Kategorie: Insig

Die wonderwerk van God se Woord

Regdeur die Bybel sien ons wonderwerke gebeur. Wanneer jy die Bybel lees dink aan hoe wonderlik dit is dat jy daarvan kán lees. Laat dit jou vul met die besef dat God groot en almagtig is.

Is jy bekommerd oor die regte dinge?

In Matteus en Lukas kry ons die bevele om ons nie oor aardse dinge te bekommer nie. Ons moet eerder na die koninkryk van die Here soek – dan sal die Here ons ryklik seën – na liggaam én siel.