My deelname aan die erediens

Die erediens is ’n voorreg wat elke gelowige ontvang om met die Here in gesprek te kan tree. Lees hier wat jy kan verwag.


deur Adriaan Broodryk

Die erediens is sowaar ’n besondere byeenkoms! Nie ’n geleentheid vir die ou op die preekstoel om net te praat terwyl almal stil moet wees en net na hom luister nie!

Op ’n ernstige noot, die erediens gee die gemeente, in sy geheel, die kans om aan ’n gesprek deel te neem. Hoekom noem ons dit ’n gesprek? Die erediens is as ’t ware waar God met ons in gesprek tree. Alles wat ons doen is die stille en eerbiedige antwoord op dit wat God vir ons sê.

Om beter te verstaan wat ons rol as aanhoorders in die erediens is, kyk ons na die volgende punte:

Hoe neem ek aan die erediens deel?

Ek is nie maar net in of by die erediens nie; ek neem aan die erediens deel! Kan jy dit glo? My deelname aan die erediens is ook nie net bloot die sit en staan en sing, soos dit dalk mag lyk nie.

Elke oomblik in die erediens gee my die geleentheid om die Here te loof. Ek mag dus nie traag wees in my deelname nie! Óf ek sing, sit óf staan. Ons ontmoeting met die Here, as gemeente, is van kardinale belang. My deelname word nie net beperk tot die aanhoor van die preek nie.


Wat word van my by ’n erediens verwag?

Ons kyk na die liturgiese orde van die erediens as voorbeeld van wat verwag word:

i. Votum en Seëngroet

Die Here gebruik die predikant om die gemeente na die erediens te verwelkom en bevestig dat die ontmoeting met God begin het; van hier af is dit die Here wat aan die woord is en die gemeente reageer op wat die Here sê;

ii. Psalmsing

Die gemeente reageer in dankbaarheid vir die ontmoeting met die Here;

iii. Belydenis van Geloof

As deel van die nederige dankbaarheid, bely die gemeente waarom ons daar is, naamlik, om die Here te dien en loof;

iv. Afkondiging van die Wet

Ons luister en ons neem in; die Wet van God leer ons Wie Hy is en hoe ons met Hom en sy skepping moet omgaan; die Wet is die weërspieëling van Wie Hy is en ons besef meer-en-meer Wie met ons in gesprek tree;

v. Psalmsing

Hierdie Psalm is in antwoord op die Wet; deur die aanhoor van die Wet besef ons hoe nietig en hulpeloos ons sonder die Here is; ons besef ons tekortkominge, maar ons juig oor die genade wat Hy vir ons gee;

vi. Gebed

Ons smeek om die leiding van die Heilige Gees; ons vra dat die Here ons verstandige krygers in die beskerming van sy heilige Naam maak; ons loof en aanbid die Here deur sy Naam op ons lippe te neem en vir die genade dat ons na sy Woord mag luister; ons dank Hom vir die gawe van geloof;

vii. Psalmsing

Met hierdie Psalm berei ons voor vir die belangrikste gebeurtenis in ons ontmoeting met die Here, die Skriflesing;

viii. Skriflesing

Ons moet verstaan dat God nog al die tyd aan die woord is, maar ons moet ook besef hoe kernbelangrik die Skriflesing is; hierdie is nie ’n geleerde interpretasie van wat God vir ons wil sê nie, dit is die “ware Jakob”, sy besondere openbaring aan die mens; die Skriflesing bevat altyd Wie God is (heilsfeit), wat van ons verwag word (opdrag) en sy belofte aan die wat aan Hom getrou bly;

ix. Psalmsing

Die gemeente maak seker dat hulle stil is, want die Woord gaan nou suiwer aan hulle bedien word;

x. Herhaling van die fokusvers

So belangrik is die Skriflesing, dat ons weer daarna luister; dat ons kan begryp Wie aan die woord is;

xi. Woordbediening

Die gemeente luister na die verklaring van God se Woord; die aanhoorder (dis nou jy, ingeval jy vergeet het) is nie bloot ’n passiewe aanhoorder van die Blye Boodskap nie; die aanhoorder moet aktief luister; hoe doen mens dit? Deur nie net te hoor nie, maar te luister. Daar word van jou verwag om die Boodskap te neem en dit in die wêreld buite te gaan verkondig; die wêreld wat dit nodig het; die verklaring van die Skrif maak jou opgewonde, dit wek by jou ’n brandende begeerte om God se Naam te gaan verkondig;

xii. Gebed

Die gemeente dank die Here vir die genade van sy Blye Boodskap en vir die geleentheid om dit te kon aanhoor; ons smeek weereens in stille raadpleging vir die leiding van die Heilige Gees, sodat ons die Woord onvoorwaardelik deel van ons lewens kan maak; ons bid soos die Seun van God ons geleer het;

xiii. Psalmsing

Ons sing met blye harte oor die gesprek waarnatoe die Here ons genooi het en dat ons na Hom mag luister;

xiv. Seëngroet

Die Here is laaste aan die woord, soos Hy ook eerste aan die woord was; met woorde van bemoediging om te volhard, word ons die wêreld ingestuur tot die volgende ontmoeting.


Gebruik die erediens om na jou lewe te kyk

Tussen elke erediens kry jy geleentheid om die Here te raadpleeg. Om seker te maak dat Hy waarlik in beheer van jou lewe is.

Daar word van jou verwag om deurgaans na binne, na jouself te kyk. Die erediens is nie daar om jou saak met God reg te maak of om jou beter te laat voel omdat jy so af-en-toe daar uitkom nie. Dit is ook nie daar omdat Hy sy saak met jou reggemaak het en omdat Hy met jou wil praat.

Die erediens is sowaar ’n geleentheid en ’n fees! Wat ’n voorreg om met die Here in gesprek te kan tree.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui