Laat Job jou meer van swaarkry leer

Swaarkry gaan oor elkeen van ons se pad kom. Wat jou anders moet maak is hoe jy daarop reageer en hoekom jy die Here dien. Lees hier wat ons uit die boek Job leer.

deur ds. Werner Brotherton

Swaarkry gaan by niemand in hierdie lewe verby nie. Almal se swaarkry lyk anders, tog weet almal hoe dit voel om hard deur die lewe geslaan te word. Deur die boek Job kan ons onsself die vraag vra: Hoe hanteer ek swaarkry? Swaarkry bring baie vrae, maar hoe ons reageer op die antwoorde en op die swaarkry is bepalend.

In ons diepste pyn, ons diepste swaarkry is die een ding waarna ons moet smag die Here se geregtigheid. Dit is juis waar die boek Job ons bring, God se geregtigheid. Die Here se geregtigheid bestaan daarin dat Hy die sonde straf. Wanneer swaarkry ons tref kan ons maklik wonder waar die Here se geregtigheid inpas. Ons vergeet dan maklik dat daar ’n sondeval was en dat die Bybel ons leer dat die Satan soos ’n brullende leeu rondloop.


Die Satan bevraagteken Job se geloof

Die boek Job begin deur te vertel dat daar ’n man in die land Us was met die naam Job; en die man was vroom en opreg, godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad. Ons lees dat hy baie geseënd was. Die Here het Job aan die Satan voorgehou en gevra of hy Job, sy kneg, gesien het. Die woord kneg is ’n eretitel en wys dat Job belangrik was vir die Here. Dan vra die Satan of dit nie juis as gevolg van Job se seëninge is dat hy God dien nie. Die Satan se vraag insinueer dat alle goeie dade van mense vanuit selfsugtige redes gedoen word. Mense vrees God nie sonder rede nie. Hulle vrees Hom om sy seën te ontvang.


Die Satan sê Job moet getoets word

In vers 10 vra die Satan aan die Here of die Here nie alles rondom Job beskut het nie. Die Satan sê dat Job die Here sal vervloek as sy beskerming weggeneem word. Die Satan sê dat Job sy ware kleure sal wys as die Here hom toets. Waar Job konstant so bekommerd was dat een van sy kinders die Here vloek, is die duiwel seker dat Job dit self sal doen. Die Here laat die duiwel dan toe om Job te gaan toets, maar hy mag Job self nie aanraak nie. Op ’n dag sê vers 13 begin alles. Job gaan in een dag van die rykste mens in die omgewing na die armste. Hy verloor al sy besittings, hy verloor al sy kinders.


Hoe reageer Job?
Job vloek God nie. Hy skeur sy mantel, en skeer sy hoof. Dit was destyds deel van die rouproses om jou kop te skeer. Hy val neer op die grond en aanbid die Here met die woorde: “Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!”
Met hierdie dade erken Job die totale heerskappy van die Here oor al sy besittings, maar soek hy ook vertroosting by die Almagtige. Drie maal gebruik Job die Naam HERE. Job vertrou op die Verbondsgod. Hy weet dat die Here alles aan hom gegee het, en dat Hy ook die reg en mag het om dit weg te neem.


Satan wil Job se geloof weer beproef

Die Satan sê mense sal enigiets gee, solank hul eie lewe gespaar word. Raak tog aan sy lewe. Bring hom naby die dood, dan sal hy U waarlik vloek. Die Here gee weer vir die Satan toestemming, maar Job se lewe moet bewaar bly. Die Satan gaan weg, en tref Job met ’n erge pessiekte. Tot Job se vrou sê vir hom om God te vloek en te sterf, maar weer antwoord Job anders.


Wat beteken dit vir ons vandag?
Hier leer ons dat alles onder die heerskappy van die Here is. Dit is nie soos baie leer dat die goed teen die kwaad veg om te kyk wie wen nie. Nie eers in die Ou Testament was dit so nie. Die oorwinning was reeds bepaal. In Genesis 3:15 word die oorwinning bekendgemaak direk na die sondeval. Die oorwinning was seker en vas.
Tog het die duiwel probeer om dit te keer. Op wrede maniere vervolg die Duiwel die kerk en gelowiges. Die Duiwel kan net so ver beweeg soos wat die Here hom toelaat. Niks gebeur buiten God se alwetendheid, en Almag nie. Die Here weet van alles, en Hy stuur alles. In die geval van Job is die toets duidelik gewees: Dien mens God uit ware liefde of alleen vir God se guns?


Waarom dien jy die Here?
Jy moet jouself afvra: Dien ek God omdat Hy God is en waardig is om aanbid te word of dien ek die Here omdat ek iets daaruit wil hê? Is my verlossing in Christus genoeg?


Die Satan gaan jou toets, maar jy moet in geloof staan

As gelowiges wat God dien vir Wie Hy is moet ons besef dat die Satan ons gaan aanval. Petrus leer ons tog dat hy rondloop soos ’n brullende leeu. Hy weet sy einde is naby. Hy weet waarheen hy oppad is en hy wil soveel mense saam met hom vat as wat hy kan. Hy sal juis gelowiges aanval. Kyk na Job. Die Duiwel kon hom nie net los nie.
Dit is net Job se geloof wat hom staande gehou het. Geloof is ’n genadegawe van God. Alleen deur God se genade kan ons in voorspoed en in ongeluk die Here prys. Alleen uit God se genade kan ons aan die Here vashou. Want ons weet die Here sal die geloof wat Hy in ons begin het voleindig. Ons weet die oorwinning is reeds aan die kruis behaal.


Jesus ken swaarkry en ly saam met ons
Selfs nadat Job alles verloor het en almal hom verlaat het, moet ons sien dat hy net ’n skaduwee is van Jesus wat sou kom. Jesus is deur almal verlaat. Sy moeder kyk net van ’n afstand waar Hy aan die kruis hang. “My God my God, waarom het U my verlaat?” roep Hy in alle angs uit. Jesus weet wat dit is om swaar te kry. Hy weet hoe dit voel om versoek te word. Daarom skryf die Hebreërskrywer in Hebreërs 4 dat Jesus medelye met ons het. Medelye beteken om saam te ly. In ons diepste nood, in ons diepste swaarkry is ons nooit alleen nie. Ons Here Jesus het medelye met ons. Ons het ’n Vader tot wie ons kan bid. Ons het die Heilige Gees wat uitgestort is in ons harte om ons te versterk in die geloof. Dien die Here vir wie Hy is. Prys die Here, want Hy is God.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui