Hoe gaan die nuwe hemel en aarde lyk?

Alhoewel die Here min openbaar oor hoe die hemel lyk, sal jy met hierdie Bybelstudie tog meer te wete kom. Ons kyk na die gedeelte in Openbaring 21 waar die nuwe hemel en die nuwe aarde beskryf word.

Openbaring 21 vers 1

In Openbaring 21-22 openbaar die Here wel vir ons hoe die nuwe hemel en die nuwe aarde sal lyk en hoe dit daar sal wees. Maar wees katvoet, soos die res van Openbaring bestaan hierdie gedeelte hoofsaaklik uit simboliek. Dit wat bo ons begrip is word op so ’n wyse aan ons verduidelik dat ons dit kan verstaan.


Openbaring 21:1-8 – ’n beskrywing van hoe die nuwe aarde sal wees.

Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is.
Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”
Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.”

  • Hoekom dink jy openbaar die Here dat daar by die voleinding ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde sal wees?
  • Wat leer ons uit hierdie Skrifgedeelte oor die finale bestemming van ’n gelowige?
  • Hoekom is dit ’n troos dat God op die nuwe aarde by die mens sal woon?

Levitikus 26:11-12

Ek sal by julle woon en nie ’n afsku van julle hê nie. Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees.

  • Wat dink jy van die volgende stelling as jy hierdie vers lees: “In Openbaring 21:3 gaan God se verbond in sy heerlikste vervulling.”

Romeine 8:18

Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

  • Hoe kom hierdie woorde van Paulus in Openbaring 21 tot vervulling?

Openbaring 21:7-8

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.

  • Watter belofte en waarskuwing word daar uiteindelik hier vir ons gegee?

Ons glo dat ’n gelowige se siel by sy sterwe dadelik na Christus toe gaan (Lukas 23:43,46). Hy gaan “hemel toe”. Ons finale bestemming is egter nie die hemel nie, maar die nuwe aarde. Volgens Romeine 8:18-21 en 2 Petrus 3:7-13 sal God by Christus se wederkoms die bestaande hemel en aarde herskep sodat dit sonder sonde en gebrokenheid sal wees.
Met die neerdaal van die nuwe Jerusalem word die hemel en die aarde een. Die aarde word as ’t ware verhemels. Ons kan selfs van ’n hemelse aarde praat.
Dáár sal ons met ons verheerlikte liggame saam met God leef en tot in ewigheid regeer.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui