Die Woord is die lig op ons pad

Die Bybel gebruik dikwels die beeld van ’n pad om ons lewens te beskryf. Die pad wat jý loop wys jou lewe. Lees meer oor die rigtingwyser wat God aan ons gegee het.

deur ds Jan-Louis Lee

Die Bybel gebruik dikwels die beeld van ’n ‘reis’ of ‘pad’ om ons lewens te beskryf. Dink aan hoe Jesus ons in Matteus 7 (vers 13 en 14) vermaan om op die nou pad (of weg) te loop. Die Hebreërskrywer vergelyk ons lewe met ’n wedloop wat ons met volharding moet hardloop (Hebreërs 12:1-2) en in die Psalms sowel as in die boek Spreuke word ons dikwels daarop gewys dat dit wysheid is om op die pad te loop wat die Here ons wys. Prediker gebruik in hoofstuk 4 die beeld van ’n reis wat deur ’n groep mense onderneem word, om die gemeenskap van gelowiges aan ons te verduidelik sodat ons hoor dat in hierdie lewensreis, ‘twee beter as een [is]”. Inderdaad is daar ’n magdom gedeeltes wat hierdie pragtige beeld uitbou.


Ons het dus ’n pad, ’n wegtrekpunt en ’n bestemming. Elke mens, op elke plek in hierdie wêreld is besig met hierdie reis, wetend of onwetend. Die pad wat jý loop verteenwoordig jou gehoorsaamheid (of ongehoorsaamheid) aan die Here.


Daar is net een regte pad

Die Skrif is duidelik hieroor: dit is net die smal weg wat ’n gunstige bestemming het. Die smal weg is die pad van selfverloëning en bekering, ’n pad waarop jy gestroop word van alles wat skeiding maak tussen jou en God: begeertes vir aardse rykdom en plesier, onvergewingsgesindheid, selfbelangrikheid, ensovoorts.

Tog is hierdie ’n heerlike pad, ’n pad saam met Christus, waarin jy jou oë gevestig hou op Hom, die Beginner en Voleinder van ons geloof (Hebreërs 12). 

Daarteenoor is die breë weg ’n maklike roete om te volg. Dit is die pad van gemak- en genotsugtigheid, waar ek kan doen nes ek wil, ek my eie ‘afgod’ is en bepaal hoe my lewe lyk. Dit is ’n hartseer pad, dit is die pad weg van God af en dit bied net tydelike bevrediging.

Ons kan hierdie beeld nog verder uitbou; stel jouself voor dat die smal weg ’n pad is wat moeilik is om te volg. Dink aan ’n bergpas rondom gevaarlike klowe en donker draaie. Dit is die pad van die man wat op pad was na Jerigo vanuit Jerusalem en oorval en beroof is (Lukas 10). 

Daarom is dit belangrik dat ons begryp en verstaan dat dit natuurlik is dat ons as mense die breë weg sal bewandel, want ons harte is van nature verdorwe en donker.


God gee ’n rigtingwyser vir die regte pad

Tog het God in sy soewereine genade ’n roetekaart vir hierdie lewenspad gegee: ’n wegwyser waarmee ons op hierdie pad kan vorder en telkens kan meet of ons in die regte rigting loop. Natuurlik praat ons hier van die Bybel.

U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.

Psalm 119:105

Dieselfde gedagte word in Spreuke 6:23 uitgelig wanneer die Spreukedigter so pragtig bely: “Want die gebod is ’n lamp en die onderwysing ’n lig en die tergewysinge die tug ’n weg tot die lewe …”

Wanneer dit donker is, is dit alleen donker omdat daar ’n gebrek aan lig is. Wanneer ‘n lig opgesteek of aangeskakel word, is daar nie ’n enkele stukkie donkerte wat die lig kan oorweldig nie.

Daarom is hierdie so kragtige beeld. Die Woord gee rigting aan ons lewensroete. Dit is iets wat tasbaar is wat ons kan volg en as dit in ons harte is, is daar nie ’n enkele stukkie donkerte van die wêreld wat dit kan oorweldig nie. 

  • Dit is hierdie lig wat ons leer (onderwys),
  • Dit is hierdie lig wat verkeerdhede regstel (teregwys),
  • Dit is hierdie lig wat regop buig (tug)

Lig wys die pad na Jesus

Johannes 1 gebruik die beeld van lig om ons na Jesus Christus te bring. Hy skryf in vers 4 en 5: “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie…”

Wie daarom ’n dissipel van Jesus Christus is, bewandel ’n lewenspad wat belig is deur die Woord. Dit is soms ’n moeilike pad vol beproewings, maar dit is ’n pad wat Hy reeds vir ons gestap het.   


Weerkaats die lig van Jesus

Dit is ook daarom dat Jesus ons roep om sy lig te weerkaats: “Julle is die lig van die wêreld” (Matteus 5:14). Soos ’n stad wat bo-op ’n berg lê, duidelik sigbaar is, so sigbaar is lig wat in ’n donker plek skyn. Dit is die roeping van die gelowige: om lig aan almal te gee met wie ons in aanraking kom – omdat ons deurdrenk is van die lig van God se Woord.


Stap daarom in die lig, wees gehoorsaam en rus in die wete dat Jesus Christus elke voetstap wat jy neersit, begelei.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui