Amateurisme in sending

deur Peter Hammond

Vele Christene stroom met goeie bedoelings na die sendingveld, maar vir baie kort periodes en dikwels sonder voldoende opleiding.

Kry voldoende opleiding

Ek was al onthuts om groot toergroepe raak te loop wat van die ander kant van die wêreld gereis het, net om vier dae “in die sendingsveld” deur te bring. Die hoë koste verbonde aan internasionale lugreise maak sulke kort besoeke nie lonend nie. Die meeste van hierdie korttermyn-sendelinge het geen opleiding ontvang nie en is sleg toegerus om op die lange duur van enige nut vir die plaaslike gelowiges te wees.

Bekommerenswaardig, het baie van hierdie gelowiges ‘n swak begrip van die Skrif en is geestelik onvolwasse in vergelyking met die plaaslike gelowiges vir wie hulle kom bedien.

  • Die behoefte aan opleiding

Die meeste van ons verstaan dat daar in alle beroepe behoorlike opleiding moet wees om die werk bevoeg te kan verrig. Tog dink vele Christene dat elke kerkganger ‘n sendeling kan wees! Die instroming van onopgeleide en onaanspreeklike alleenloper-“sendelinge” na Derde Wêreldlande, is dikwels rampspoedig. Baie van hulle weet nie genoeg van die plaaslike kultuur om te besef hoeveel skade hulle die Christelike saak berokken nie.

  • Kommunikasie oor kultuurgrense heen

Ek het menige vroulike sendelinge in landelike Afrika sien bedien, geklee in langbroeke, en selfs kortbroeke. Hulle blyk totaal onbewus daarvan te wees dat al die plaaslike Christenvroue net rokke dra. Moontlik besef hulle nie hoe aanstootlik hul kleredrag (of gebrek daaraan) vir hulle gashere is nie. Ses Amerikaanse mediese sendelinge het een keer na Mosambiek gevlieg om daar saam met ons te kom werk. Toe hulle in Malawi arriveer, is hulle deur die polisie aangehou omdat hulle langbroeke gedra het! Hulle het nie eers een enkele romp gehad nie en ons moes dorp toe jaag om ‘n paar rokke vir die dames te koop voordat die polisie hulle wou vrylaat.

  • Beledigde gashere

Afrika-kulture heg waarde aan beleefdheid en gasvryheid. As jy hulle dus nie deeglik uitvra en baie deurdringende ondersoek instel nie, sal jy nooit eers weet dat jy jou gashere beledig het nie. Hulle sal aanhou glimlag en vriendelik wees, selfs terwyl die deur ferm toegeklap het vir verdere bediening.

  •  Moenie ‘n struikelblok wees nie

In Afrika word dit algemeen as ‘n skande beskou vir ‘n man om lang hare te hê. Tog sien ‘n mens baie mans met lang hare en poniesterte om “Afrika te gaan evangeliseer”, onbewus van die struikelblok wat hulle voorkoms gaan wees.

Filippense 1:27 “Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees.”

Eerste indrukke maak saak

Ek het al Christene ontmoet wat oppad is na die sendingveld met neusringe, naeltjieringe en tongknopies. Dit is nie asof hierdie gewoonte om die lyf te prik en met metaalringe en knoppies te versier, onbekend in Afrika of Asië is nie; inteendeel, elke heidense kultuur beoefen dit. Die Hindoes en animiste, in die besonder, beoefen body piercing en tatoeëring. Wanneer hulle tot bekering kom, hou hulle egter op om dit te doen.

  • Is ons anders as die wêreld?

Dit is gewoonlik maklik om tussen ‘n Christen en ‘n heiden in Afrika te onderskei. Die verskil is duidelik in hoe hulle aantrek en hoe hulle hulle liggame behandel.

  • Wat sê die Bybel?

Die Skrif is duidelik: “Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur … snye en tatoeërmerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.” (Levitikus 19:28)

Vir ‘n man om ‘n oorring te dra, is in die Bybel ‘n teken van slawerny (Eksodus 21:6 en Deuteronomium 15:17) Die heidene het snye op die liggaam as demoonaanbidding beskou (1 Konings 18:28).

Wees bereid om fisiese werk te doen

“Ons het hierheen gekom om te bedien,” het die spanleier geprotesteer. “Fisiese werk is deel van ons bediening,” het die sendingleier hom geantwoord. Die jong spanleier het Sondagoggend voor die hele gemeente opgestaan en gekla oor die manier waarop daarvan sy span verwag is om met die aanbouings van die sendingstasie te help. “Ons het hierheen gekom om die Evangelie te verkondig, nie om bakstene te kom pak nie. Kyk na my hande,” het hy gepleit.
Ons moet die houding van ‘n dienaar hê as ons wil hê dat God ons moet gebruik.

Noodlenigingsbesoeke

Daar was al ‘n groep bestaande uit 29 Westerlinge wat almal na een gebied in die Soedan gevlieg het. Toe ek hulle vra hoe lank hulle gaan bly, het hulle trots geantwoord: “Twee of drie dae, miskien selfs vier!” Ek kon maar net in verbasing staan en wonder oor hulle oppervlakkige begrip van wat sendingwerk behels. ‘n Langtermynbenadering is belangrik vir ‘n blywende uitwerking.

Opleiding van sendelinge

Sendelinge moet selfgedissiplineerd en emosioneel stabiel wees. Diegene wat maklik deur irritasies en min slaap ontstig word, buierig of depressief is, en maklik ontmoedig word is nie geskik vir sending nie.

Op die sendingveld word verhoudingsprobleme dikwels vererger deur hoë vlakke van stres en frustrasies. Die naby aan mekaar leef, en reis- en werkstoestande verskerp interpersoonlike konflik. Sendelinge is geneig om eiewillige mense te wees; dus kan potensiële botsings die sendingspan en –projekte ondermyn.

  • Interafhanklike spanlede

Daar is twee hoofprobleme met sendingspanne: afhanklike mense wat gedurig ondersteuning en leiding nodig het en die energie van die span dreineer; onafhanklike mense wat hulle eie idees najaag en die span se energie van die hoofdoelwitte af weglei.

Sendelinge moet dus interafhanklike spanlede wees wat hulle eie belange prysgee tot voordeel van die span. Hulle moet selfstandig, selfopofferend en selfgemotiveerd wees.

  • Ervaring in bediening

Baie mense wat nog nooit in hulle eie land enige bediening gedoen het nie, meld tog vir oorsese sending aan. Dit is belangrik vir sendelinge om uitgebreide ervaring met bediening in hulle eie land op te doen, voordat hulle oorsee in ander kulture gaan sending doen.

  • Gesondheid en fiksheid

Die moeiklike terrein, warm klimaat en primitiewe toestande van die meeste sendingvelde vereis ‘n gesonde en fikse sendeling wat kan uithou, wat aftakelende siektes die hoof kan bied en doeltreffend in ongunstige omstandighede kan funksioneer.

  • Volharding om struikelblokke te oorkom

Daar is struikelblokke in oorvloed. Frustrasie, teleurstelling en ontmoediging is beroepsrisiko’s en deel van die werksbeskrywing. Sendelinge het uithouvermoë nodig, ‘n gewilligheid en kapasiteit om teenspoed, ongemak, teenkanting en veel erger te kan verdra. Opofferende diens sê veel meer as baie preke.

Eerste uitgegee deur Juig, Mei 2013. Verkort en verwerk deur Kruispad-redaksie.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui