Hoe identifiseer ek valse wonderwerke?

Ons kyk na drie gedeeltes in die Bybel om te sien hoe God hierdie vraag vir ons beantwoord sodat ons vals wonderwerke en profete kan raaksien.

deur ds. Jaco Lemmer

Die Skrif is baie duidelik oor hoe nader ons aan die eindtyd (Jesus se wederkoms) kom, hoe feller die aanslag van die Satan op die kerk sal wees en veral in die vorm van misleiding. Wanneer ons die vraag vra: “Hoe kan ons valse wonderwerke onderskei?”, kan ons na drie gedeeltes in God se Woord kyk en sien hoe God hierdie vraag duidelik beantwoord.


Lees Deuteronomium 13:1-3

In dié gedeelte in die Ou Testament sien ons iets van ’n bloudruk hoe om valse wonderwerke te identifiseer en bloot te lê. Daar is drie dinge wat ons in hierdie teks sien:

 1. Die wonderteken wat die profeet gedoen het, het plaasgevind en dit lyk op die oog af waaragtig. Daar is niks in die wonderteken self wat sal aanleiding gee dat dit vals is nie (vers 2).
 2. Die nagevolg of vereiste wat nou aan gelowiges gestel word op grond van die wonderteken, is dit wat die deurslaggewende faktor is. Indien die profeet jou na afgodery na aanleiding van die teken wil lei, moet die profeet nie geglo word nie en dan word dit duidelik dat hy wel vals is (verse 2 tot 3).
 3. Die Here kan ook valse lering en valse tekens gebruik om die koring van die kaf te skei. Om die ware gelowiges van die valses te skei. Die wat agter vals profete aangaan, het nie vir God waarlik lief met hart en siel nie (vers 3).

Lees Johannes 6:26-27

Wanneer ons die Evangelies lees, sien ons die gesindheid waarmee Jesus wonders en tekens gedoen het. Jesus het nooit die wonders gedoen om mense se aardse behoeftes te vervul nie. Jesus het nooit wondertekens gedoen om mense weg van God te wys nie, maar juis na God toe. In Johannes 6 sê Jesus dat sy wondertekens nie die doel het sodat mense oorgenoeg kos sal kry nie, maar dat hulle in Jesus sal glo. Dat hulle die ewige lewe kan ontvang in Jesus.


Lees 2 Tessalonisense 2: 9-10 en Matteus 24: 24

Ons sien hier in Paulus se tweede brief aan die Tessalonisense en in Jesus wat preek in Matteus 24 dat daar groot tekens saam met die koms van die “wettelose” of “vals christusse en profete” sal wees. Vanuit hierdie tekste kan ons twee dinge aflei:

 1. Die wondertekens wat gedoen gaan word deur die valse geestelike leiers, is nie soos kulkunsies (oëverblindery) nie. Paulus en Jesus beskryf die wettelose/vals profete as een wat kom met “groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders”. Hierdie tekens sal ware krag hê en selfs baie indrukwekkend en verstommend vir ons wees. Dit sal selfs die uitverkorenes aanlok om miskien verlei te word, maar uiteindelik sal geen uitverkorene daardeur vir ewig verlei word nie.
 2. Die manier om die tekens se valsheid raak te sien, is om na die wat dit navolg te kyk. Die mense wat mislei word deur die tekens, is mense wat “nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie”. Die “waarheid” is die Evangelie en die boodskap van verlossing deur genade alleen in Jesus Christus. Mense kan die grootste wondertekens navolg of doen, maar indien hulle nie die Evangelie glo en leef nie, is hulle én die wat hulle volg se wondertekens van die Satan.  

Lees Matteus 7: 21-23

In hierdie bekende gedeelte moet ons raaksien net hoe misleidend sekere “heilige” mense kan wees. Dit is mense wat in Jesus se Naam preek, deur sy Naam bose geeste uitdryf en wonders in sy Naam doen. Wat is dit wat egter hulle valsheid weggee? Jesus sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree”. Weereens word die groot tekens wat hierdie valse profete doen nie ondersteun deur ware gehoorsaamheid aan God nie.


… so hoe kan ons valse wonderwerke onderskei?

Die manier hoe ons wonderwerke moet onderskei, is deur ’n paar vrae elke keer te vra, wanneer ons die gerugte of sogenaamde wonderwerke sien:

 1. Wil die persoon wat die wonderwerk gedoen het my weg van my Here af lei (of die waarheid van die Bybel) of na Christus toe?
  • Wat is die doel van die wonderwerk wat hy doen en wat is die einddoel daarvan soos hy/sy dit verduidelik?
  • Hoe vergelyk hierdie wonderwerk met Jesus se wonderwerke? Is dit in dieselfde gesindheid en met dieselfde doel gedoen?
 2. Hoe lyk die mense se belydenis en lewens wat agter die sogenaamde Profeet aanloop?
  • Is hulle geanker in die Evangelie en die waarheid van die Woord, of het hulle die waarheid versaak?
  • Gaan dit vir hulle oor Jesus en sy heerlikheid en glorie of oor die wonderwerkdoener?
 3. Hoe lyk die persoon wat die wonderwerke doen se lewe en belydenis?
  • Is hy/sy getrou aan die Skrif en bely hy/sy die enigste ware geloof wat ons sou kon opsom deur geloof alleen in Christus alleen deur genade alleen?
  • Sien mens gehoorsaamheid aan Christus in die persoon se lewe?
  • Is hy/sy deel van ’n kerk wat Gereformeerd in belydenis is en is daar ordentlike toesig en aanspreeklikheid oor sy lewe vanuit ’n groep ware gelowiges (’n gemeente)?

Dink hieroor na

 1. Hoe belangrik is wonderwerke vir die versterking van ons geloof? Is dit nodig om wonderwerke te sien vir jou geloof om bevestig te word?
 2. Wat is die grootste en belangrikste wonderwerk wat in die geskiedenis gebeur het?
 3. Watter houding behoort ons Gereformeerde gelowiges te hê teenoor mense wat aanspraak maak om wonderwerke te doen?
 4. Het jy al iemand sien wonderwerke doen? Wat is die grootste wonderwerk wat God in jou lewe al gedoen het?

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui