Wat sê die Bybel oor luiheid?

Leer wat luiheid is, wat ons van ’n luiaard uit die Bybel leer, en uiteindelik, hoe gelowiges met luiheid en die luiaard moet omgaan.


Wat is luiheid?
Luiheid beteken om sonder sorg te wees. ’n Persoon kan lui wees op ’n geestelike, verstandelike, en fisiese vlak. Geestelike luiheid is wanneer ’n persoon onverskillig raak oor hul verhouding met die Here. Verstandelike luiheid is wanneer ’n persoon apaties optree. Fisiese luiheid is wanneer ’n persoon onverskillig is teenoor werk, beweging staak, traag is, ensovoorts.


Spreuke gee ons ’n paar kenmerke van ’n luiaard

  • ’n Luiaard word nie in die oggende wakker om hul werk te verrig nie (Spreuke 19:15 – Luiheid laat ’n mens diep slaap).
  • ’n Luiaard voltooi nie sy/haar werk nie (Spreuke 19:24 – ’n Luiaard steek sy hand in die skottel, maar bring dit nie terug na sy mond toe nie).
  • ’n Luiaard soek verskonings wanneer hy/sy moet werk (Spreuke 22:13 – Die lui mens sê: “Daar is ’n leeu daarbuite! Ek kan doodgemaak word as ek dit buite waag!”).
  • ’n Luiaard is konstant in die moeilikheid (Spreuke 15:19 – ’n Luiaard se pad is met dorings besaai).
  • ’n Luiaard is ’n oorlas vir ander (Spreuke 10:26 – Soos asyn teen die tande, soos rook in die oë, so is ’n lui mens vir iemand wat hom ’n opdrag gee).

Wat leer die Bybel oor luiheid?

Wanneer ons oor werk en luiheid praat, is dit belangrik om ’n regte Bybelse perspektief daarop te hê.

1. Werk is ’n opdrag van God

Ons lees in Johannes 5:17 dat God ’n God van werk is. God het die mens in sy beeld geskape en daarom het die mens die vermoë ontvang om te kan werk. Die Here het in Genesis ’n duidelike opdrag aan die mens gegee om te werk: “Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas” (Genesis 2:15). Hierdie opdrag kan met drie woorde opgesom word: bewoon, bewerk, bewaar.

Ons sien duidelik in die skeppingsverhaal dat werk reeds in die tuin van Eden plaasgevind het en nie ’n straf op die sonde is nie. Eers na die sondeval het werk moeite geword: “met swaarkry sal jy daaruit ’n bestaan maak, jou lewe lank..” (Genesis 3:17-19). Die opdrag om te werk het nie tot niet gegaan nie.

2. Leer uit die natuur

Die boek Spreuke bevat verskeie waarskuwings oor luiheid en wyshede oor werk. Spreuke 6 is een van die bekendste Skrifgedeeltes wat oor luiheid handel. Die wyse Salomo gebruik ’n voorbeeld uit die natuur om die luiaard te onderrig en te waarsku. Hy gebruik die voorbeeld van een van die kleinste insekte in die natuur, naamlik die mier.

In Spreuke 6:6-9 sien ons dat die mier ’n harde werker is. Elke mier weet dat hulle ’n taak het om te verrig en hulle span hulself in om die taak te voltooi. Die miere weet dat dit belangrik is om tydens die somermaande kos bymekaar te maak, anders gaan hulle nie tydens die wintermaande oorleef nie. Die miere het nie nodig om ’n leier, aanvoerder of opsigter te hê nie. Elke mier het selfdissipline om die werk self te verrig.

3. Paulus gee onder leiding van die Gees ’n paar belangrike beginsels vir gelowiges

  • Ten eerste, gelowiges moet lui mense vermy (2 Tessalonisense 3:6). Dit is interessant dat Paulus hierdie opdrag gee. Is dit nie gelowige se doel om juis die evangelie aan goddeloses te verkondig nie? Ons moet onthou dat Paulus hier van gelowiges praat wat lui is. Hy praat nie oor goddelose luiaards nie. ’n Luiaard is iemand wat nie net eenkeer lui is nie, maar sy lewenswandel word daardeur gekenmerk. ’n Dissipel van die Here se lewe kan nie gekenmerk word deur luiheid nie. Daardie persoon is ’n slegte getuienis vir die evangelie. Gelowiges moet nooit die voorbeeld van luiaards volg nie. Wanneer dit blyk dat luiaards ons beïnvloed, is dit beter om hulle te vermy.
  • Ten tweede, gelowiges moet by hardwerkende mense leer (2 Tessalonisense 3:7-9). Ons moet die voorbeeld van hardwerkende gelowiges volg. Paulus stel dit duidelik dat hy en sy medewerkers nie in Tessalonika leeggelê het nie, maar dat hulle hard gewerk het. Hulle het geweet dat hulle bediening belangrik is en daarom het hulle ander werke verrig om daarvoor te betaal.
  • Ten derde, gelowiges moenie lui mense in hul kwaad versterk nie (2 Tessalonisense 3:10). Die beginsel in vers 10 is duidelik: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.” Lui mense verwag dat ander hulle help, maar hulle wil niks self doen nie. Wanneer luiaards gehelp word, maak dit hulle net meer lui. Luiaards moet eerder geestelike gehelp en versterk word. Die probleem lê op die ou einde op ’n geestelike vlak.
  • Laastens, gelowiges moet lui mense reghelp en dissiplineer (2 Tessalonisense 3:13-15). Vers 15 verwoord die beginsel duidelik: “Moet hom egter nie soos ’n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos ’n broer.” Net soos met enige ander sonde is dit belangrik dat gelowiges mekaar in liefde teregwys, ook vir luiaards. Gelowiges moet luiaards waarsku dat hulle besig is om nie die Here te eer en verheerlik nie, want hulle is aan sy Woord en opdrag ongehoorsaam.

Luiaards kan verander
Die Goeie Nuus is dat die Here ook vir luiaards se sonde gesterf het. Om daardie troos te ervaar moet luiaards erken dat hulle sondaars is en dat hulle ’n Verlosser nodig het. Luiaards gaan uit dankbaarheid hul lewe verander en tot eer van die Here werk – fisies, verstandelik en geestelik.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui