Hoe moet ’n dienaar van die Here lewe?

In 2 Timoteus verduidelik Paulus baie duidelik wat ’n dienaar van die Here moet en nie moet doen nie. Doen hierdie Bybelstudie en maak dit deel van jou beplanning om dié riglyne te volg.

In 2 Timoteus 2:22-26 verduidelik Paulus aan Timoteus wat van ’n dienaar van die Here verwag word. Paulus beskryf deurlopend twee teenpole: hoe ’n dienaar van die Here moet wees, en hoe ’n dienaar van die Here nie moet wees nie. Ons kan sê dat ons in hierdie gedeelte die moets en moenies van ’n dienaar van die Here hoor! Bestudeer dié gedeelte om te sien wat die Here van elkeen van ons as sy dienaars verwag.


Lees 2 Timoteus 2:22-26

Vermy die begeertes wat ’n jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit ’n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. ’n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam.


1. Maak ’n lys van tipiese begeertes wat ’n jongmens in gevaar bring.

2. Gee praktiese voorstelle vir hoe ons hierdie begeertes kan vermy of daarvan kan wegvlug.


Wat beteken dit om te vlug van jou begeertes?
Om die begeertes wat ’n jongmens in gevaar bring te vermy, beteken letterlik om daarvoor te vlug. Ons moet niks met hierdie dinge te doen wil hê nie. As hierdie begeertes skielik na vore kom, moet ons nie daarteen probeer stry nie. Ons moet eenvoudig so vinnig as moontlik daarvan wegkom! Ons moet hardloop as ons die eerste teken van gevaar sien.


3. Watter positiewe dinge word jongmense beveel om na te streef?


Jy is nie alleen ’n dienaar nie!
Ons lewe in ’n individualistiese tyd. Baie gelowiges leef eintlik maar net vir hulleself. Ons vergeet vinnig dat ons almal saam deel van die kerk vorm, en dat ons geroep is om mekaar te help, te bemoedig en te leer. Paulus herinner ons hieraan as hy vir Timoteus skryf dat hy moet streef na Christelike eienskappe “saam met almal wat uit ’n rein hart die Here aanroep”. Timoteus moes – net soos ons moet – saam met ander gelowiges na Christelike eienskappe streef. Ons moet uit medegelowiges se voorbeelde leer, en hulle weer aanmoedig.


4. Gee voorbeelde van dwase en sinlose strydvrae waarmee ons onsself soms besig hou.


Wat is dwase en sinlose strydvrae?
Dit verwys na onbelangrike, tegniese sake waaroor party mense in Paulus se tyd (byvoorbeeld sommige Jode en dwaalleraars) lief was om te stry. Dit sluit byvoorbeeld eindelose geslagsregisters, tegniese interpretasies van die wet en sinnelose praatjies in (sien 1 Timoteus 1:4; 2 Timoteus 2:16; Titus 3:9). Hierdie dinge is alles kantlynsake, en mis die kern van die evangelie, naamlik God se liefde en genade in Christus.


5. Wat kan ons doen om te keer dat ons rusie veroorsaak?

6. Gee praktiese voorstelle vir hoe ons teenoor almal vriendelik kan wees.

7. Wat dink jy moet ’n dienaar van die Here veral vir ander mense kan leer?

8. Hoekom moet ’n dienaar van die Here juis iemand wees wat onreg kan verdra?

9. Wat is die grootste rede hoekom ons mense tereg moet wys volgens vers 25-26?

10. Wat is tipiese dinge waarmee die duiwel iemand gevange hou om sy wil te gehoorsaam?


Wat word bedoel met die vangstrik van die duiwel?
Dit verwys na enigiets wat die duiwel gebruik om ons aandag van God af te trek (sien ook 1 Timoteus 3:6; 4:1). In 2 Timoteus 2 verwys dit waarskynlik na die dwaalleer wat valse leraars verkondig het.


Wat het ons in hierdie gedeelte geleer?

Ons kan 2 Timoteus 2:22-26 kortliks opsom deur te sê dat ons hier hoor dat ons moet wegvlug van alles wat ons aandag van Christus aftrek (soos begeertes, dwase en sinlose strydvrae, rusie). Ons moet al ons energie inspan om God te eer (deur te groei in Christelike eienskappe, vriendelik te wees teenoor almal, ander van Hom te leer, onreg te verdra en ander tereg te wys sodat hulle tot bekering kan kom). Mag ons as dienaars van die Here dit werklik doen!


Gebedsriglyne

  • Bid dat die Here jou onderskeidingsvermoë sal gee om te kan onderskei tussen dinge wat hom eer en dinge wat jou aandag van Hom aftrek.
  • Bid dat die Heilige Gees jou sal lei om geestelik al hoe meer te groei.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui