Die wonderlike seën wat God skenk

Matteus 5 se saligsprekinge vertel ons van die geluk en seën wat God aan ons skenk. Dit is die ware geluk wat ons as ’n gawe van God ontvang.


deur ds. Wilhan Jobse

Daar is sekerlik nie een mens in hierdie wêreld wat nie na ware geluk strewe nie. Ons sien daagliks hoe mense alles sal gee om die geskenk van seën en geluk in die hande te kry. Sommige dink as hulle bevordering by die werk kry en meer geld verdien sal hulle werklik gelukkig wees. Ander dink dat wêreldse vermaak en plesier geluk gee, of dat hulle totale geluk van dié een met wie hulle trou afhang.

Tog is die algemene beeld wat ons vandag van die mens kry, definitief nie een van ware geluk nie. Ons sien en kry met mense te doen wat van binne leeg voel. Selfs hulle wat in die geld rol is dikwels ongelukkiger en meer ontevrede as diegene wat minder in die lewe het.


Wat is die geheim van ware geluk en seën?
Die woord geseënd (1983-vertaling) of salig (1933/1953-vertaling) soos wat Jesus dit in die saligsprekinge (Matteus 5:1-12) gebruik, dui op geluk wat nie van hierdie wêreld is nie. Die geluk waarvan hier ter sprake is, is geluk wat as ’n hemelse gawe van God aan ons gegee word. Ons kan dit nie self maak of verwerf nie.
Merkwaardig van die nege seëninge wat Jesus noem is dat ons dit teen alle verwagting in ontvang. Dit is geluk wat die wêreldse mens dink onmoontlik is. Volgens menslike maatstawwe beskryf Jesus in Matteus 5:1-12 bejammerenswaardige mense. Saam die Here, in diepe afhanklikheid van Hom, is hierdie mense egter geseën met geluk wat die verstand te bowe gaan. Dit is geluk en seën wat God skenk.


Die nege seënspreke deur Jesus Christus

1. Arm van gees, maar ryk in God se koninkryk

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Om arm van gees te wees, beteken dat iemand nie net stoflik nie, maar ook geestelik, aan homself arm is. Dit gee die beeld van iemand wat totaal en al afhanklik is. In hierdie opsig behoort elke gelowige arm van gees te wees. Solank ons vol van eie gees is, kan die Gees van God ons nie vol maak nie. Wanneer ons egter arm van gees is, erken ons ons afhanklikheid van God. Hy is aan die stuur van ons lewens.


2. Hartseer, maar ryklik vertroos in Christus

Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.

Dit is trane en droefheid as gevolg van swakheid, siekte, lyding en die dood. Jesus verwys na mense wat in rou is oor die sonde, gebrokenheid en ellende van hierdie wêreld. Ons eie lewens beweeg ons ook tot trane. Elke dag dwing ons sonde en tekorte ons weer op ons knieë. Ons bid soos in die Onse Vader: “Vergeef ons ons skulde …” Wanneer ons voor die Here kniel seën Hy ons met vertroosting.


3. Swak vir die wêreld, maar sterk in die Here

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

Om sagmoedig te wees beteken om vriendelik, rustig, beskeie en onderdanig te wees. In die oë van die wêreld klink dit of sagmoedig swak sou beteken. In die Bybelse sin van die woord is ’n sagmoedige egter nie ’n papbroek nie. Dit is die persoon wat nie op homself en sy eie krag roem nie, maar sy krag in die Here soek. In ons gebroke wêreld misbruik diktators en heersers hulle mag om hierdie stukkende aarde te verwerf. Ons wat egter sagmoedig is en ons krag in die Here vind, is geseën met die geskenk van die nuwe aarde.


4. Honger en dors na wat reg is, maar versadig deur Christus

Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

Honger en dors is begrippe wat aan elke mens goed bekend is. Wat egter nie so natuurlik by die mens voorkom nie, is ’n honger en dors na wat reg is. Om reg te doen en reg te leef is ook nie die populêre keuse in ons tyd nie. Die wêreld verkondig eerder ’n rebelse optrede en opstand teen dit wat reg is. Ons wat na ware geregtigheid verlang kan weet dat ons ‘n hemelse Regter in hierdie chaotiese wêreld het. Hy seën en versadig ons met reg en geregtigheid. Met sy wederkoms sal Hy oor die lewendes en die dooies oordeel.


5. Barmhartig teenoor ander, hulle ontvang God se barmhartigheid

Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.”

Barmhartigheid is iets anders as liefdadigheid. Liefdadigheid kan deur enige mens, of hy nou ’n Moslem, Hindoe, heiden of humanis is, bewys word. Barmhartigheid vind sy dryfkrag in die Christelike liefde. God se barmhartigheid beteken vir ons genade, vryspraak en vergewing van die sonde. Hy seën ons met ryke barmhartigheid in Jesus Christus, sodat ons aan ander sy seën van barmhartigheid kan bewys.


6. Rein van hart, hulle sien God

Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Om rein van hart te wees hou in dat ons woorde en dade met die gesindheid van ons hart ooreenstem – daar is geen dubbelhartigheid of verdeelde lojaliteit nie. ’n Reine van hart is iemand wat God met sy hele hart dien. Dit is ’n daaglikse leefwyse wat God eer. Iemand wat sy hart aan die Here wy, word met ’n lewe in die teenwoordigheid en nabyheid van God geseën.


7. Vredemakers is kinders van God

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

In ’n wêreld vol verdeeldheid, haat en liefdeloosheid, is vrede iets wat vir min mense ’n werklikheid is. Christus moes juis na hierdie wêreld kom om God se vrede te herstel, want buite God kan geen mens vrede hê nie. Aangesien ons in Christus is moet ons die vrede van die Here in hierdie wêreld bedien. Om vredemakers te wees is die heerlike bewys dat ons as kinders van God geseën is.


8. Vervolg ter wille van geregtigheid, erf die koninkryk

Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Die wêreld verkies eerder die sonde as om te doen wat reg is in die oë van die Here. Ons moet besef dat die wêreld ons haat wanneer ons doen wat God wil. Dit is soos Petrus sê: “Geliefdes, in die wêreld is ons vreemdelinge en bywoners” (1 Petrus 2:11). Dit is egter geen vloek nie, want om ’n vreemdeling en bywoner van dié wêreld te wees beteken die heerlike seën dat die koninkryk van die hemele aan ons behoort.


9. Beledig, vervolg en vals beskuldig ter wille van Christus

Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.

Om beledig te word ter wille van Christus beteken om reguit sleg gesê te word, of dat daar ’n skinderveldtog teen jou gedryf word. Beledigings bring vir enige mens hartseer. Om egter beledig te word ter wille van Christus bring vir die gelowige ’n dieper element van geluk. Wanneer ons gehoorsaam aan die Here vashou, gee Hy self die geluk. God sien en ken die lyding wat ons ter wille van Hom deurgaan. Uit vrye welbehae seën Hy ons gehoorsame lewe met die ewige genadeloon van ’n plek by Hom in die hemel.


In kontras met die wêreld wys die nege seënspreke dat God op ’n heel ander wyse seën as wat wêreldse mense dink. Die wêreld bied ’n skynseën, ’n skyngeluk wat nooit werklik vervulling en vreugde gee nie. God se seën verskaf ware geluk en vreugde, selfs in die moeilikste en mees uitdagende omstandighede. Die geheim van ware geluk en seën is ’n lewende verhouding met die Here in diepe afhanklikheid van Hom.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui