou gebed en God se wil

Wat bedoel ons as ons van die wil van God praat? Leer meer oor die verborge en geopenbaarde wil van God en hoe ons vir God se wil moet bid.


deur ds. Jan-Louis Lee

Ons sê baie keer vir mekaar: “As die Here wil”, sal dit of dat gebeur. In die derde bede van die gebed wat Jesus sy dissipels geleer het, die Onse Vader, leer ons om te vra dat God se wil geskied. Nogtans is die wil van God soms so ’n wollerige begrip wat ons nie altyd mooi verstaan nie.
Daarom vra ons: Wat bedoel ons as ons praat van die wil van God? Daarmee saam: Wat bid ons as ons vra dat die Here se wil geskied?


God se verborge wil

Ons praat eerstens van God se verborge wil. Dit is die deel van sy wil wat vir ons onbekend is – ons weet nie wat die Here wil hê nie. Sekerlik die beste voorbeeld wat ons van God se verborge wil het, is wanneer iemand siek raak, selfs met ’n ooglopend ongeneeslike siekte. Wanneer ons dan vir die Here vra om daardie persoon gesond te maak, weet ons dat Hy oneindig beter weet – en dat die finale beslissing by Hom berus om genesing te gee, al dan nié. Ons bid dan, “laat u wil geskied”, met dié wete dat dit dalk nie die wil van die Here is dat die sieke gesond sal word nie. 

Jesus bid self in die tuin in Getsemane in die ure voor sy kruisiging, dat die Vader, indien dit moontlik sou wees die lydensbeker by Hom sal laat verbygaan (Lukas 22:42). Maar dan sê Hy: “Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.”

’n Ander voorbeeld hiervan vind ons in Handelinge 12, waar twee van die Here se apostels in die tronk is omdat hulle die evangelie van Christus verkondig het. Ons lees dat Jakobus tereggestel word, en dat die gemeente in Jerusalem knaend en aanhoudend bid dat Petrus vrygelaat word. Dit is ’n baie interessante verhaal, want wanneer Petrus dan vrygelaat word, kan die gemeente dit amper nie glo dat die Here hul gebede verhoor het nie!

Hier sien ons met ander woorde dat God in sy alwysheid alle dinge tot sy eer bestuur. Daarom kan die siekte van een van sy kinders, en die gesondheid van ’n ander ewe veel tot sy eer spreek. Die lewe van een, en die dood van ’n ander, het werklik ’n doel in die koninkryk. Ons weet egter nie wat God se wil in daardie omstandighede is nie, en berus in sy almag.


God se geopenbaarde wil

Wanneer ons van God se geopenbaarde wil praat, dan verwys ons na iets wat glad nie by ons onbekend is nie. Ons is absoluut seker oor sy wil, want Hy het dit aan ons geopenbaar. Hy het vir ons sy Woord gegee, Hy het vir ons predikante en gemeentes gegee wat vir ons verduidelik wat sy wil is, sodat ons aan Hom gehoorsaam sal wees. Ons hoef dus nie daaroor te wonder nie. Wanneer ons dus oor hierdie dinge bid, hoef ons nie te vra “laat u wil geskied nie”, want ons weet sonder twyfel dat dit God se wil is. 

Dit is dinge soos om weg te vlug van ons sondes, ons naaste lief te hê en in goeie werke voor Hom te leef. Ons weet dat dit God se wil is dat ons die eredienste ywerig sal opsoek en dat ons gehoorsaam sal wees aan ons ouers. Ons weet dat dit God se wil is dat ons met ’n eerlike dag se werk ons brood sal verdien en dat ons nie steel nie. En so kan ons die lysie opnoem. Wanneer ons dus praat van God se geopenbaarde wil, dan beteken dit terselfdertyd dat ons op ’n manier te make het met ons gehoorsaamheid daaraan.


Maar wat beteken dit dan om te vra dat God se wil geskied?

Gewoonlik voel dit vir ons hier of daar ’n spanning kom tussen God se wil en hoe ons moet bid dat dit tot uitvoering sal kom. In die Bybel kry ons ’n paar voorbeelde hiervan.

  • Paulus sê in Filippense 1:21-26 dat dit sy vurige begeerte is om by die Here te wees, maar dat dit nodiger is dat hy bly lewe sodat hy diensbaar kan wees in die gemeente. Paulus weet nie wanneer sy lewe gaan eindig nie, net dat dit die Here se wil is dat hy vir ’n onbepaalde tyd nog in die bediening van die Woord moet vasstaan. Daarom berus hy in God se wil.
  • In Jakobus 4 word die ryk besigheidsmanne vermaan omdat hulle die Here se wil ongeërg en ligtelik gebruik. Hulle sê: “As die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen…” (Jakobus 4:15). In hulle hoogmoed vergeet hulle dat hulle nie beheer het oor die dag van môre nie, dat hulle soos ’n miswolkie is wat vir ’n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Hierdie mense vra nie vir die Here nie, hulle sê vir Hom!

Daarom, as ons vir die Here vra dat sy wil moet geskied, dan besef ons eerstens dat Hy soewerein is, dit is Hy alleen wat regeer, en dat Hy sy plan tot sy eer sal uitvoer. As ons dan bid vir dinge waaroor die Skrif ons nie uitdruklik ’n aanduiding van sy wil gee nie, vra ons dat die Here ons sal help om daarin te berus. As ons bid vir dinge waaroor die Here se wil vir ons duidelik is, dan vra ons dat die Here ons sal help om daaraan gehoorsaam te wees.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui