Daar is net een God wat ons dien

Die eerste gebod is duidelik dat ons geen ander gode naas God mag aanbid nie. Lees hier wat die dieperliggende redes is hoekom ons hierdie gebod oortree.

deur Theuns de Bruyn

Die Bybel leer baie duidelik: Die HERE is God, daar is geen ander nie. Tog weet ons dat Israel hulle gedurig skuldig gemaak het aan afgodery. Dit is die gebod wat hulle konsekwent gebreek het wanneer hulle van die Here af weggedraai het. Ons kan wonder: Waarom was hierdie gebod vir hulle so moeilik? Was dit maar net die godsdienste van daardie tyd wat druk op hulle geplaas het met hul vele gode? Dit het dalk daartoe bygedra.

Wanneer dit by die eerste gebod kom sien ons dat daar dieperliggende redes is vir afgodery. Wanneer mense bepaalde onderliggende oortuigings, gesindhede of lewensstyle handhaaf, openbaar dit dat hulle die eerste gebod oortree. Kom ons kyk dan wat die Bybel self leer oor die nakoming van die eerste gebod.


Ons moet God bo alles liefhê

Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n enige HERE.Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Deuteronomium 6:4-5

Daar is net een HERE, daarom moet jy Hom bo alles liefhê. Alle mense het iets of iemand vir wie hulle lief is bo alles. Sommige mense het die reg op mekaar se liefde. Dink aan ’n man en vrou, of aan ouers en kinders. Hulle is mekaar liefde verskuldig.

Die Here het die reg op al sy kinders se liefde. Dit is Hy wat ons gemaak het. Dit is Hy wat ons verlos het. Ons behoort aan Hom. Niks of niemand kan vir jou doen wat Hy vir jou gedoen het nie. Geen mens kan vir jou sondes betaal nie. Geen mens kan die sleg in hierdie lewe vir goed aanwend nie. Daar is net een HERE. Slegs Hý doen dit.

Tog kan ons steeds maklik in afgodery verval. Dit kan wees dat ons ons hoogste liefde aan mense toewy. Ons kan ons liefde aan verslawings toewy. Ons kan ons liefde aan geld toewy. Tog is daar nie een van hierdie dinge wat jou van jou sonde kan verlos nie. Nie een van hierdie dinge kan jou van die dood red nie. Daar is net een HERE!


Ons moet God bo alles en almal vrees

Jesaja 66:2 sê: “Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.” Die Here let op hulle wat bewe vir sy Woord. Dit beteken dat ons die Here moet vrees. Hierdie “vrees” beteken dat ons aan Hom die hoogste respek moet toewy. Dit is kinderlike vrees. Jy moet ontsag hê vir sy gesag. Mense besef dit nie altyd nie, maar vrees verklap wie jy aanbid. Sommige mense vrees ander mense. Hulle sal bereid wees om die Here se gebooie te oortree ter wille van ander mense se verwagtinge.

Dit kan ook gebeur dat mense vir ouers of lewensmaats meer ontsag het as vir die Here. Die Bybel leer ons moet bewe vir God se Woord. Daar is geen gesag hoër as sy gesag nie. Om iets of iemand meer te vrees as die Here, is ’n oortreding van die eerste gebod. Hoor hoe mooi stel Paulus dit:

Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.

Galasiërs 1:10

Die eerste gebod beïnvloed ouers se gedrag teenoor hul kinders

Die vyfde gebod leer ons wat die Here se wil is vir kinders se gedrag teenoor ouers. Het jy al ooit gewonder watter gebod betrekking het tot ouers se gedrag teenoor kinders? Hoor wat leer die Here vir Israel in Deuteronomium 6:6-7 pas nadat Hy gesê het dat Hy die enigste God is:

En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.

Wanneer dit by kinderopvoeding kom, dan gaan dit oor die beginsel van die eerste gebod. Jou diepste hartsoortuigings raak duidelik in hoe jy jou kinders grootmaak. Sommige mense is baie ernstig oor hul kinders se toekoms. Die skoolpunte moet goed lyk, anders is daar moeilikheid. Jy moet eendag ’n ordentlike werk kan kry! Dit is nie noodwendig verkeerd nie, tensy dit die een en al is.

Ouers wat die Here aanbid, maak hul kinders vir die Here groot. Hulle leer hul kinders om Hom bo alles lief te hê. Hulle leer hul kinders om Hom bo alles te vrees.


Die Bybel is baie duidelik oor die eerste gebod. Dit is vandag steeds nie so maklik om aan hierdie gebod gehoorsaam te wees nie. Calvyn het gesê dat die mens se hart ’n fabriek van afgode is. Wanneer ons besef dat dit die Here is wat ons uit ons diepste nood, ons sonde, verlos het, sal ons nie anders kan as om Hom lief te hê nie. Wanneer ons besef dat Hy oor alles heers, sal ons Hom vrees. As ons besef dat alles aan Hom behoort, sal ons ook ons kinders vir Hom grootmaak.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui