Is ’n gemeente net ’n deeltjie van die kerk?

Jesus is die Hoof van die kerk, en die kerk die liggaam. Lees hier wat dit vir die plaaslike gemeente beteken.

deur ds Marnix Boersema

Wanneer ons praat van die Here se Kerk, dan is die heel belangrikste beginsel wat ons moet vashou, dat nét die Here Jesus Christus die Hoof van sy Kerk is. Ons moet ook vashou, dat Jesus as Hoof nie níks doen nie, maar Hy is besig om sy Kerk te regeer, bymekaar te maak en te beskerm! Hoe doen die Here hierdie dinge in en vir sy Kerk? Deur sy Woord en Gees!

Ons het hierbo genoem, dat die Here Jesus die Hoof (“kop”) is. Dit beteken dat Hy ook ’n liggaam het. Die Bybel sê die Kerk is die liggaam van Christus (Kolossense 1:18). Nou moet ’n mens wonder: wáár is hierdie liggaam van die Here?Die Here se liggaam is sigbaar in die plaaslike gemeente

Wel, ons moet onthou die Here se liggaam bestaan uit al die gelowiges wat nog ooit geleef het: gelowiges uit elke “nasie, stam, volk en taal” (Openbaring 7:9). Dit is onder andere wat die “gemeenskap van die heiliges” is, soos ons dit in die Apostoliese Geloofsbelydenis bely.

En tog, word die Here se liggaam in die plaaslike gemeente sigbaar. Anders gesê: daar is ’n adres waar die Here Jesus sy kinders bymekaarbring, sodat hulle Hom in Gees en Waarheid sal aanbid.

Daardie samekoms van gelowiges op ’n spesifieke plek, is nie ’n onvolledige Kerk nie, maar volwaardig en volledig Kerk van die Here Jesus. Die Here gee ampsdraers (ouderlinge en diakens) in die plaaslike gemeente, om die gemeente met sy Woord en sakramente in waarheid en liefde te bedien.

Niemand in die gemeente is “hoër” of het meer “gesag” as die ander nie, want onthou: die Here Jesus Christus alleen is die Hoof en Hy regeer deur sy Woord!

Die plaaslike gemeente moet nie haarself sien as ’n tak of onderdeel van ’n groter besigheidsfirma nie. Dit is nie net ’n deeltjie van die kerk nie! Die plaaslike gemeente is selfstandig, die sigbare manifestasie van die liggaam van Christus!

Wat beteken dit dat die plaaslike gemeente selfstandig is?

Dit beteken, ’n gemeente kan selfstandig funksioneer onder die genadehand van die Here. Selfstandig beteken nie sy kan maak wat sy wil nie. Die gemeente moet altyd gehoorsaam bly aan die Here Jesus. Selfstandig beteken, sy kan volwaardig Kerk wees want die Here vergader haar en gee vir haar die geloof en die gawes om sy Kerk te wees!

’n Gemeente het nie ’n sekere hoeveelheid geld, of geboue of vergaderings of ’n pous nodig om kerk te wees nie. Die plaaslike kerk is selfstandig en volwaardig kerk.

Wanneer plaaslike gemeentes saamkom in ’n kerkverband

Nou goed, so ’n plaaslike gemeente kan ook hande vat met ander plaaslike gemeentes van die Here Jesus. In ander woorde gesê: ons tree in verband met mekaar, of ons vorm ’n kerkverband. Ons soek mekaar op!

In ’n kerkverband wil ons vir mekaar bid en mekaar versorg. Ons wil ook saamkom om antwoorde te soek in die Here se Woord en ons belydenis en op grond daarvan besluite neem. Ons kom ook met mekaar ooreen, dat ons by Skrifgetroue besluite wil bly.

So ’n vergadering van al die kerke in die kerkverband van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika (GKSA), noem ons ’n sinode.

Christus is en bly die hoogste gesag

Onthou weer: nie die kerkverband, soos die GKSA, of enige sinodes is die hoogste gesag nie, maar Christus alleen. Die plaaslike gemeentes is ook nie daar om die grille en giere van ’n kerkverband of die besluite van ’n sinode te dien nie. Nee, die plaaslike gemeentes moet in die Waarheid saam die Here in gehoorsaamheid dien.

Die sinodes of kerkverband mag nie probeer om in te dring by die plaaslike gemeente nie. Die plaaslike gemeente is heeltemal selfstandig en die Here regeer haar deur sy Woord.

So … is ’n gemeente maar net ’n klein, onvolledige deeltjie van die Kerk? Beslis nie!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui