Die ryk seën van God in die seëngroet

Besef jy werklik watter belofte van God jy in die seëngroet van 2 Korintiërs 13:13 ontvang? Neem dié belofte elke Sondag aan.

deur ds. Attie Bogaards

Sondag na Sondag word die erediens met dié seënwoorde van 2 Korintiërs 13:13 afgesluit:

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Hoor jy werklik nog dié woorde? Verstaan jy wat dit vir jou beteken? Of sou die dominee die diens ook maar met ‘n gewone groet kon afsluit: “Nou ja, gemeente, geniet u week en ons sien mekaar weer volgende Sondag.”

Dink weer gelowig oor hierdie wonderlike seën se betekenis. As jy eers besef wat in die seëngroet aan jou beloof word, sal jy dit nooit weer wil misloop nie. Jy sal ook nie sommer in die middel van die diens huis toe gaan voordat jy nie die seën ontvang het nie. As jy eendag kinders het sal jy ook besef dat hulle die seën van God ontvang al het hulle nie die preek verstaan nie.


Wie seën jou?

Paulus eindig nie sy skrywes met ‘n gewone vriendelike groete af nie. Aan die einde van sy brief aan die gemeente van Korinte sê hy die kerk die seën van die Drie-enige God toe. Maar, dis nie eintlik Paulus wat dit sê nie, dit is die Here. Hy is die eintlike Skrywer van hierdie brief. Die Heilige Gees is die groot Bybelskrywer. Daarom is dit God self wat sy kerk van alle eeue seën.

Net so, wanneer die predikant hierdie woorde aan die einde van die diens oor die gemeente uitspreek, is dit die Here self wat hulle seën. Dis nie ‘n dominee, of ‘n mens wat dit doen nie. God praat met jou deur die verkondiger van sy Woord. Die Koning van die kerk seën jou, en dis van onskatbare waarde.


Wat belowe die seën ons?

In die slotseën word ons nie iéts beloof nie, maar Iémand: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is die inhoud en die weelde van die seën waarvan jy elke keer hoor.

“Die genade van ons Here Jesus Christus …”

Genade is onverdiende guns en goedheid, vergewing van sondes en kwytskelding van straf. In hierdie een woord is alles wat Christus vir ons gedoen het, saamgevat. Genade moet jou laat dink aan sy lyding en sterwe om jou skuld te betaal, sy oorwinning oor die mag van die sonde en sy triomf oor die dood. Hy het alles gedoen sonder dat enigeen dit verdien. Dít is genade. Jy het geen reg daarop nie. Jy het alle reg en aanspraak deur jou sondes verbeur.

Besef jy die waarde van wat jy elke Sondag ontvang? God se hand word met die uitspreek van die seën na jou toe uitgesteek. Die ganse rykdom van die redding en verlossing van ons Middelaar word oor jou uitgespreek. Wie wil dan nog wegbly uit die kerk?

Die genade van Christus word voorop in die lys van seëninge geplaas. Alleen danksy Jesus Christus kan jy die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ontvang.

“en die liefde van God”

Daar is niks waarna ‘n mens meer verlang as liefde nie. Almal wil iemand hê wat omgee. Elke Sondag beloof God self sy liefde. Dit is nog meer besonders as jy besef dat God se liefde dade is. Hy sê vir jou dat Hy jou wil koester en beskerm. Hy wil jou na liggaam en siel versorg.

‘n Kind van God kan nooit genoeg daarvan kry om weer en weer te hoor dat jou hemelse Vader vir jou lief is nie. In ‘n wêreld vol haat, pyn en eensaamheid, is daar Iemand wat werklik omgee en jou werklik liefhet: jou hemelse Vader. Hy belowe dit elke Sondag aan jou.

“en die gemeenskap van die Heilige Gees”

Die gemeenskap van die Heilige Gees is ook ‘n vrug van die genade van Christus. Hy het die Heilige Gees verwerf en op Pinksterdag op sy kerk uitgestort. Die Heilige Gees is die een wat aan jou die geloof skenk. Deur die band van die geloof verbind Hy jou aan God en Christus.

Hy neem jou na Christus en maak jou oë oop vir die liefde van God en die gawe van sy Seun. Hy verlig jou verstand om die Skrifte, wat van Christus getuig, te verstaan. In die slotseën word jy beloof dat jy van die Heilige Gees deel sal kry.


Wie word geseën?

In die laaste deel van die seëngroet hoor ons wie aangespreek word: “sal by julle almal wees.” Die seën is vir álmal bedoel. Dit was vir die hele gemeente van Korinte, maar dis ook vir alle gemeentes deur alle eeue heen. Met die slotseën steek die Here sy hand uit en reik jou sy rykste seën toe. Niemand hoef uitgesluit te voel nie, want dit is vir almal. Die Here bedoel dit opreg: Hy wil dit aan jou gee. Hy wil hê dat jy dié skat in ontvangs sal neem. Jy hoef nie daaraan te twyfel nie.


Neem dit in ontvangs

Daar is een belangrike punt om te onthou: Die seën is nie ‘n towerformule nie. Jy mag nie dink dat dit sommer outomaties werk, sonder dat jy waaragtig glo en jou bekeer nie. God se beloftes eis van jou opregte geloof. Jy moet gelowig na die seën luister en dit aanvaar. God bedoel werklik dat die seën vir almal is. Maar, jy moet dit ook in ontvangs neem. Soos met enige geskenk kry jy dit eers as jy dit vat. Jy moet God se seën met die hand van die geloof vir jouself toeëien. Anders gaan jy ewe arm uit die kerk as wat jy daar ingegaan het.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui