Die wonder van eenheid tussen mense

deur ds. Werner Brotherton

Ons bely elke Sondag dat ons glo aan die gemeenskap van die heiliges. Daarom moet ons ook strewe na eensgesindheid. Lees hier wat ons uit Psalm 133 oor eensgesind wees leer.


Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

Psalm 133:1

Kyk! Dit is ’n wonder wat nie baie plaasvind nie – daarom kyk! Aanskou. Hierdie woord vir kyk beteken dat ons met aandag moet oplet. Wat moet ons sien? Ons moet sien hoe goed dit is dat broeders kan saamwoon. Kyk hoe goed en hoe lieflik. Twee maal gebruik die Psalmdigter die woord “hoe” om ons hiermee uit te nooi om saam te sien hoe wonderlik dit is.

Dit is goed en dit is lieflik. Wanneer iets goed is, is dit goed, maar wanneer iets lieflik is, is dit soveel meer! Dit is lieflik wanneer mense in eenheid kan saamwoon. Tog weet ons uit ondervinding dat dit nie altyd so werk nie. Ons stem nie altyd saam nie. Dit is soms nodig dat ons uitmekaar gaan om enige geskille te bedink.


Wat beteken dié Psalm vir ons?

In hierdie Psalm gaan dit egter daaroor dat daar nooit stry is nie. Wat beteken dit egter vir ons vandag? Ons kom vandag elke Sondag bymekaar en bely ons glo aan ’n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges …Hierdie gemeenskap van die heiliges is hulle wat dieselfde geloof in Christus het. Dit waarvan Dawid hier skryf in ons Psalm is ’n broederskap in Christus. Die woord vir saamwoon in ons Psalm het ook die betekenis van ’n gemeenskap. Die gemeenskap tussen broeders in die Here.


Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.

Psalm 133:2

Wanneer ons hierdie Psalm lees kan ons nie anders as om ’n erediens te sien nie. Hier word gepraat van olie wat van Aäron se hoof afloop tot op die baard. Dit moet die salwing van Aäron as priester wees. Daar is die volk bymekaar en kyk hoe die priester aan die Here gewy word.


Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid!

Psalm 133:3

Hierdie eenheid word ook met die dou van Hermon vergelyk. Dit is ’n plek wat nie baie reën of water gehad het nie. Dou wat hier gaan lê bevogtig die grond sodat daar weer groei kan plaasvind. Hierdie eenheid word baie mooi beskryf.


Hoe kan ons hierdie eenheid kry?

Wanneer mense gehoorsaam is aan die Woord van die Here is dit soos die olie wat afloop, dit is soos die dou van Hermon. Dit is vir die Here goed en lieflik. Maar hoe kry ons hierdie eenheid? Ons leef in ’n tyd waar daar ongelooflik baie verskille is.

Hierdie eenheid kry ons net op een manier: gehoorsaamheid aan die Skrif. Dit beteken dat ons nie ons eie denke en ons eie gevoelens in die Woord forseer nie. Dit beteken dat ons nie ons eie planne maak as die Skrif so en so sê nie. Nee, dit is veel eerder ’n verlustiging in God se Woord. Dit is ’n nederige onderwerping aan God se Woord.


Mag ons weer opnuut soek na die broederlike eenheid in Christus! En as ons dit kry, mag ons saam met die Psalmdigter se KYK! KYK hoe goed en hoe lieflik …


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui