Hoe lyk die hemel?

Hoe lyk die hemel?

Alhoewel die Here min openbaar oor hoe die hemel lyk, sal jy met hierdie Bybelstudie tog meer te wete kom.

In Openbaring 21-22 openbaar die Here wel vir ons hoe die nuwe hemel en die nuwe aarde sal lyk en hoe dit daar sal wees. Maar wees katvoet, soos die res van Openbaring bestaan hierdie gedeelte hoofsaaklik uit simboliek. Dit wat bo ons begrip is word op so ’n wyse aan ons verduidelik dat ons dit kan verstaan.

Openbaring 21:1-8 – ’n beskrywing van hoe die nuwe aarde sal wees.

1 Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2 En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is. 3 Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” 6 Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.”

Hoekom dink jy openbaar die Here dat daar by die voleinding ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde sal wees?

 

Wat leer ons uit hierdie Skrifgedeelte oor die finale bestemming van ’n gelowige?

 

Hoekom is dit ’n troos dat God op die nuwe aarde by die mens sal woon?

 

Die volledige artikel het in Uitgawe 26 van Kruispad verskyn. Kontak ons as jy een van die ou uitgawes wil bestel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *