God maak ’n nuwe begin met Noag

’n Reënboog is die bekende teken van die verbond met Noag. Leer meer oor dié verbond en hoe ons vandag nog daarop moet reageer as ons ’n reënboog sien.

deur ds. Daniël Myburgh

Ons lees in die Bybel dat God verbonde met verskillende mense sluit. Die bekendste verbond is sekerlik die verbond tussen God en Abraham. God beloof aan Abraham dat Hy ’n Ewige God vir Abraham en sy nageslag sal wees, maar dan verwag God gehoorsaamheid van Abraham en sy nageslag. Hier kyk ons egter na die verbond tussen God en Noag en ons vind hierdie gedeelte in Genesis 6 tot 9.


So wat presies is ’n verbond? ’n Verbond is ’n sterk ooreenkoms tussen God en sy kind. Daar word ook soms verwys na die eienskappe van ’n kontrak/ooreenkoms wat God met die gelowige aangaan, om daardeur aan te toon dat daar sekere verpligtinge van God se kant af, én van die mens se kant af, nagekom moet word. ’n Verbond veroorsaak dat God en gelowiges aan mekaar verbind word.


In die Here se liefde vir sy uitverkore kind, berei Hy vir Noag op die toekoms voor. Die Here sê uitdruklik vir Noag dat Hy álle mense saam met die aarde gaan vernietig deur massas water te stuur (Genesis 6:13-22). Maar dan word Noag en sy gesin en die verskillende pare diere vir ’n hele paar maande in die ark bewaar.

Noag moes besonderse geduld aangeleer het daar in die ark, want hy stuur gereeld verskillende voëls uit om te sien wanneer die water sak (Genesis 8:6-12). Sodoende versterk God ook sy geloof sodat Noag (en sy gesin) die Here se getrouheid aan sy Woord kon raaksien.


’n Verbond tussen God en sy skepping

In Genesis 9:2 lees ons soortgelyke woorde van Genesis 1:27 en 28 raak. Waarom dink jy dat God nou weer hierdie woorde herhaal? Dit is omdat die Here ’n nuwe begin met sy kinders maak! Gelowiges ontvang wéér die geleentheid om oor te begin en dié keer God te gehoorsaam.

Daarom lees ons in Genesis 9:9 dat God ’n “verbond” met Noag sluit. Maar iets wat interessant is, is dat God nie nét met Noag hierdie verbond sluit nie, maar met Noag én sy seuns (Genesis 9:8). Die nageslag van Noag word dus óók by hierdie verbond betrek – en daarom is dit ook op óns, wat vandag leef, van toepassing (Genesis 9:9). Selfs die lewende wesens word by hierdie verbond ingesluit – dit is dus ’n verbond tussen God en sy skepping!


God se belofte aan Noag en sy seuns

Wat belowe God van sy kant af as Hy hierdie verbond oprig? In Genesis 9:11 lees ons die antwoord, naamlik dat God die aarde nie wéér met ’n vloedwater sal verwoes nie. En wat is die teken van hierdie verbond? Wat is die bewys dat God aan sy verbond getrou gaan bly? In Genesis 9:12 en 13 lees ons dat God ’n reënboog vir die skepping gee as teken daarvan dat Hy nóóit weer sy skepping met water sal vernietig nie.

Noag en sy seun moes dan ook van hulle kant af iets doen: Elke keer as hulle die reënboog tussen die wolke sien, moet hulle daaraan dink dat God getrou aan sy beloftes blý.


Is hierdie verbond nog vandag van toepassing?

Word daar van ons verwag om steeds aan die Here se getrouheid te dink as ons ’n reënboog sien? Verseker! Elke reënboog is vir ’n gelowige ’n bevestiging dat God hom/haar besonder liefhet. Al verdien ons optrede dit dat God ons, saam met die skepping, moet vernietig doen Hy dit nie. Want Hy het belowe dat Hy dit nie weer sal doen nie.

Ons, wat in Christus is, het die sekerheid dat ons sonde rééds deur Jesus Christus vergewe is. Aan die kruis het Hy ons met die God van die verbond versoen.    

Na die sondeval het God dus’n nuwe begin met gelowiges gemaak (tydens die verbond met Noag), maar ná die Nuwe Verbond (wat in Christus gesluit is) was dit nooit weer nodig om ’n nuwe begin te maak nie, omdat Christus volmaak is.


Wat kan ek uit God en sy verbond teenoor sy kinders leer?

Wanneer God ’n verbond met die mens sluit, dan kom die inisiatief altyd van sý kant af. Gód reik na die mens toe uit, en nooit anders om nie. Hierin sien ons God se liefde vir sy kinders raak. Ons sien sy liefde selfs verder raak wanneer Hy sekere dinge aan ons belowe tydens die verbond.

God verwag ook sekere dinge van die gelowige in die verbond, maar Hy rus ons ook toe om daaraan gehoorsaam te wees. Van óns kant af sal ons egter gedurig die ooreenkoms tussen ons en God verbreek, maar deur die genade van ons Here, Jesus Christus, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees geld Christus se volmaakte gehoorsaamheid ook vir ons!


Kom ons hou hieraan vas in die dae waarin ons in ons verhouding met die Here twyfel, en kom ons kyk op na die wolke om God se getrouheid aktief op te soek.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui