God se verbondsverhouding met Abraham

Die verbond wat God met Abraham gesluit het vind in Genesis reeds plaas. Lees meer oor dié verbond en hoe dit vandag op ons van toepassing is.

deur ds. Jaco Lemmer


Regdeur die Ou en Nuwe Testament sien ons dat God Homself aan sy volk, sy kinders, verbind. Dit is dan ook ’n spesiale tipe verhouding wat die Bybel ’n verbond (berit in Hebreeus) noem. Oor die algemeen sou ons kon sê dat ’n verbond ’n verhouding is wat meer persoonlik is as net ’n kontrak tussen twee mense (of God en mens). Terselfdertyd is dit ’n verhouding wat meer bindend en onvoorwaardelik is as ’n verhouding wat net op gevoel gebaseer is.


Verstaan die volk se verbondsverhouding met God

Die beste manier om in vandag se tyd die verbondsverhouding te verstaan, is om te kyk na die huwelik. Die huwelik word ook ’n verbondsverhouding genoem (Maleagi 2:14). Hierdie verhouding kom tot stand wanneer ’n man en ’n vrou hul huweliksbeloftes aan mekaar maak. 

Dit is in hierdie beloftes waar hulle aan mekaar belowe dat hulle vir hul totale lewe aan die persoon gebind sal wees en dat hulle getrou sal bly, maak nie saak wat die toekoms inhou nie. Hierdie verbondsbeloftes is beloftes wat nie net op gevoelens wat maklik wegkwyn gebaseer is nie, maar op ’n belofte wat voor God en ander gemaak word.


Die verbondsverhouding tussen God en Abraham

Een van die duidelikste en eerste verbondsverhoudings in die Ou Testament, is die verbond wat God met Abraham kom sluit het. In Genesis 12:2-3 lees ons die basiese vorm van die verbond met Abraham:

Ek sal jou ’n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.

God maak ’n belofte aan Abraham en sy nageslag en daar is ook ’n opdrag dat hulle die Here tot seën moet wees. Hierdie verbond wat God sluit met Abraham en sy nageslag kom van God se kant af tot stand, maar die uitwerking is vir God en die mens. Dit beteken dat God die beloftes maak aan die mens en Hy belowe om dit te doen, maar die mens word ook opgeroep tot gehoorsaamheid aan God as reaksie op sy beloftes.


Die seremonie van die verbond tussen God en Abraham

Ons sien dat die verbond van God af in stand kom met die seremonie waarin die verbond met Abraham gesluit is in Genesis 15. Abram bring ’n vers, ’n bok en ’n skaapram, almal drie jaar oud, en ’n tortelduif en ’n jong duif voor die Here en sny hulle in die helfte. Hy pak hulle in ‘n ry teenoor mekaar, sodat jy deur die stukke kan loop. Gewoonlik wanneer ’n verbond tussen twee mense gesluit was, het albei mense deur die stukke vleis geloop.

Dit was simbolies die teken dat albei partye van die verbondsverhouding beloftes teenoor mekaar maak en indien hulle hul beloftes nie sou nakom nie, sou hulle soos daardie diere opgekap word. In die verbondsverhouding tussen God en Abram loop egter net God tussen deur die diere en Abram lê en slaap (Genesis 15:12). God alleen maak die beloftes aan Abraham en Hy stap alleen deur die diere.


Die teken, seëninge en vloeke van die verbond tussen God en Abraham

Elke verbond en spesifiek die verbond tussen God en Abraham en sy nageslag het ’n teken asook seëninge en vloeke daaraan verbonde. Die teken van die verbond met Abraham was die sogenaamde besnydenis. Dit is waar die voorhuid van elke manlike persoon in die nageslag van Abraham afgesny word as ’n teken dat die kind deel het aan God se verbond. Dit is ook die teken dat alle vrouens wat onder die man staan (’n man se vrou en dogters) ook deel het aan die verbond. God maak dit duidelik in Genesis 17 verse 7 en verder.

God roep ook vir Abraham en sy nageslag op tot gehoorsaamheid aan die verbond. Indien die volk van God hul kinders besny en aan God getrou bly sal God ook hulle seën met ’n land, ’n groot nageslag en God as hul persoonlike God (Genesis 12; 15 en 17). Indien hulle nie aan God gehoorsaam is nie sal God sy seëning terugtrek (hulle uit die land stuur en hulle straf), maar hy sal ’n nuwe begin maak (Jerermia 32; Psalm 78; Jesaja 6:13)


God maak in Jesus Christus ’n nuwe begin

Die volk Israel was baie ongehoorsaam aan die Here en het sy verbond verlaat en daarom het God ’n nuwe begin gemaak. Hy doen dit in Jesus Christus. Die verbond was altyd net met Abraham en sy nageslag, in effek die Israeliete, maar die Here wou van die begin af die verbond ook aan alle volke en nasies beskikbaar stel. Ons weet dat Hy dit van die begin af so wou hê want in Genesis 12:3 sê Hy: “In jou sal al die volke van die aarde geseën wees”. God wil sy seën oor die aarde uitgiet en Hy doen dit deur Jesus.

Galasiërs 3:13-14 beskryf dit pragtig:

Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ’n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: ‘Vervloek is elkeen wat aan ’n hout opgehang is.’ Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.


Jy het deel aan die verbond met Abraham

Elkeen wat dus nou in Jesus Christus glo, kry deel aan die verbond met Abraham. Kinders kan deel gemaak word van die verbond deur middel van die kinderdoop. Die doop het die besnydenis vervang en die doop word nou die teken van die nuwe verbond wat in Jesus vervul is (Kolossense 2:11-12; Handelinge 2:39).


Die verbond met Abraham is dus vir elke gelowige en die kerk nog steeds uiters belangrik en relevant. In Jesus het ek deel aan die verbond. God maak sy beloftes aan my om my God te wees, en Hy roep my op om te glo net soos vir Abraham (Genesis 15:6). God tree in hierdie uiters intieme en permanente verbondsverhouding met my. Dit gee my wonderlike sekerheid en standvastigheid dat ek en die God van die heelal deur Jesus ’n ewige verhouding het.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui