Hoe vier ons vandag die Sabbatdag?

Jesus het die Sabbatdag vervul, maar dit is steeds ’n geestelike en fisiese rusdag. Lees hier hoe ons die “dag van die Here” moet vier.

deur ds Ruan Steyn

In Levitikus 23 lees ons van die verskillende feeste wat God ingestel het en wat Israel as ’n gewyde byeenkoms gevier het (23:2). In vers 3 lees ons van die Sabbatdag wat as ’n fees gevier word:

Ses dae moet julle werk, maar die sewende dag is ʼn rusdag, ʼn sabbat waarop julle ʼn gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die sabbat aan die Here wy, waar julle ook al woon.

Levitikus 23:3

Wat is die doel van die sabbat?

Na aanleiding van Eksodus 20 en Deuteronomium 5 het die sabbat ’n tweeledige doel. Dit gaan in die eerste plek oor fisiese rus, en in die tweede plek oor geestelike rus.

1. Die Sabbatdag gaan oor fisiese rus

Die idee van ’n sabbat kom reeds in Genesis 2 na vore. In Genesis 1 en 2 lees ons dat God die hele skepping in ses dae geskape het:

Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as ’n gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.

Genesis 2:2-3

God het vir Adam opdrag gegee om in die Tuin van Eden te werk (Genesis 1:28). Na die sondeval het die vreugde wat werk gebring het, in ’n straf verander (vergelyk Genesis 3:17-19). Die gevolge van die straf is duidelik sigbaar in Eksodus waar die Israeliete vir 430 jaar as slawe in Egipte dwangarbeid verrig het.

Wat sê die wet oor die Sabbat?

Die Here is genadig en nadat Hy die volk uit Egipte gelei het, het Hy sy Wet – die Tien Gebooie – vir sy volk gegee (Eksodus 20). Die vierde gebod handel oor die Sabbatdag:

Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie…

Eksodus 20:8 en verder

Deel van die Sabbatswet is om op die sewende dag te rus, maar ook om elke sewende jaar op te hou plant, sodat die grond kan herstel. Die skuld wat Israeliete gemaak het, moet op die vyftigste Sabbatsjaar afgeskryf word.

Volgens Eksodus 20 is die skeppingsgebeure die basis vir die onderhouding van die Sabbatdag. In die Here se alwysheid weet Hy dat die mens nie 24/7 kan werk nie. Dit is genade dat die Here vir ons ’n rusdag gegee het. ’n Dag wat ons kan gebruik om ons energie op te bou vir die nuwe week met al sy geleenthede en uitdagings. Daarom is die Sabbatdag ’n feesdag van rus.


2. Die Sabbatdag gaan oor geestelike rus

Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het … Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ’n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou.

Deuteronomium 5:12, 15

Die rusdag wat die Here gegee het, moet ons nie net gebruik om van al ons werk te rus nie, maar veral om die verlossingsdade van die Here in gedagte te hou en dit te vier. Vir die Israeliete was die Here se verlossingsdade sigbaar in die uittog uit Egipte. Vir ons is die Here se verlossingsdade sigbaar in Jesus Christus wat ons vrygekoop het en met God versoen het (vgl. Hebreërs 4:1-11).


Die Sabbatdag word die dag van die Here

Jesus Christus het die Sabbatdag vervul, aangesien die Sabbatdag op die ewige rus wys, wat Hy alleen deur sy verlossingswerk kan gee. Beteken dit dat ons steeds die Sabbatdag moet vier? Die Kerk van die Here vier nie meer die Sabbatdag nie, maar eerder die “dag van die Here” wat op ’n Sondag is.

Die Christene in die vroeë kerk het reeds op Sondae bymekaar gekom en ’n gewyde byeenkoms gehou (vgl. Handelinge 20:7; 1 Korintiërs 16:2). Jesus het die Sondag uit die dood opgestaan en daarom vier die kerk die Sondag as ’n tipe Sabbatdag en ’n Oorwinningsfees.


Só vier ons die dag van die Here

Elke Sondag vier die kerk die “dag van die Here” as ’n tipe Sabbatsdag, waar die Here ons met fisiese én geestelike rus seën. Om te rus beteken egter nie om onaktief te wees nie. Gelowiges behoort die dag aktief te vier.

  • Ons vier die rusdag deur te fokus op ons verhouding met God – deur die eredienste by te woon, uit sy Woord onderrig te word, en om toegerus en versterk te word vir ons dienswerk in God se Kerk en koninkryk.
  • Ons vier die rusdag deur te fokus op ons verhouding met ons familie/geloofsfamilie – die bevordering van die gemeenskap van gelowiges (vgl. Handelinge 2:42).
  • Vier die rusdag deur te fokus op my verhouding met myself – om die fisiese en geestelike rus in te neem en myself voor te berei vir die nuwe week wat die Here vir ons gee.

Vier die rusdag as ’n fees, waar jy dankbaar is vir die rus wat God gee. Hy gee die rusdag sodat ons fisies kan rus. Hy gee die rusdag sodat ons geestelik kan rus in die wete dat ons met God versoen is. Ons kan daarom uitsien na die ewige rus wat ons met Jesus Christus se wederkoms gaan ervaar. En ons kan saam met die digter van Psalm 23 uitsien na die ewige fees: “U laat my by ’n feesmaal aansit.”


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui