God gee wat jy daagliks benodig

In hierdie artikel kyk ons waarom ons geleer word om te bid vir ons daaglikse brood, en hoe dit na ons fisiese en geestelike verwys.


deur ds Werner Brotherton

Die Onse Vader is ’n kort gebed wat ons hele lewe saamvat. Ons fisiese, geestelike en sielenood word in hierdie bedes in Matteus 6 aangespreek. Hierdie bede se fokus is soveel anders as die wêreld se fokus. Die wêreld fokus meestal net op die liggaam met sy behoeftes en begeertes. Vir die wêreld is die vloek: stof is jy en tot stof sal jy terugkeer geldig. So asof hierdie lewe al is.

Vir ons as gelowiges is dit nie meer ’n vloek nie, want in Christus het dit verander. Al is dit so dat ons liggame stof word en tot niet gaan, gaan dit nie so bly nie. Ons liggame sal weer opstaan.

Ons siel is egter anders. Ons siel sal nie tot stof gaan nie, daarom is dit net so belangrik dat ons vir ons siel bid. Met hierdie bede word ons geleer dat ons vir ons hele menswees moet bid. Ons moet vir elke deel van ons lewe bid.

Die gebed vir ons daaglikse brood

Ons word in die eerste deel van die Onse Vader geleer om op God se eer te fokus. Met die tweede deel van die bede leer Jesus ons om te bid vir ons eie nood, en ons begin met ons daaglikse brood. Die Grieks sê letterlik: “Gee ons vandag ons daaglikse brood,” soos dit in ons vertalings vertaal word. Die woord vir vandag is ’n baie seldsame woord en kan ook more beteken.

Dit beteken dus dat wanneer ons hierdie bede in die oggend bid, bid ons vir vandag se brood en wanneer ons die bede in die aand bid, bid ons vir more se brood. Hoe dit ook al sy, ons bid dat ons Vader in die hemele ons dag vir dag sal versorg.

Met dié bede leer ons dat Christus waarlik besorgd is oor ons lewe. Nie net ons ewigheid nie, maar ook ons huidige lewe. Daarom leer Hy ons om eerste vir ons liggaamlike behoeftes te bid. Hy is besorgd oor ons nood in hierdie lewe. Daarna leer Hy ons om te bid om vergifnis van ons sonde.

Agur se gebed vir daaglikse brood

Hierdie is egter nie die eerste bede vir daaglikse brood in die Bybel nie. In Spreuke 30:7-9 kry ons ’n baie soortgelyke bede. Hier bid Agur:

moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Spreuke 30:8-9

Ons kry baie keer in die Bybel die opdrag om nie geld en besittings na te jaag nie. Ons moenie maniere soek om vinnig ryk te word nie. Dit sien ons ook in hierdie bede van Agur. Dis besonders wat Agur hier bid. Net vir die brood wat vir hom bestem is. Die woord vir bestem kan ons ook vertaal met nodig. Hy bid vir die nodige brood vir die dag.

Ons bid vir die daaglikse, nie vir luukshede nie

Hierdie brood waarvoor ons bid is dus niks anders nie as vir ons daaglikse noodsaaklikhede nie. Dis nie noodwendig letterlike brood nie, al is dit ingesluit. Destyds was brood die algemene kos gewees, en het die mense verstaan wat hierdie bede beteken. Dit was die stapelvoedsel. Hierdie bede is dus ’n bede vir alles wat ons nodig het om te lewe. Martin Luther het gesê dit is om te bid vir: kos, gesondheid, goeie weer, ’n huis, vrou/man, kinders, ’n goeie regering en vrede.

Ons word nie geleer om vir luukshede te bid nie, maar vir ons basiese behoeftes. Dit is presies die bede van Agur. Hy bid dat God hom nie rykdom of armoede sal gee nie, maar net genoeg. Hy sê ook waarom. Want armoede kan daarna lei dat jy later begin steel. Hierdie armoede wys wat die grootheid daarvan is: later word die naam van God belaster. Hoe? Omdat daar nie meer op God vertrou word nie.

Ons moet bid én werk vir ons daaglikse brood

Die Here het egter bepaal dat ons moet werk om te eet. So was dit ook voor die sondeval. Die mens moes die aarde bewerk. Deel hiervan is vir kos. Dit bly egter God se sorg.

So sê die Here ook in sy Woord dat diegene wat nie wil werk nie, ook nie kan eet nie. Bid en werk gaan saam. So is dit altyd. Ons kan nie net bid en dink alles gaan self gebeur nie, want dit is hoe God dit bepaal het.

Dit is wel die Here wat sorg dat ons ’n werk het sodat ons kan lewe, al is dit nie altyd na ons mening wat ons wil hê nie. Die Here weet wat die beste vir ons is.

Moenie dat rykdom jou verhinder om te bid nie

Andersom kan rykdom ook ’n probleem wees. Rykdom is ’n gawe uit God se hand, dit is nie sonde om ryk te wees nie. Kyk maar net na Job as voorbeeld. Wat wel kan gebeur met rykdom is dat ons begin vergeet ons is van God alleen afhanklik. Ons begin om op onsself te vertrou. Ons vertrou op ons rykdom en vergeet dat God dit aan ons gegee het.

Daarom, ook wanneer ons meer as genoeg het, bid ons steeds vir dit wat ons vir vandag nodig het.

Bid net vir genoeg

Wat ons wel moet besef is dat ons hier bid vir genoeg. Ons bid nie vir wat óns dink is genoeg nie, maar vir wat Gód weet genoeg is. Met hierdie bede moet ons onthou waarmee die Onse Vader begin. Ons begin die gebed met die woorde Onse Vader wat in die hemele is.

Hy is ons Vader wat vir ons omgee en vir ons gee wat ons nodig het. Soms het ons ook swaarkry nodig om iets te leer. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar soms is swaarkry nodig. Tog kan ons weet dat die groot God wat alles geskape het, en nog alles regeer en onderhou, dieselfde God is wat ons gebede aanhoor.

Hoekom bid ons as God alles weet wat ons benodig?

In Matteus 6:8 sê ons Here Jesus Self dat God reeds alles weet. Daarom moet ons nie met ’n ydele herhaling van woorde bid nie.

Dit beteken egter nie dat ons nie mag bid nie. Ons Here Jesus leer ons juis dat ons moet bid. Die doel van ons gebede is nie om God in te lig van dinge wat Hy nie weet nie. Dit gaan om ons gemeenskap met God. Ons bely aan Hom ons verlange en noodsaaklikhede. Die Here wil hê ons moet met ons bekommernisse na Hom toe kom.

Ons wys daarmee dat ons van Hom alleen afhanklik is. Ons bely hiermee dat ons hele lewe in die hande van die lewende God is.

Ons moet ook bid vir geestelike brood!

Ons kan nie van brood alleen lewe nie. Dan leef ons net hierdie lewe. Ons moet met hierdie bede ook dink aan die ewige. Daarom bid ons ook vir ons geestelike brood. Ons bid vir Christus. Ons bid vir die brood van die Woord van God, want die Woord wys ons na Christus. Die Woordverkondiging voed ons geestelik.

Ons bid vir brood, maar God gee soveel meer! Hy gee ons die ewigheid. God gee aan ons ver bo wat ons bid of dink.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui